Home About Browse Search
Svenska


Hellström, Anja, 2014. Värdet av stadsodlingen i Rosengård : utifrån fastighetsägares perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
24MB

Abstract

MKB fastighets AB förvaltar stora delar av Malmö stads utrymmen vilket ger dem stort inflytande och möjlighet att utveckla stadsmiljön. Det finns intresse bland aktörer, bland annat Odla i stan, att visa på fördelar med stadsodling/ boendenära odling. Forskning kring stadsodlingens värde behövs för att motivera
stadsodlingsprojekt och anställningar nu och i framtiden. Denna studie utreder vilka värden som skapas av stadsodlingen i stadsdelen Rosengård i Malmö och hur det
kan gynna de fastighetsägare som verkar i området. Begreppet stadsodling började användas i Sverige runt 2009 men det finns en tradition att odla i staden för egen
konsumtion. Malmö stad har utvecklat speciella strategier och riktlinjer för stadsodling och använder stadsodling som ett verktyg i ett flertal stadsutvecklingsprojekt. Ett av projekten som pågår heter ”Odla Rosengård”. Att satsa på stadsodling i Rosengård är en del av Malmö stads arbete mot att utveckla Rosengård till en ”klimatsmart och socialt hållbar” stadsdel (Malmö stad, 2014a). Det har skapats positiva värden för fastighetsägare i samband med odlingen i
Rosengård. De ekonomiska utgifterna för projektet har varit små. Områdets attraktivitet har ökat. Odlingarna har genererat positiv marknadsföring för MKB.

Tryggheten i området har ökat då odlingen skapat ett socialt sammanhang. Dessutom tyder det på att vandalisering, brottslighet och kostnader för skötsel och
reparationer har minskat. Det behövs fler långtgående projekt med stadsodling i Rosengård. Samtliga intervjuade aktörer betonar att fortsatt utveckling av
stadsodlingsprojekten i Rosengård hade varit värdefull.

,

MKB Fastighets AB manages large parts of Malmö city areas which gives them great influence and opportunity to develop the urban environment. There is interest among actors, including Odla i stan, to demonstrate the benefits of urban farming. Research on values due to urban farming is needed to justify urban farming projects now and in the future. This study investigates the values that are created by urban farming in Rosengård in Malmö and how it can benefit property owners who operate in the area.

The concept of urban farming was first used in Sweden around 2009, but it is a tradition to grow in the city for consumption. City of Malmö has developed special strategies and policies for urban farming and are currently using urban farming as a tool in a number of urban development projects. One of the projects under way is called "Grow Rosengård". Going for urban farming in Rosengård is part of Malmö's work toward developing Rosengård into a climate-smart and socially sustainable neighborhood. It has created positive results to customers in connection with the
urban farming in Rosengård. The economic costs of the project have been small.

Attractiveness of the area has increased. Urban farming have generated positive marketing for MKB. Security in the region has increased when the culture has created a positiv social context. Moreover, it suggests that vandalism, crime and the cost of maintenance and repairs has decreased. We need more ambitious projects with urban farming in Rosengård. All interviewed actors stress that further
development of urban farming projects in Rosengård had been valuable.

Main title:Värdet av stadsodlingen i Rosengård
Subtitle:utifrån fastighetsägares perspektiv
Authors:Hellström, Anja
Supervisor:Larsson, Marie
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Stadsodling, Urban Agriculture, Urban Farming, Hållbar stadsutveckling, Community garden, Urban greening, Rosengård, Malmö Stad, MKB Fastighets AB, Odla i stan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3221
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3221
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Plant ecology
Life sciences
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2014 10:28
Metadata Last Modified:25 Apr 2014 10:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics