Home About Browse Search
Svenska


Serfezi, Julia, 2017. Staden som habitat för vilda pollinerande insekter : en möjlig tillflykt för missgynnade arter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
820kB

Abstract

Vilda pollinerande insekter spelar en viktig roll i upprätthållandet av såväl naturliga som konstgjorda, av människan skapade, landskap. De underhåller exempelvis pollineringen av blommande växter. Då insekter är mycket känsliga för miljöförändringar har deras biologiska mångfald och antal minskat under de senaste årtiondena. De hårt brukade landskapen skapar olämpliga livsmiljöer för många pollinerande insekter. I detta arbete undersöks stadens förmåga att bistå vilda pollinerande insekter med ett lämpligt habitat. Arbetet fördjupar sig i de pollinerande insekternas specifika behov i form av föda och boplatser. Vilda pollinerande insekter är en grupp bestående av många olika arter från olika ordningar, familjer och släkten. Deras skilda egenskaper sätter olika krav på omgivningen och måste även bemötas på detta sätt. De pollinerande insekternas framgång beror främst av tillgången på kvalitativ och kvantitativ föda i habitat. För vilda bin är det viktigt att denna föda finns inom flygavstånd från boplatsen. För dagfjärilar är det istället avgörande om larvens födoväxt återfinns nära de adulta fjärilarnas nektarväxter.
Staden som habitat består av en komplex struktur av stenlagda ytor och betongbyggnader med grönområden avgränsade till små eller stora öar. Förtätningen av städer har lett till fragmenteringen och förstörelsen av många habitat. I staden påverkas insekterna även av kraftiga störningar som exempelvis intensiv trafik och artificiellt ljus. Trots detta har studier visat att grönområden i staden lokalt kan stödja populationer av pollinerande insekter. Spridningskorridorer är ett sätt att binda samman stadens grönområden och göra fler ytor tillgängliga för djur. Spridningskorridorerna kan även fylla den viktiga funktionen av habitat av olika typ och kvalité. I privata trädgårdar kan mycket göras för att gynna pollinerande insekter. Trädgårdarna kan hålla en hög diversitet av både inhemska och exotiska växter som kan förse insekterna med föda under hela säsongen. En del pollinerande insekter, exempelvis vissa arter av humlor, kan vara väl anpassade för att leva i sådana områden, om de rätta förutsättningarna skapas. En del konflikter kan uppstå mellan människan och naturen när främjandet av vissa pollinerande insekter kräver att ogräs tillåts växa i stadens grönområden. Människan måste därför ställa sig i relation till vilka lösningar som är godtagbara att använda i främjandet av pollinerande insekter.

,

Wild pollinating insects play an important role in the conservation of both natural and manmade landscapes where they provide pollination of flowering plants. Insects are very sensitive to environmental changes and because of this their numbers and diversity have decreased significantly over these last decades. Intensive agricultural practices make the countryside unsuitable as a habitat for many pollinating insects. This literature study investigates the possibilities of urban areas as suitable habitats for pollinating insects. This diverse group of insects consists of species from different genera and families. The different pollinating insects have specific habitat requirements as to shelter and food plants and their survival depends on these requirements being met. The presence of qualitative and quantitative food plants within the selected habitat is of major concern for the pollinating insects. For bees, these plants have to be within foraging range of the nest, and this range differs for each species. For butterflies, it is vital that the specific larval food plants grow near the adult butterfly food plants.
The city consists of a complex matrix of paved surfaces and concrete buildings with green areas limited to big or small islands. The densifying of urban areas has led to the fragmentation and disturbance of many habitats. The insect populations of urban areas are also affected by disturbances from artificial lights and intense traffic. Despite this, studies have shown that the city can provide insects with a suitable habitat. Building corridors of green is one way to connect fragmented habitats and increase the mobility of insects within the city. In private gardens, there is also a great possibility for insect conservation. Some pollinating insects, like bumblebees, can be well suited to live in these habitats if the right conditions are presented. For some pollinators, it is vital that weeds are grown as a food source for their larvae. This can create a conflict in urban greenery maintenance, and humans must therefore consider what their prime concern is. Some methods of conservation may be more suitable than others.

Main title:Staden som habitat för vilda pollinerande insekter
Subtitle:en möjlig tillflykt för missgynnade arter
Authors:Serfezi, Julia
Supervisor:Larsson, Mattias
Examiner:Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:solitärbi, humla, fjäril, blomfluga, blommande, nektarväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7702
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7702
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 06:04
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 06:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics