Home About Browse Search
Svenska


Lennartsson, Emmy, 2012. Äpplestekel (Hoplocampa testudinea Klug) : prognos och övervakning i svenska äppelodlingar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna studie genomfördes i samspel med en forskargrupp inom området växtskyddsbiologi, avdelningen för integrerat växtskydd på SLU Alnarp. Undersökningen gick ut på att övervaka Äpplestekelns flygningsperiod utifrån en prognosmodell baserad på en temperatursumma samt att validera modellen under svenska förhållanden. Studien genomfördes tillsammans med sex odlare för att samla underlag hur stekelns flygningsperiod förhåller sig mellan olika odlingar samt för att se om äpplestekeln har enkel- eller dubbeltopp i flygningen. En dubbel topp eller en utdragen svärmning kan innebära att det finns ett behov för en upprepad behandling.
I försöket skedde övervakningen av äpplestekeln på Trädgårdslaboratoriet i Alnarp med hjälp av 8 vita klisterfällor (Rebell bianco) för daglig avräkning. 6 Rebell fällor skickades även in succesivt av sex odlare lokaliserade i södra Sverige för avräkning och sammanställning. Målet är att underlätta beslut om bekämpningstillfällen genom att definiera äpplestekelns flygningsmönster.
Prognosmodellen validerades och visade att mellan de olika odlingarna finns det tydliga tendenser till två toppar i äpplestekelns flygningsperiod. I de sydligaste odlingarna stämde prognosmodellen väl överens under svenska förhållanden medan de något nordligare odlingarna fick fångst tidigare än uträkningen förutspår med avseende på daggraderna. Prognosmodellen behöver vidareutvecklas utifrån svenska förhållanden.
Litteraturundersökningen i arbetet ska ge läsaren en bakgrund kring äpplestekelns biologi, taxonomi, skadebilder och biologisk kontroll. Litteraturstudien inkluderar även äpplestekelns visuella attraktion med fokus på visuella faktorer som nyans, form och storlek.
Utifrån litteraturundersökning kunde en sekundär slutsats dras om att äpplestekeln attraheras av nyansen och reflektionsmönstret av vitt underlag medan storlek och form på objektet var mindre relevant vid värdval.

,

This study was conducted in collaboration with a research group within the field of plant protection biology, Department of Integrated Pest Management at SLU, Alnarp, Sweden. The study was conducted to monitor the Apple Sawfly's swarming period by applying a forecast model based upon the sum total temperature and to assure its validity throughout with regard to Swedish climatic conditions. The study was conducted together with six other agriculturists to collect data on how the Apple Sawfly's swarming period differentiates between different apple growing areas and to determine if it has a single peak or double peaks in its swarm pattern. A double peak, or prolonged swarming, could indicate the need for an additional treatment.
The study was conducted in the Agricultural Laboratory of Alnarp with eight white adhesive traps, of the type Rebel Bianco, which were used for the daily count. An additional six Rebel Bianco traps were also successively delivered to us by the six other agriculturalists located in southern Sweden for the daily count and compilation of results. The goal being to define the Apple Sawfly's swarming pattern in order to determine the optimal point in time in which to effectively utilize biological control.
The forecast model was validated and clearly demonstrated in all the apple growing areas covered in the study that there are clear signs of two peaks in the Apple Sawfly's swarming period. In the southernmost apple growing areas covered in the study the model was accurate. The more northern apple growing areas covered in the study, however, showed increased quantities of the Apple Sawfly earlier than the model predicted regarding the daily temperature readings. The forecasting model therefore needs further development in regards to Swedish climatic conditions.
The literature survey of this thesis will provide the reader with a fundamental knowledge of the biology, taxonomy, damage assessment and biological control of the Apple Sawfly. The literature survey also includes the Apple Sawfly's visual attraction in regards to the hue, shape and size of the surfaces of traps.
Based on this study a secondary conclusion was drawn that the Apple Sawfly was attracted to the hue and reflection pattern of the white surface in contrast to its size and form which was shown to be of minor importance.

Main title:Äpplestekel (Hoplocampa testudinea Klug)
Subtitle:prognos och övervakning i svenska äppelodlingar
Authors:Lennartsson, Emmy
Supervisor:Sjöberg, Patrick and Swiergiel, Weronika
Examiner:Rämert, Birgitta
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:Äpplestekel, Hoplocampa testudinea, prognos, övervakning, Rebell bianco, vita klisterfällor, uppkomstbur, fenologi, äppelblommor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1743
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1743
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:08 Oct 2012 05:50
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics