Home About Browse Search
Svenska


Öberg, Amanda, 2014. Hållbarhetsperspektiv inom kommunal parkverksamhet : en fallstudie av Stationsparken i Marks kommun. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I denna uppsats undersöks hur ett hållbarhetsperspektiv skulle kunna appliceras vid förnyelsen av en stadspark med fokus på parkens funktion. Utgångspunkten är hur arbetet
för en hållbar utveckling skulle kunna bedrivas inom kommunal parkverksamhet och uppsatsen tar avstamp i de miljöförändringar vi står inför samt olika åtgärder mot dessa.

Arbetet med dessa åtgärder bedrivs på flera olika nivåer i samhället, såsom global, nationell och kommunal. Omställningsrörelsen, ett globalt nätverk som består av individer som på lokal nivå vill verka för ett fossilfritt samhälle, tas upp som exempel på hur frågan
engagerar individer.

Arbetet inleds med en litteraturstudie där bland annat olika metoder för grönyteskötsel undersöks, såsom permakultur och stadsodling. Sedan avslutas det med en fallstudie med förslag på hur en befintlig park i en mindre, svensk kommun skulle kunna göras om för att
anpassas till ett hållbarhetsperspektiv. Förslaget är skissartat och går inte in på detaljer.

Det som föreslås är till exempel en minskad andel kortgrästyta till fördel för ängsytor, planteringar och odlingar för att på så sätt utöka parkens funktioner och möjligheter till upplevelser och aktiviteter samt skapa förutsättningar för ökad biodiversitet. Uppsatsens
slutsats är att hållbarhetsbegreppet bör ses som en vision att sträva mot snarare är ett tillstånd och att det finns stora möjligheter att använda det inom kommunal
parkverksamhet, men att det vore bra att redan från början vara överens om hur begreppet ska tolkas och om vad som ska uppnås i ett projekt.

,

This paper examines how a sustainability perspective could be applied to the renewal of a city park, with a focus on the function of the park. The question of how a municipal park department could work with sustainable development forms the background to the paper.

Environmental change means that we must adapt the way we live. Different measures are taken on many levels in society, such as global, national and municipal. The Transition movement, a network of individuals who wants to promote a fossil-free society, is mentioned as an example of how the matter engages at an individual level.

The paper starts with a a literature study of, among others, different methods for gardening, such as permaculture and urban farming. Thereafter a proposal of how an existing park in a smaller, Swedish municipality could be adapted to better meet sustainability demands is presented. The proposal is sketchy and not very detailed. An
exampel of what is suggested is larger areas of flower beds, meadows and vegetable cultivation at the expense of a classic lawn, in order to increase the function of the park
and the opportunities for activites and experiences as well as to promote biodiversity. The conclusion of the paper is that sustainability should be seen as a vision to strive for, rather than a condition and that there are great possibilities to use the concept within the municipal park sector, but that it would be desirable to agree on how the term should be interpreted and what should be achieved in a project from the start.

Main title:Hållbarhetsperspektiv inom kommunal parkverksamhet
Subtitle:en fallstudie av Stationsparken i Marks kommun
Authors:Öberg, Amanda
Supervisor:Andersson, Allan
Examiner:Karlén, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:miljöförändringar, omställningsrörelsen, hållbarhet, hållbar utveckling, kommunal parkverksamhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3232
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3232
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Life sciences
Language:Swedish
Deposited On:07 May 2014 12:04
Metadata Last Modified:07 May 2014 12:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics