Home About Browse Search
Svenska


Hjelt, Zhanna, 2016. Phytophthora-sjukdomar i jordgubbsodling. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Det finns ett stort behov idag för att minska patogenangrepp i jordgubbsodlingar globalt.
Jordgubbar, Fragaria x ananassa, har ett stort antal skadliga organismer som orsakar sjukdomar
och leder till betydande skördeförluster. Patogener av släktet Phytophthora är av stort intresse.
Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae och Phytophthora cactorum anses vara de mest
skadliga i släktet. De bildar speciella vilosporer, oosporer, som gör patogenerna svårtbekämpade.
Oosporer kan överleva i jorden under en lång tid utan växt värd. Vid lämpliga förhållanden gror
oosporer och utvecklar sporangier med zoosporer som smittar plantor och orsakar de två
sjukdomarna rödröta (P. fragariae) och kronröta (P.cactorum). Många försök har gjorts för att hitta
ett effektivt sätt att bekämpa patogenerna och det har visat sig att endast en kombination av
förebyggande och kulturella åtgärder samt kemisk bekämpning kan förhindra infektionsspridning
och reducera patogenangreppen. Det pågår arbete för att med hjälp av växtförädling ta fram
resistenta sorter av Fragaria x ananassa mot rödröta och kronröta, samt testa biologiska medel som
kan vara effektiva mot patogenangrepp. Detta har stor betydelse för att kunna minska användningen
av kemiska bekämpningsmedel som patogenerna kan utveckla resistens mot samt är skadliga för
miljön. Rekommendationerna efter den genomförda litteraturstudien är:
Det finns inte en metod eller ett biologiskt eller kemiskt bekämpningsmedel som kan lösa
Phytophthora-problematiken vid jordgubbsodling. Istället krävs en kombination av resistenta sorter
som odlas med förebyggande metoder och där riktad bekämpning endast används i nödfall.

,

There is a great need today globally to reduce pathogenic organisms in the strawberry cultivations.
Strawberry, Fragaria x ananassa, as well as other crops have a large number of the harmfull
organisms that cause diseases and lead to significant crop losses. Of special intrest are pathogens
belongning to the genus Phytophthora. P. fragariae Hickman var. fragariae and P.cactorum are
considered the most deleterious in this genus.
They form special spores, and oospores, that make pathogens difficult to control.
Oospores can survive for a long time in the soil without host plants. In appropriate circumstances
oospores germinate and develop sporangium with zoospores that infect plants and cause diseases
red core (P. fragariae) and crown rot (P.cactorum). Many attempts have been made to find an
effective way to combat pathogens and it has been shown that only a combination of preventive and
cultural measures and chemical control can prevent the spread of infections and reduce pathogenic
attack. These actions includ prevention, cultural practices and chemical control. There is also work
to get resistant varieties Fragaria x ananassa against red core and crown rot, as well as to test
biological control agents that might be effective against pathogen attack. This has a significant
impact on reducing the use of chemical agents that pathogens can develop resistance against and
that are harmful for the environment. Recommendations based on literature studies are: There is
not a method or a biological or chemical pesticides that can solve the Phytophthora problem on
strawberry cultures. Instead, a combination of resistant varieties need to be grown with prevention
methods and where targeted control is used only an emergency.

Main title:Phytophthora-sjukdomar i jordgubbsodling
Authors:Hjelt, Zhanna
Supervisor:Khalil, Sammar
Examiner:Mogren, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:phytophthora, jordgubbar, rödröta, kronröta, bekämpning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5300
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5300
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2016 13:24
Metadata Last Modified:26 Apr 2016 04:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics