Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Erik, 2014. Lähäckar för minskad vinderosion och andra ekosystemtjänster. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Människans näringar och kulturer har orsakat landskapsförändringar som på många håll i världen lett till flera ekologiska konsekvenser som erosion liksom övergödning av vattendrag och hav. Skogsbruk såväl som jordbruk har därutöver resulterat i stora utarmningar av den
biologiska mångfalden på jorden. Sedan en tid har jordbrukets negativa konsekvenser fått alltmer uppmärksamhet inom bland annat politik, forskning och näringsliv, varav somliga människor aktivt försökt stoppa det negativa händelseförloppet som manifesterat många av
världens odlingslandskap. Diskussioner som innefattar ekosystemet och dess så kallade tjänster för människans såväl som andra organismers överlevnad och välbefinnande erhåller därutöver mer och mer fokus i strävan mot miljövänligare alternativ för storskalig odling. I
sökandet efter mer ekologiskt sunda odlingssystem har intresset igen väckts för agroforestrysystem, som kombinerar vedartade växter med vanligt förekommande grödor.
Etableringen av lähäckar på respektive intill odlingarealer i Skåne kan bidra med flertalet ekosysystemtjänster vilka bevisats stoppa ex. vinderosion och främjat pollinatörer. Vidare kan de bidra till fler fördelar som inbinding av koldioxid, reducerad övergödning och ökad biologisk mångfald. I sammanställningen ges information om hur lähäckar bidrar till de ekossytemtjänster som listas av Millenium Ecosystem Assessment, till fördel för omgivande
miljö.

,

Human enterprises and cultures have caused serious changes in many landscapes on earth which later have triggered ecological consequences such as soil erosion and eutrophication of land and sea. Forestry just as agriculture has furthermore caused serious declines in
biodiversity in many regions of the globe. For some time negative effects of agriculture has received increased attention in arenas such as politics, science and enterprises, whereas some people actively have been involved in attempts to halt the chain of negative events in
many of the world's farmland. Discussions which include ecosystems and their so called ecosystem services essential for human as well as other organisms' survival are constantly receiving more focus in the pursuit for more environmentally sound alternatives of largescale
cultivation. This search has again awakened the interest for agroforestry systems, which combines woody plants with common crops. The establishment of shelterbelts on or
adjacent to areas of cultivation in Scania can contribute with various ecosystem services which elleviate wind erosion as well as promoting other ecosystem services as the
promotion of pollinators. Other examples of contributions are sequestrion of carbon dioxide, lessend eutrophication and increased biodiversity. This review holds information about the contributions from established shelterbelts to the ecosystem services listed by the Millenium Ecosystem Assessment that are beneficial to sorrounding environment.

Main title:Lähäckar för minskad vinderosion och andra ekosystemtjänster
Authors:Gustafsson, Erik
Supervisor:Carlsson, Georg and Svensson, Sven-Erik
Examiner:Jensen, Erik Steen
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:agroforestry, lähäckar, ekosystemtjänster, Millennium Ecosystem Assessment, vinderosion, Skåne, jordbruk, träd, odlingssystem, windbreaks, shelterbelts, ecosystem services, wind erosion, Scania, agriculture, tree, cropping system
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3805
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3805
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Animal ecology
Life sciences
Technology
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: biologi
Deposited On:25 Sep 2014 06:48
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics