Home About Browse Search
Svenska


Löthman Kaliff, Katarina and Ohm, Hannah, 2015. Åter till kompost! : en teoretisk genomgång och jämförelse mellan olika komposteringsmetoder. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Varje år försvinner enorma mängder odlingsbar mark som direkt följd av erosion, försaltning, kompaktering, försurning och kemisk förorening av jorden. Att tillsätta organiskt material, t.ex. i form av kompost, är ett sätt att motverka denna utveckling. Kompostering är också en viktig metod för att ta tillvara vårt ökande matavfall. I den här uppsatsen beskrivs mekanismerna bakom den biologiska
nedbrytningen som sker i en kompost. Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen kring möjligheter att sluta det nära kretsloppet från matavfall till odlingssubstrat. Komposteringsmetoderna varmkompost, kallkompost, maskkompost, biodynamisk kompost och bokashi beskrivs och jämförs med avseende på metod, nedbrytningsprocesser och slutprodukt. Med hjälp av en kemisk analys undersöks
näringsinnehållet i provtagningar från de fem olika komposterna. Litteraturstudier och intervjuer med
kompostexperter ligger till grund för uppsatsens teoretiska genomgång och resulterar i en pedagogisk handbok. Handboken vill erbjuda en lättillgänglig sammanställning över olika komposteringsmetoder och riktar sig till den som vill börja kompostera oavsett förkunskaper.

,

Every year large amounts of arable land disappear as a consequence of erosion, salinization, compaction, acidification and chemical pollution of the soil. Adding organic material, such as compost, is a way to counteract this trend. Composting is also an important method to utilize our increasing food waste. This thesis describes the mechanisms of biodegradation that occurs in compost. Our purpose is to raise awareness about how to turn our food waste into plant substrate. The following composting
methods are described and compared according to their implementations, their degradation processes and their final product; hot compost, cold compost, worm compost, biodynamic compost and bokashi fermentation. The nutritional content of the compost samples from the five different methods are investigated through a chemical analysis. The theoretical review is based on literature on this subject and interviews with compost experts which results in an educational guide. This guide provides an
accessible summary of the various composting methods and is addressed to those who want to get started with composting regardless of previous experience.

Main title:Åter till kompost!
Subtitle:en teoretisk genomgång och jämförelse mellan olika komposteringsmetoder
Authors:Löthman Kaliff, Katarina and Ohm, Hannah
Supervisor:Asp, Håkan
Examiner:Hultberg, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:kompost, jordförbättring, kretslopp, varmkompost, bokashi, kallkompost, biodynamisk, maskkompost, gödsling, avfall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4491
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4491
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Technology
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Biologi
Deposited On:23 Jun 2015 10:02
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page