Home About Browse Search
Svenska


Leo, Jonatan, 2013. The effect of cold stratification on germination in 28 cultural relict plant species : with the purpose of establishing germination protocols. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Cultural relict plant species from the Nordic countries have been collected by the Nordic Genetic Resource Center (NordGen) for the purpose of conservation. To ensure high seed vitality in store, regular germination tests need to be conducted. It is important to get a correct viability status, but the knowledge of seed dormancy in the cultural relict plants is often poor. The objective of this study was to investigate how seed dormancy is affected by cold stratification. The study includes 31 accessions from 28 species with the purpose of establishing germination protocols. Furthermore, the study includes three treatments: 0, 2 and 4 weeks cold stratification, followed by germination tests.

The dormancy of 22 of the species was not affected by stratification and 10 of them showed unsatisfying germination percentage (<75 %), probably due to poor seed health or high proportion of immature seeds. Five species benefited of stratification, though the low temperature may be questioned as a dormancy-breaking factor in Thymus pulegioides that germinated during the stratification period. Cold stratification reduced seed germination rate in one of the examined species, something which may be due to secondary dormancy or fungal infection.

In addition, the effect of cold stratification in combination with scarification was studied in 4 accessions of non-relict plants: three accessions of Trifolium pratense and one accession of Allium ursinum. It showed an inter-accessional variation in germination response for T. pratense but no response for A. ursinum.

,

Kulturreliktväxter från de nordiska länderna har samlats in av Nordiskt Genresurscenter (NordGen) i syfte att bevaras för framtiden i form av frö i en fröbank. För att garantera en god levnadsstatus i lager utförs regelbundna analyser i form av grobarhetstester. Kunskapen om frövilan hos många av reliktväxterna är ofta bristfällig och groningsprotokoller behöver utvecklas. I groningsprotokollerna sammanställs metoder för brytning av frövilan. Det är viktigt för att korrekt kunna analysera frönas vitalitet. Syftet med denna studie är att studera hur frövilan påverkas av en stratifieringsperiod. Studien inkluderar 31 reliktväxtaccessioner från 28 arter. Försöket innehåller tre behandlingar; kallstratifiering 0, 2 samt 4 veckor, följt av groningstest.

Frövilan hos 22 av arterna påverkades inte av en stratifieringsperiod. Tio av arterna visade en låg groningsprocent (<75 %), vilket kan bero på låg kvalitet eller hög andel omogna fröer. Fem av arter gynnades av en kylperiod. Den låga temperaturen kan dock ifrågasättas som en brytningsfaktor för frövila för Thymus pulegioides då fröer grodde redan under kylperioden. En art missgynnades av en stratifieringsperiod, vilket kan bero på sekundär frövila eller svampinfektion.

Studien innefattar också en undersökning av effekten av både nötning och stratifiering på frövila hos fyra accessioner icke-kulturreliktväxter: tre accessioner av Trifolium pratense och en accession av Allium ursinum. Den visade en inter-accessional variation i nötningsrespons på groningen hos T. pratense men ingen respons hos A. ursinum.

Main title:The effect of cold stratification on germination in 28 cultural relict plant species
Subtitle:with the purpose of establishing germination protocols
Authors:Leo, Jonatan
Supervisor:Salmon, Björn and Jeppsson, Simon
Examiner:Åhman, Inger
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:dormancy, germination, stratification, scarification, cultural relict plant
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant genetics and breeding
Language:English
Deposited On:12 Apr 2013 13:36
Metadata Last Modified:12 Apr 2013 13:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics