Home About Browse Search
Svenska


Lindén, Julia, 2012. Användbara analysmetoder vid vinframställning : en litteraturstudie för kartläggning av analysmetoderna och hur vinets kvalitet kan styras utifrån analysernas resultat. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Traditionen av vinodling och vinframställning är förhållandevis i Sverige, i jämförelse med andra delar av världen. Syftet med detta kandidatarbete är att med hjälp av en litteraturstudie kartlägga tillgängliga analysmetoder på råvara vid vinframställning och beskriva vad mätvärdena ger svar på, med fokus på vindruvor odlade i kyligare klimat så som i Sverige.
Utifrån litteraturstudien innefattar arbetet även beskrivning av vinframställning och de olika kemiska beståndsdelarna i råvaran (vindruvor), vinmust och vin så som alkohol, socker, syra och fenoler.
Som del av arbetet jästes must pressad från grekiska bordsdruvor och mätningar för ˚Brix, titrerbar syra och pH utfördes för att se hur värdena förändrades under jäsningens gång. Något välsmakande vin framställdes inte, men tillräckligt för att kunna genomföra några av analysmetoderna.
Förståelse för analysmetoderna och dess resultat underlättar processen vid vinframställningen oerhört och blir betydelsefullt för att kunna producera ett välsmakande vin. Vissa av analysmetoderna är mer avancerade och kräver både mycket goda kunskaper i kemi och laboratoriearbete. Men det finns även enklare analysmetoder vilka ger svar på viktiga kvalitetskriterier och med en vinmakares erfarenhet kan dessa utnyttjas med tillförlit.

,

The tradition of growing and producing wine is young in Sweden compared to other parts of the world. The purpose of this bachelor thesis was to with a literary study survey the available methods of analysis on the grapes and grape must during wine fermentation and to describe what the measurements answer, with a focus on vine cultivars grown in Sweden.
The literary study also includes a description of wine processing and the chemical components of the grapes, wine must and wine such as alcohol, sugars, acids and phenolics.
As a part of the essay, grape must from Greek table grapes was fermented and measurements for ˚Brix, titratable acidity and pH were conducted, to see how the results changed during the fermentation. A pleasant wine was not produced however, but to try some of the analyzing methods it was sufficient.
Understanding of the methods of analysis and their results will ease the wine producing greatly and is very significant in order to create a palatable wine. Some of the methods are more advanced and will require very good knowledge of chemistry and laboratory work. Although also the simpler methods can answer important quality criteria with the experience of a winemaker they can be utilized to his or hers advantage.

Main title:Användbara analysmetoder vid vinframställning
Subtitle:en litteraturstudie för kartläggning av analysmetoderna och hur vinets kvalitet kan styras utifrån analysernas resultat
Authors:Lindén, Julia
Supervisor:Nordmark, Lotta and Gustavsson, Karl-Erik
Examiner:Olsson, Marie
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:vinframställning, analysmetoder, vinkvalitet, vin, vindruvor, vinmust, alkohol , socker, syra, fenoler, pH
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1261
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1261
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2012 05:19
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics