Home About Browse Search
Svenska


Fransson, Therese, 2014. Almens vara eller icke vara : om almsjukan och resistens. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En frisk alm lever i fyra till femhundra år. Men smittas almen av den förödande almsjukan så kan trädet dö tillföljd av sjukdomen inom några månader. Almsjukan är en vissnesjukdom som orsakas av de två sporsäcksvamparna Ophiostoma ulmi och Ophiostoma novo – ulmi. Sjukdomen sprids av almsplintborren eller via rotkontakt. Denna skrift har genomförts utifrån befintlig forskning och personlig kontakt för att undersöka almsjukan och almars resistens mot almsjukan. Även vilka framtidsutsikter det finns för de resistenta almarna. Resista ®-alm sorten 'New Horizon' har sedan år 1993 sålts och planterats över Europa, år 2010 hade fler än 30 000 träd planterats. Det finns inga rapporter på förlust av de resistenta Resista ®-almarna på grund av almsjukan. Resistensen hos almen utformas genom en lokalisering och begränsning av svampangrepp inom trädet. Denna försvarsmekanism hos trädet leder till att det reagerar på ett angrepp men tillfrisknar igen. De resistenta almarna är inte bara resistenta utan uppvisar även positiva egenskaper så som tolerans av starka vindar, stora saltkoncentrationer, översvämningar och kraftiga beskärningar. En resistent alm kan inte ersätta de klassiska inhemska almarna i form av utseende. De erbjuder istället ett alternativ och skall ses som ett eget träd som passar väl för plantering i stad och park, då de har rätt kvaliter för denna typ av ståndort.

,

A healthy elm lives in four to five hundred years. But if an elm is infected by the devastating Dutch elm disease the tree can die from the disease within a few months. Dutch elm disease is a wilt disease caused by Ascomycota fungi Ophiostoma ulmi and Ophiostoma novo - ulmi. The disease is spread by the elm bark beetle or through root contact. This publication has been implemented based on existing research and personal contact to investigate Dutch elm disease and elm resistance to Dutch elm disease. Also, what prospects there are for the resistant elms. Resista ® - elm variety 'New Horizon ' has since 1993 been sold and planted over Europe, in 2010, more than 30,000 trees planted. There are no reports of loss of the resistant Resista ® - elms due to Dutch elm disease. The resistance of elm is defined through a localization and restriction of fungus within the tree. This defense mechanism of the tree is leading to a response to the attack. After the attack the tree recovers again. The resistant elms are not only resistant but also exhibit positive traits such as tolerance of strong winds, high salt concentrations, floods and heavy pruning. A resistant elm cannot replace the classic native elms in terms of appearance. They offer instead an alternative and should be viewed as a separate tree that is well suited for planting in urban and park environment, they have the right qualities for this type of habitat.

Main title:Almens vara eller icke vara
Subtitle:om almsjukan och resistens
Authors:Fransson, Therese
Supervisor:Sandskär, Boel
Examiner:Carlson-Nilsson, Ulrika
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Alm, Elm, Ulmus, Almsjukan, Dutch elm disease, Elm diseases, Resistance, Almsplintborre, Ophiostoma
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3223
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3223
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Plant diseases
Life sciences
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2014 11:12
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics