Home About Browse Search
Svenska


Danielsson, Anna, 2014. Fritidsodlarens främsta försvar : trädgårdsväxter som skydd mot skadedjur. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
952kB

Abstract

Fritidsodling är ett stort intresse i Sverige och det odlas trädgårdsväxter både för prydnad och för konsumering. Det finns ett stort antal skadedjur som kan förstöra växterna och reducera skörd. Denna litteraturstudie undersöker om det finns trädgårdsväxter som kan påverka skadedjuren negativt. Det ska göras genom att repellera/reducera skadedjuren, attrahera nyttodjur eller påverka odlingsmiljön och därmed stärka trädgårdsväxter att bättre motstå ett angrepp.
Trädgårdsväxter som inte är typiska för skadedjuret att angripa kan förvilla dem genom att maskera värdväxtens lukt och därmed registrerar inte skadedjuret trädgårdsväxten. Utöver att maskera lukt kan vissa trädgårdsväxter även utsöndra flyktiga kemikalier som verkar motbjudande för skadedjuren och vara repellerande. Ett flertal trädgårdsväxter attraherar nyttodjur och erbjuder nektar och pollen såsom vide (Salix spp.) och stenkyndel (Calamintha nepeta). Nyttodjuren använder skadedjuren som mat- och äggläggningsvärdar. Odlingsmiljön har inverkan på trädgårdsväxtens förmåga att motstå skadedjur. En hög halt av organiskt material i jorden har visat sig förbättra trädgårdsväxter att stå emot skadedjursangrepp. Kompakt jord kan förbättras genom att odla trädgårdsväxter med djupgående och välförgrenade rötter. Dessa luckrar upp jorden och trädgårdsväxterna får bättre tillgång till vatten och näring.
Trädgårdsväxtens påverkan på skadedjuren och odlingsmiljön är ett komplext system där alla faktorer inte är helt förstådda. Det finns flera trädgårdsväxter (se Bilaga) som positivt påverkar odlingsmiljön att minska skadedjursangrepp och som repellerar skadedjur samt attraherar nyttodjur. Fritidsodlaren bör inte förvänta sig en perfekt lösning på skadedjursproblemen men vid god planering av växtvalet kan eventuella angrepp minskas.

,

There is a large interest for hobby gardening in Sweden. Garden plants are grown both for ornamental and for edible purposes. There are a vast number of pests that can destroy and reduce harvest. This literature study investigates if there are garden plants that can have a negative effect on pests. Thus, to repel/reduce the pests, attract beneficials or effect the cultivation environment and thereby strengthen the garden plants to better resist infestations
Garden plants not known to the pest can mask the smell of the host plant thus making it difficult to find. Some plants can also emit secondary chemicals that repel the pests. Several garden plants, such as willow (Salix spp.) and lesser calamint (Calamintha nepeta), can attract beneficials and will offer pollen and nectar. The beneficials will prey upon and use the pests for oviposit. Soil with a high content of organic matter has shown to increase garden plants resistance towards pests. To improve nutrient and organic matter in the soil plants can be cultivated and incorporated into the soil. Compacted soil can be improved by cultivating garden plants which roots grows deep and are branched. The roots can aerate the soil and improve the availability of water and nutrient.
The impact of the garden plant on the pests and cultivation environment is a complex system and not all factors known. There are plants (see Appendix) which affect the cultivation and decrease the risk of pest attack, attract beneficials and repel pests. The hobby gardener should not expect a solution that solves all the pest problems. However, good planning of plant choice certainly can diminish pest attack.

Main title:Fritidsodlarens främsta försvar
Subtitle:trädgårdsväxter som skydd mot skadedjur
Authors:Danielsson, Anna
Supervisor:Sandskär, Boel
Examiner:Larsson, Marie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:YHORT Horticultural Science Programme (admitted after 2000 and before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:nyttodjur, skadedjur, attrahera, repellera, trädgårdsväxter, odlingsmiljö, fritidsodling, gröngödsling, companion plants, biological control
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4091
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4091
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Pests of plants
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: biologi
Deposited On:05 Feb 2015 15:56
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics