Home About Browse Search
Svenska


Markskog, Sara, 2014. Effekter av oljor och såpor på parasitsteklarna Encarsia spp. och Aphidius spp.. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med detta arbete var att sammanställa information kring letala och subletala effekter av oljor och såpor på parasitsteklarna Encarsia spp. och Aphidius spp. Resultaten baseras främst på vetenskapliga artiklar, men det gjordes även en mindre intervjuundersökning. De som blev intervjuade var mycket medvetna om att oljor och såpor generellt var skadliga för parasitsteklarna. Resultaten från litteraturundersökningen visade att oljor och såpor kan ha stora letala och subletala effekter på både skadedjur och nyttodjur. Troligtvis har paraffinoljor högre letala effekter än såpor på Encarsia spp, medan de letala effekterna av oljor och såpor i samma koncentrationer är mycket lika på mjöllössen. Såpor kan ha en större skadlig effekt på adulta Aphidius spp. än på bladlössen de parasiterar. Subletala effekter såsom minskad parasitering av Encarsia spp. och Aphidius spp. har påvisats efter att dess värdar varit i direkt kontakt med oljeemulsioner och insektssåpor. Man bör sätta ut parasitsteklar efter att oljeemulsioner och såplösningar har torkat på bladen eftersom dessa rester hade minst effekt på parasitsteklarna. Effekterna av oljor och såpor varierar, därför bör fler studier utföras med preparat som eventuellt kan komma att användas i Sverige. Om man tänkt använda bankplantor bör effekter av oljor och såpor på dynamiken mellan skadedjur och parasitsteklar undersökas vidare.

,

The aim of this thesis was to put together information about lethal and sub-lethal effects of vegetative- and paraffinic oils and insecticidal soaps on the parasitic wasps Encarsia spp. and Aphidius spp. The results are primarily based on scientific articles and a minor interview survey. The persons interviewed had a clear perception of that paraffinic oils and insecticidal soaps had adverse effects on Encarsia spp. and Aphidius spp. Oils and soaps may have major lethal and sub-lethal effects on Encarsia spp. and Aphidius spp. Paraffinic oils probably have greater effects on immature and adult Encarsia spp. than the insecticidal soaps. The effects of paraffinic oils and insecticidal soaps on the white-flies are very similar. Insecticidal soaps seem to cause higher mortality on adult wasps from Aphidius spp. than on the aphid hosts. Sub-lethal effects on both Encarsia spp. and Aphidius spp. were visible by less parasitation after the hosts contact with oils and soaps. One should probably release Encarsia spp. and Aphidius spp. some days after application of oils and/or soaps since older residues had least adverse effects on these parasitic wasps. The effects varied between the products and therefore further studies should be implemented on products that aim to be used when biological control with parasitic wasps and physical pesticides are combined. When bank seedling are used further studies of the effects on the dynamics between pests and parasitic wasps are also needed.

Main title:Effekter av oljor och såpor på parasitsteklarna Encarsia spp. och Aphidius spp.
Authors:Markskog, Sara
Supervisor:Liljeroth, Erland
Examiner:Rämert, Birgitta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:paraffinoljor, vegetabiliska oljor, insektssåpor, emulsioner, Encarsia spp., Aphidius spp., letala effekter, subletala effekter, paraffinic oils, vegetative oils, insecticidal soaps, emulsions, lethal effects, sub-lethal effects
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3569
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3569
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Pollution
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2014 08:37
Metadata Last Modified:18 Aug 2014 08:37

Repository Staff Only: item control page