Home About Browse Search
Svenska


Engelbrekt, Niklas, 2013. Kalcium hos äpple : funktion i växten, inverkan på lagringsduglighet samt metoder för att höja kalciuminnehållet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kalcium står i nära relation med kvaliteten hos frukten inom en rad olika växtslag, däribland äpple. Genom att tillgodose fruktens behov av kalcium så kan kvaliteten höjas vilket resulterar i ett mer lagringsdugligt äpple samt en större andel klass 1 frukt och därmed en högre inkomst. Samspelet mellan kalcium och frukt är komplext vilket kräver goda kunskaper för att förstå hur och när kalcium tas upp av frukten. Syftet med detta arbete är att sammanställa tillgänglig information om vad kalcium har för funktion hos äpple och hur man kan tillföra kalcium till frukten. Genom att känna till hur kalcium tas upp och transporteras hos äpple så är det lättare att avgöra hur man ska gödsla och när man ska gödsla. Marken innehåller i regel tillräckligt med kalcium men en begränsad transport till frukten i mitten och slutet av fruktutvecklingen gör att kalciumgödsling på marken under träden har dålig effekt. Att tillföra kalcium genom att bladgödsla träden ger bättre resultat. Men det gäller att välja rätt kemisk form av kalcium samt att utföra åtgärden vid rätt tid. Kalciumklorid eller kalciumnitrat är de kemiska formerna av kalcium som har bäst effekt. För att höja halten av kalcium i frukten vid skörd gäller det att bladgödsla sent på säsongen medan om man vill förebygga pricksjuka så kan det vara bra att även bladgödsla några gånger närmre blom. Efterskördbehandlingar i form av att äpplena doppas i kalciumlösning, antingen under atmosfäriskt tryck eller ett förhöjt tryck alternativt undertryck, höjer halten av kalcium i frukten ytterligare. Men oavsett behandlingsmetod så är det viktigt att öka trädets naturliga upptag av kalcium genom att ha stora och vitala rosettblad samt en god vattenstatus i jorden.

,

Calcium has great impact on fruit quality of many different cultivations, apple included. If the fruit get the right supply of calcium the quality will be greater which gives an apple more suited for storage and higher number of first class apples which results in a higher income. The relationship between calcium and the fruit is complex and it takes good knowledge to completely understand how calcium is taken up by the trees. The aim of this work is to put together information about the role of calcium in apples and how to increase the level of calcium in the fruit. With knowledge about calcium uptake and transport within apple trees, it is easier to know how and when to fertilize to increase the calcium level in fruit. Even if there generally are sufficient amounts of calcium in the soil, the limited transport to the fruit in the middle to late season makes soil application with calcium inefficient. Foliar application with calcium is more effective. But it is important to choose the right form of calcium fertilizer and the right time for the application. Calcium chloride and calcium nitrate are the compounds that make the best results. To increase the calcium content at harvest the best way is to apply calcium a couple of times close to harvest, but to prevent bitter pit it is better to spray some times closer to blossom. Postharvest treatments when dipping the apples into a calcium solution under normal, high or low pressure makes the calcium content even higher in the fruit. Regardless how the apples are treated it will be important to increase the soil uptake of calcium in the apple trees, by promoting the development of spur leafs and by having a good water management in the soil.

Main title:Kalcium hos äpple
Subtitle:funktion i växten, inverkan på lagringsduglighet samt metoder för att höja kalciuminnehållet
Authors:Engelbrekt, Niklas
Supervisor:Larsson Jönsson, Helene
Examiner:Tahir, Ibrahim
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Äpple, kalcium, fruktkvalitet, kalciumgödsling, bladgödsling, efterskördbehandling, lagringsduglighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2202
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2202
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant physiology and biochemistry
Plant physiology - Nutrition
Plant physiology - Growth and development
Technology
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2013 14:12
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics