Home About Browse Search
Svenska


Nimblad Svensson, David, 2018. Icke-destruktiva mätningar av fröers fuktinnehåll för att avgöra minimumtorktiden för fröer som ska långtidbevaras. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
744kB

Abstract

För långtidsbevarandet av fröer har fuktinnehållet stor betydelse. Hos genbanker är mängden frö ofta begränsat vilket gör att en icke-destruktiv metod är önskvärd. En sådan metod utnyttjar att fröers fuktinnehåll förändras utefter vad luftfuktigheten är i den omgivande miljön. Jämvikten som luftfuktigheten kring fröer i en försluten miljö når kan därför mätas med en hygrometer och relateras till fuktinnehållet. Detta värde som mäts med hygrometern kallas för ERH (’Equilibrium relative humidity’). Genbanken NordGen vill att fröer ska ha ett fuktinnehåll under 7 % innan de långtidsbevaras och frågeställningen var därför efter hur lång tid och vid vilket ERH detta uppnås för korn (Hordeum vulgare), foderlosta (Bromus inermis) och raps (Brassica napus). I arbetet användes hygrometern Rotronic HC2-AW-USB probe (Rotronic AG, 2011). Fröerna var placerade i bägare i torkrummet som höll 15º C och 10 % relativ luftfuktighet och mättes en gång i veckan. Vid tre tillfällen skickades prover till jordbruksverkets utsädesenhet för mätningar av det totala vatteninnehållet. Torkningskurvor gjordes för de tre olika typerna av frö och förhållandet mellan ERH och fuktinnehåll jämfördes med Cromartys ekvation. H. vulgare jämfördes även med ekvationen Modified Henderson. H. vulgare kom ner till 7,6 % fuktinnehåll på två månader och behöver därför längre tid än så i torkrummet. För B. inermis räcker två veckor för att fröerna ska komma under 7 % fuktinnehåll. Fröer av B. napus var under 7 % fuktinnehåll redan efter en vecka i torkrummet.

,

Moisture content is an important factor in the long-term storage of seeds. In gene banks where the amount of seed is often limited, a non-destructive method for measuring the seed moisture content is desirable. The seed moisture content changes depending on the relative humidity of the surrounding atmosphere, until equilibrium is reached. This equilibrium relative humidity, ERH, can be used to measure if the seeds are ready for long-term storage and can be measured in an enclosed container. The genebank NordGen has previously determined that seed moisture content must be below 7 % before long term storage. The purpose of this study was therefore to find out after how long and at what ERH this occurs, for Barley (Hordeum vulgare), smooth bromegrass (Bromus inermis) and rapeseed (Brassica napus).
In this study, the hygrometer Rotronic HC2-AW-USB probe (Rotronic AG, 2011) was used. The seeds of the three species were kept in the drying room set to 15º C and 10 % relative humidity. Measurements were carried out once a week. On three occasions, seeds were sent to the Swedish board of agriculture’s seed unit to measure moisture content. Drying profiles were made for all three types of seeds and the ability of Cromarty’s equation to fit the ERH/moisture content data was investigated. The Modified Henderson’s equation was used for H. vulgare.
H. vulgare reached 7,6 % moisture content after two months and therefore requires longer time in the drying room. For B. inermis, two weeks was enough for the seeds to fall below a moisture content of 7 %. For seeds of B. napus one week was enough.

Main title:Icke-destruktiva mätningar av fröers fuktinnehåll för att avgöra minimumtorktiden för fröer som ska långtidbevaras
Authors:Nimblad Svensson, David
Supervisor:Leo, Jonatan and Nydam Hansen, Jette and Axelsson, Johan
Examiner:Zhu, Li-Hua
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:ERH, EMC, fuktinnehåll, frö, långtidsbevaring, genbank, torkningskurvor, hygrometer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9243
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9243
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Seed production and processing
Language:Swedish
Deposited On:02 Mar 2018 13:47
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics