Home About Browse Search
Svenska


Tervasmäki, Alexander, 2013. Svampsjukdomar på amerikanska blåbär (Vaccinium corymbosum L.) : med fokus på dem som angriper de vegetativa delarna ovan mark. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Detta är en litteraturstudie om amerikanska blåbär, Vaccinium corymbosum, och dess svampsjukdomar som angriper de ovanjordiska vegetativa delarna. Sjukdomar på amerikanska blåbär i Sverige orsakar idag minimala ekonomiska problem, vilket kan ha att göra med att vi inte riktigt har kunskapen om hur vi skall odla för att få en optimal skörd. Med ökade kunskaper kommer troligen också skörden att öka och då är att förvänta att skador på buskarna kommer att bli ett större problem än tidigare. Arbetet har skrivit för att öka odlingssäkerheten i Sverige på lång sikt med tanke på svampsjukdomar. Målet med arbetet är att ta fram ett lättbegripligt faktaunderlag om livscykler, diagnosticering och bekämpningsmetoder för de allvarligaste svampsjukdomarna på ovanjordiska vegetativa delar. Blåbär har fyra stycken svampar som angriper buskarnas ovanjordiska delar i USA: Phomopsis vaccinii, Botryosphaeria dothidea, Botryosphaeria corticis och Fusicoccum putrefaciens. Livscykeln är liknande för de fyra svamparna där huvuddelen av sporspridningen sker under knoppsprickning och blomning med efterföljande infektionen. Dessa svampsjukdomar har även blåbär som sin vintervärdväxt vilket gör att sjukdomen finns i odlingen hela året om. Detta gör att bekämpning med lätthet kan utföras även på vintern. Bekämpning av svamparna sker mestadels med sekatören då bortklippning av redan infekterade grenar har visat sig vara en framgångsrik metod. I Sverige finns enbart ett bekämpningsmedel som är tillåtet att användas för att förebygga och bekämpa olika svampsjukdomar på blåbär och därför blir beskärning en viktig del i växtskyddsarbetet i odlingen. I arbetet framkommer också vikten av att hålla buskarna i god växt för att försvåra för svamparna att infektera. Denna litteraturstudie kommer förhoppningsvis att bidra till att öka odlingssäkerheten för blåbärsodlare i Sverige.

,

This is a literature review about highbush blueberry, Vaccinium corymbosum, and the fungal diseases that attack the vegetative parts of the canopy. Today fungal diseases on blueberry are a minimal economical problem in Sweden, maybe because of the lack of knowledge and experience that still exists about how to grow this highbush blueberry to get an optimal yield. But for the future a higher risk for fungal diseases need to be predicted. This essay is written to achieve a higher crop security in Sweden in the long term with focus on blueberry fungal diseases. The goal with this essay is to accomplish a comprehensible fact sheet about lifecycle, diagnosing and control methods of serious fungal diseases on the vegetative parts of the canopy. Highbush blueberry has four serious fungal diseases which are, Phomopsis vaccinii, Botryosphaeria dothidea, Botryosphaeria corticis and Fusicoccum putrefaciens in USA. The lifecycles of these four fungi are similar. Most of the spores are spread during the bud break and flowering period, and the infection starts as soon as the conditions are the right. As these diseases are living on blueberries all year around and a control method which has been successful is removal of infected parts during wintertime by pruning. In Sweden only one fungicide is allowed to be used in blueberry crops in Sweden and therefore it is extremely important to cut the bushes to remove infected parts. Another conclusion is the importance of a crop management that makes the crop vigorous and resistant. Hopefully this essay will contribute to a higher crop security of highbush blueberries in Sweden.

Main title:Svampsjukdomar på amerikanska blåbär (Vaccinium corymbosum L.)
Subtitle:med fokus på dem som angriper de vegetativa delarna ovan mark
Authors:Tervasmäki, Alexander
Supervisor:Karlén, Helena
Examiner:Sandskär, Boel
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:Svampsjukdomar, amerikanska blåbär, Phomopsis vaccinii, Botryosphaeria dothidea, Botryosphaeria corticis, Fusicoccum putrefaciens, Vaccinium corymbosum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2006
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2006
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:30 Jan 2013 07:20
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics