Home About Browse Search
Svenska


Elgerud, Emanuel, 2017. Effekt av pluggstorlek, plantålder och planteringsdjup på kvalitativ och kvantitativ skörd av två olika sorters sötpotatis Ipomoea batatas (L.) Lam., under svenska odlingsförhållanden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Sötpotatis härstammar från Sydamerika och är en stor jordbruksgröda internationellt sett, och populariteten ökar, inte minst i Sverige. En anledning till det är att sötpotatisen är nyttig och innehåller många bioaktiva ämnen. I Sverige säljs sötpotatisar som odlats i Spanien, Portugal och U.S.A. Med ökad miljömedvetenhet finns en större efterfrågan av livsmedel som producerats miljövänligt och lokalt. En av de stora svårigheterna med att odla sötpotatis i Sverige är att den är en värmekrävande gröda. I regel förökas sötpotatis med hjälp av örtartade sticklingar, men det förutsätter ett milt klimat och är inte lämpligt i Sverige. Ett sätt att få en kortare kulturtid och säkrare etablering av sötpotatis, är att använda sig av pluggplantor.
Ett försök utfördes för att dels studera produktion av pluggplantor i växthus, och dels för att undersöka effekten av två olika pluggstorlekar, två olika planteringsdjup, simulerade plantåldrar (intakta rötter eller beskurna rötter), samt olika sorter (’Bellevue’ och ’Orleans’), odlade på friland.
De största skillnaderna var mellan intakta och beskurna rötter.
Av de båda sorterna var det ’Orleans’ som hade störst vikt av lagringsrötter.
Den pluggegenskapskombination som gav bäst resultat av både salufärdiga och potentiellt salufärdiga lagringsrötter var en stor plugg med ’Orleans’, som var djupt planterad med intakta rötter. Det fanns också ett samband mellan pluggstorlek och planteringsdjup. Ett sidoförsök visade dock att den bästa pluggegenskapskombination, var en liten plugg med
’Orleans’ som var djupt planterad med intakta rötter, och producerad från toppsticklingar!
Slutsatsen är att sticklingsmaterial och plantålder spelar väldigt stor roll. Vidare bör odlingsteknik anpassas efter respektive sorts egenskaper. Det är också lämpligt att utveckla en strategi för att kunna beräkna idealisk skördetidpunkt.

,

Sweet potato originates from South America and is a big international agricultural crop. Its popularity is increasing in Sweden. One of the reasons for that is its nutritional value. In Sweden practically all sweet potatoes sold, come from Spain, Portugal and U.S.A. In line with customer’s interest in environmental friendly products, there is a general demand for locally produced food. One of the biggest difficulties in growing sweet potatoes in Sweden is that it demands a warm cultivation season. In general sweet potatoes are produced as herbaceous cuttings. It requires a mild climate and it’s not suitable for Sweden. One way of dealing with that problem is the use of plug transplants.
A field trial was conducted, with green house produced plug transplants, with the aim to evaluate the effect of two different plug sizes, planting depths, intact roots and cut roots, and cultivars (‘Bellevue’ and ‘Orleans’).
The biggest differences were between the plug transplants with intact roots and cut roots. Of both cultivars ‘Orleans’ out yielded ‘Bellevue’ in total storage root weight, and the best combination of plug transplant properties consisted of a big plug transplant with intact roots, deeply planted and with the cultivar ‘Orleans’.
In general ‘Bellevue’ had more roots that were undeveloped and that might be the cause of not enough irrigation.
The best combination of treatments was a big plug transplant, with ‘Orleans’ deeply planted and with intact root system. There was also an interaction between size and planting depth of the plug transplants. The second trial showed the best results with a plug transplant with the combination: small plug transplant with ‘Orleans’, deeply planted, with intact roots and with a top cutting as plant material.
The conclusion was that the production of plug transplants has a profound effect on the quantitative and qualitative yield, where the plant material and the age of the plug transplant is very important. Along with that the cultivation conditions must be adapted to each cultivars demands. It’s also of interest to develop a strategy for calculating the ideal time for harvest.

Main title:Effekt av pluggstorlek, plantålder och planteringsdjup på kvalitativ och kvantitativ skörd av två olika sorters sötpotatis Ipomoea batatas (L.) Lam., under svenska odlingsförhållanden
Authors:Elgerud, Emanuel
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:Mogren, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:bäddodling, växthusproduktion, stickling, pluggplanta, näringsinnehåll, fältetablering, kulturtid, rotutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6376
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6376
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant genetics and breeding
Plant physiology and biochemistry
Plant physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:27 Apr 2017 06:40
Metadata Last Modified:28 Apr 2017 04:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics