Home About Browse Search
Svenska


Lokøen Knudsen, Solveig, 2018. Träflis som jordförbättring : Effekt, användning, och metod. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

En intensifiering av jordbruket kan hota bördigheten i många jordar och ger ett behov för åtgärder som kan förbättra den långsiktiga bördigheten på ett effektivt sätt. Jordförbättring vid tillföring av organiskt material har visats ge flera positiva effekter på jordens fysiska, biologiska och kemiska egenskaper. I denna litteraturstudie blev träflis jordförbättrande effekt undersökt. Litteraturen visar att tillämpning av olika former för träflis kan ge ökat innehåll organisk substans, näring och positiva effekter på markstruktur. Men en risk för kväve immobilisering i den första gröda efter applicering är hittad i litteraturen. Detta kan undvikas vid tillägg av kväve eller andra åtgärder. Det finns ändå ett behov av ytterligare studier för att kunna utarbeta konkreta rekommendationer för hur dessa material skall tillämpas i olika miljöer och för att bättre förstå den underliggande processen för detta materials effekt på jord.

,

An intensification of agriculture can endanger fertility in many soils and provide a need for measures that can better foster long-term fertility. Soil amendment with adding of organic matter has shown to have several positive effects on physical, biological and chemical properties of soil. In this literature study, the soil improving effects of wood chips were investigated. In the literature, positive effects were found on soil structure, fertility and increased organic matter with addition of woodchips in different forms. But there is a risk of immobilisation of nitrogen in the first crop when woodchip is used as soil amendment. This can be avoided if sufficient amounts of nitrogen is applied or other measures is taken. However, there is a need for further studies to develop clear recommendations of how these materials should be applied in different environments and to better understand the underlying process of this materials effect on soil.

Main title:Träflis som jordförbättring
Subtitle:Effekt, användning, och metod
Authors:Lokøen Knudsen, Solveig
Supervisor:Mårtensson, Linda-Maria
Examiner:Hultberg, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:woodchip, compost, ramial chipped wood, soil amendment, soil organic matter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9423
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9423
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil fertility
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2018 12:57
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics