Home About Browse Search
Svenska


Ardal, Embla, 2012. Odling av mikroalger inom trädgårdsnäringen : kan mikroalger som producerar kommersiellt intressanta ämnen tillväxa i använd näringslösning från växthusodling?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Mikroalger har en förmåga att reducera näringsämnen i näringsberikat vatten samtidigt som de kan producera kommersiellt intressanta ämnen. Att odla mikroalger i dräneringsvatten från växthusodling skulle kunna vara ett sätt för odlare, som inte använder recirkulerande odlingssystem, att återvinna näringsberikat vatten. Om mikroalgerna producerar värdefulla metaboliter så kunde detta vara ett sätt för odlare att vinna ekonomiskt samtidigt som näringsläckaget reduceras.
I detta arbete undersöks möjligheten att odla mikroalgerna Chlorella vulgaris och Haematococcus pluvialis i en näringslösning med ett näringsinnehåll som motsvarar det i returvatten från växthusodling av tomat. C. vulgaris har en hög proteinhalt och innehåller även fleromättade fettsyror och karotenoider. H. pluvialis kan producera den ekonomiskt värdefulla karotenoiden astaxanthin. Arbetet handlar om att belysa möjligheter och svårigheter i odling av mikroalgerna i returvatten och vilka åtgärder som kan behövas för att få en så bra tillväxt som möjligt. Resultatet visade att C. vulgaris tillväxte bra i näringslösningen medan H. pluvialis tillväxte dåligt under samma förutsättningar.

,

Microalgae have an ability to reduce nutrients in nutrient enriched water while at the same time being able to produce valuable metabolites. The cultivation of microalgae in drainage water from greenhouse cultivation could be a method for growers, who do not use recirculating culture systems, to recycle nutrient enriched water. If the microalgae produce valuable metabolites, it could be of economical gain for growers while nutrients are reduced.
In the present study I have examined whether it is possible to cultivate the
microalgae Chlorella vulgaris and Haematococcus pluvialis in a nutrient solution
with a content that corresponds to the drainage water from a greenhouse cultivation of tomato. C. vulgaris has got a high protein content and also contains polyunsaturated fatty acids and carotenoids. H. pluvialis is able to produce the economically valuable carotenoid astaxanthin. My study is about how to elucidate opportunities and constraints in the cultivation of microalgae in drainage water and what actions may be needed to get as.

Main title:Odling av mikroalger inom trädgårdsnäringen
Subtitle:kan mikroalger som producerar kommersiellt intressanta ämnen tillväxa i använd näringslösning från växthusodling?
Authors:Ardal, Embla
Supervisor:Hultberg, Malin
Examiner:Karlén, Helena
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:mikroalger, minskat näringsläckage, recirkulering, dräneringsvatten, växthus, metaboliter, Chlorella vulgaris, Haematococcus pluvialis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1079
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1079
Language:Swedish
Deposited On:26 Apr 2012 06:09
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics