Home About Browse Search
Svenska


Visala, Anna, 2012. Ekosystemtjänster av alley cropping i tempererade klimat : litteraturstudie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
781kB

Abstract

Den så kallade ”gröna revolutionen” inom jordbruket inleddes på 1960-talet och innebar högavkastande grödor, ett oreflekterat högt användande av kemiska bekämpningsmedel, samt intensiv bevattning och mekanisering. En underdrift är att påstå att detta skapat minst sagt stora problem för jordens ekosystem. Ett alternativ för hållbar matproduktion är agroforestry, som innebär produktion av träd på samma mark som produktion av jordbruksgrödor. Systemet är bland annat utvecklat för att förbättra ekologiska samspel. Denna litteraturstudie behandlar ekosystemtjänster av alley cropping i tempererade klimat, samt aspekter att ta i beaktande vid anläggning för att optimera dessa ekosystemtjänster. Resultatet av studien visar tydligt att ekosystemtjänster av alley cropping i tempererade klimat är rikliga - inlagring av kol, ökad biodiversitet och biomassa, vattenrening, vindskyddseffekter, kväveförsörjning och för att motverka erosion - i motsats till monokultursystem. Forskning på effekterna i tempererade klimat är emellertid begränsade. Det beror på att de flesta system i exempelvis Europa är nyetablerade och långtidsundersökningar därmed inte hunnit göras.

,

Since 1960’s ecosystems world over have paid a heavy price for increased yields, during the ongoing “green revolution”. Reduced biodiversity, increased erosion, lower soil fertility, groundwater pollution, eutrophication of lakes and the sea, and an impact on atmospheric constituents, are a few negative consequences considering environmental matters. In the tropics, a land-use system – agroforestry – has shown qualities about the effective management of resources and multiple environmental benefits have followed. Agroforestry, involving the cultivation of trees / shrubs along with agricultural crops, is quite a new science in temperate regions, but has been shown to play an important role in maximizing the ecosystem services. This paper includes a brief history of agroforestry, but mainly focusing on the ecosystem services of alley cropping in temperate climates, as well as aspects to be considered on the design of the system, to optimize these ecosystem services. The result of this work clearly shows that the ecosystem services of alley cropping system in temperate climates are abundant - sequestration of carbon, increased biodiversity and biomass, reducing nitrogen emission, shelter effects, nitrogen supply and to prevent erosion - as compared to monoculture systems. However, research on the effects in temperate climates is limited. This is because most of such systems in Europe is newly established, and long-term studies thus not yet been made.

Main title:Ekosystemtjänster av alley cropping i tempererade klimat
Subtitle:litteraturstudie
Authors:Visala, Anna
Supervisor:Svensson, Sven-Erik
Examiner:Mattsson, Jan Erik
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:temperate agroforestry, silvoarable-system, alley cropping, ekosystemtjänster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1178
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1178
Language:Swedish
Deposited On:04 Jun 2012 06:37
Metadata Last Modified:04 Jun 2012 06:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics