Home About Browse Search
Svenska


Morgardt, Anna, 2015. Lövtäckningens effekter på markstrukturen : observationer i köksträdgården på Hovdala slott. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Arbetets syfte var att samla kunskap om hur gynnsamma förhållanden kan skapas för köksväxter ur ett långsiktigt perspektiv. Studien gjordes i en köksträdgård på Hovdala slott, Hässleholm. De senaste tre vintrarna innan studien genomfördes hade jorden i köksträdgården inte bearbetats,
utan hade istället täckts med ett 10-20 centimeter tjockt lövtäcke. Markstrukturen undersöktes i lövtäckt jord och jämfördes med referensyta där ingen täckning skett. Resultaten visade att mullhalten och troligtvis daggmaskbeståndet var högre och markens aggregatstruktur och
porstorleksfördelning bättre på täckodlad markyta än på referensytorna. Vissa av dessa resultat stöds av andra publicerade studier, vilka beskriver att täckning med organiskt material förbättrar markstrukturen. Slutsatsen är att lövtäckning kan bidra till en förbättrad markstruktur och därmed bättre odlingsförhållanden.

,

The aim of this paper was to get more knowledge about how favorable conditions can be created for kitchen plants. The study has been done in the kitchen garden at Hovdala castle, Hässleholm, Sweden. During the last three winters before the study was performed the soil in the kitchen
garden has not been cultivated but had been covered with 10-20 centimeters of leaves. The soil structure in the leaf mulched areas was investigated and compared with a reference area where no mulching had been done. The investigations showed that the humus content was higher, as likely the number of earthworms, and the soil aggregate structure and pore size distribution were better on the mulched areas than at the reference sites. Some of these results are supported by other published studies describing the effects of mulching with organic materials. The conclusion is that leaf mulching may contribute to an improved soil structure and hence to better growing
conditions.

Main title:Lövtäckningens effekter på markstrukturen
Subtitle:observationer i köksträdgården på Hovdala slott
Authors:Morgardt, Anna
Supervisor:Karlén, Helena
Examiner:Asp, Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:täckodling, mulching, löv, reducerad bearbetning, markstruktur, aggregat, daggmask, markstrukturindex, fältdiagnostik, köksträdgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4107
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4107
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil biology
Technology
Language:Swedish
Deposited On:16 Feb 2015 09:24
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics