Home About Browse Search
Svenska


Lundin, Linda, 2012. Trädgårdsblåbärs upptag av kväve : och hur detta påverkas av kväveform och ericoid mykorrhiza. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
928kB

Abstract

Blåbär växer naturligt i mark med låga pH-värden. Aciditeten leder till en minskad tillgänglighet av näringsämnen och en ökad förekomst av metaller som kan vara skadligt för växter. Att blåbär klarar av att växa i dessa miljöer är en stark konkurrensfördel och blåbär har under evolutionens utveckling utvecklat olika anpassningar för att det ska vara möjligt att växa där. Bland annat antas blåbär föredra NH4+ (ammonium) framför NO3- (nitrat), vilket är en fördel med tanke på att nitrifikationen är låg i en sur miljö. För att skydda sig mot skadliga ämnen samt kunna tillgodogöra sig markens näring bildar de symbios med svampar (ericoid mykorrhiza).
Mikroförökande blåbär av hybridsorten ”North blue” (Vaccinium corymbosum och Vaccinium angustifolium) testades i ett hydroponiskt system för att studera upptaget av kväve. Tre behandlingar med olika kväveform användes, en med endast NH4+, en med endast NO3- och en med hälften NH4+ och hälften NO3-. NH4+ användes som (NH4)2SO4, NO3- som KNO3 och blandningen som NH4NO3. Samtliga näringslösningar blandades till en kvävekoncentration på 5,0 mM och pH ställdes till 4,3 ± 0,05. Upptaget testades med hjälp av bägare med och utan växt och mätningar gjordes med hjälp av jonselektiva elektroder för NH4+ och NO3-. Försöken pågick i 6 timmar (4 timmar, försök 1) vid tre olika tillfällen och vid varje tillfälle mättes koncentrationen NH4+ och NO3-, vid start (0 timmar) och vid slut (efter 4/6 timmar). Resultatet visade att blåbär tar upp NH4+ snabbare eftersom det var en signifikant reduktion av koncentrationen NH4+ i lösningen med växt och endast NH4+. Mängden NH4+ som togs upp från den näringslösningen var ca 2,6 µmol N/g färskvikt och timme.

,

Blueberries are growing in soils were the pH value is low. The acidity leads to a reduced availability of nutrients and an increased presence of metals that can be harmful to plants. The fact that blueberries are able to grow in these environments is a strong competitive advantage and blueberries have, during evolution, developed various adaptations to make it possible for them to grow there. For instance, blueberries seem to prefer NH4+ (ammonium), over NO3- (nitrate), which is advantageous considering that the nitrification is low in an acidic environment. As protection against harmful substances and to be able to absorb soil nutrients, they form a symbiosis with fungi (ericoid mycorrhiza).
Micropropagated blueberries "North blue" (Vaccinium corymbosum x Vaccinium angustifolium) were tested in a hydroponic system to study the uptake of nitrogen. Three treatments, with nutrition solutions with different forms of nitrogen were used, (a) with only NH4+, (b) with only NO3- and (c) with 50/50 NH4+ and NO3-. NH4+ was used as (NH4)2SO4-, NO3- as KNO3, and the mixture NH4NO3. All nutrient solutions were mixed to a nitrogen concentration of 5.0 mM and pH was fixed to 4.3 ± 0.05. The uptake was tested using a cup with plant and one without, and measurements were made using ion-selective electrodes for NH4+ or NO3- . The trails lasted for 6 hours (4 hours in test 1) on three separate occasions and each time the concentration of NH4+ and NO3- were measured, at the start (0 h) and at the end (after 4/6 hours). The results showed that NH4+ uptake was faster than NO3- uptake and that the nutrient solution with only NH4+ was the only one where there was a significant difference between the treatments with and without plant was. The amount of NH4+ taken up from the nutrient solution was about 2.6 µmol N / g fresh weight and hour.

Main title:Trädgårdsblåbärs upptag av kväve
Subtitle:och hur detta påverkas av kväveform och ericoid mykorrhiza
Authors:Lundin, Linda
Supervisor:Caspersen, Siri
Examiner:Asp, Håkan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:Kväve, NH4+, NO3+, Blåbär, Vaccinium corymbosum x Vaccinium angustifolium, Ericoid mykorrhiza, pH
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1559
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1559
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:23 Aug 2012 12:43
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics