Home About Browse Search
Svenska


Öhlin, Karl-Johan, 2013. Terroireffekt i teori och praxis. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Under senare år har det etablerats ett flertal kommersiella vinodlingar runt om i Sverige och viner från dessa finns nu till försäljning genom Systembolaget. En debatt har uppstått kring Sveriges potential för att tillverka vin, hur dessa viner ter sig rent kvalitetsmässigt och huruvida de är något att ta notis om, annat än som kuriosa för vinentusiaster.
I länder med längre tradition av vinodling förekommer begreppet ”terroireffekt” frekvent i samband med viners kvalitet och typicitet. Detta arbete syftar till att klargöra innebörden av begreppet ”terroir”, samt hur några av företagsledarna till större svenska vinodlingsföretag uppfattar och värderar denna teori.
Detta har gjorts genom en litteraturstudie inriktad på aktuell forskning inom ämnet och genom en enkät – och intervjustudie riktad mot tre svenska vinodlare.
Resultatet av detta arbete visar att:
• det inte råder konsensus kring begreppets innebörd, men att det finns några tydliga huvudströmningar.
• de svenska vinodlarna som deltagit i studien i hög grad är av samma åsikter gällande uppfattning av begreppet terroireffekt. Deras värdering av begreppet varierar dock.

,

In recent years, a number of commercial vineyards and vineries have been established in Sweden and the wines of these are now on sale. A debate has arisen around Sweden’s potential to produce wine from grapes grown in Sweden and the quality of these wines. Are they something to be considered, or do they rather display a curiosity for wine enthusiasts.
In countries with a longer tradition of winemaking and -marketing the term “terroir” is frequently associated with wines of quality and typicality. This work aims to clarify the meaning of “terroir” as a concept and how some leaders of large Swedish vineyards and vineries perceive and assess this concept.
This has been done through a literature review focused on current research on the subject and through a questionnaire –and interview study targeting three Swedish winemakers.
The result of this study shows that:
• there is no basic consensus on the term “terroir”, but that there are several well-established theories.
• the Swedish growers who participated in the study largely perceive the term “terroir” in similar ways, but they validate it differently.

Main title:Terroireffekt i teori och praxis
Authors:Öhlin, Karl-Johan
Supervisor:Alsanius, Beatrix
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:terroir, terroireffekt, vinodling, vin, karaktär, kvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2016
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2016
Language:Swedish
Deposited On:01 Feb 2013 06:24
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page