Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 127.

Sindri Pétursson, Jóhann, 2014. Temporary areas : using temporality to improve the image and liveabilty of Upper-Breiðholt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abdulah, Maroa, 2019. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ainina, Ifa Nur, 2023. Beyond the blueprint : a critical view on plans for transit-oriented development (TOD) in the new indonesian capital. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ajanki, Jenny and Engvall, Lotta, 2022. Kiruna stadsomvandling : en fallstudie om ett landskaps förändring med kirunabornas perspektiv som utgångspunkt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Aleksandrova, Silviia, 2013. Sustainability principles for St. Petersburg landscape with Scandinavian experience in mind : application of Swedish green space research result of “the eight characteristics”. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Anette, 2021. HÄLJARPS LYCKOR : ett stationsnära boende. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Natalia and Byström, Sandra, 2020. Långsiktig utveckling av vedartad vegetation på skolgårdar i urban miljö : en uppföljning av projektet Gröna skolgårdar efter tio år. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arvidsson, Ellinor, 2022. A landscape analysis : Investigating restorative features within urban greening. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axberg, Saga, 2017. Att stärka identitet : en studie av landskapsarkitekters tolkningar och konkretisering av visioner på Tenstaterrassen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelblom, Caroline and Wiström, Sophie, 2019. Reconquer Reconquista & the space of opportunities. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Babadi, Anahid, 2020. Droppeparken; where the city’s rhythm meets nature’s cycle : a design proposal to raise awareness on stormwater in Gothenburg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berglund, Josefine, 2021. Ångbåtsparken : tt gestaltningsförslag om att bevara ett varande. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björk, Matilda and Johansson, Antonia, 2023. En plats mellan radhusen : ett idéförslag till utveckling av utemiljön för att stärka kvalitéer i bostadsområdet Dala. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blumenstein, Lucca, 2015. In competition : how to participate in a competition and what to learn from it. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bondre, Anamaria Mădălina, 2019. Children's participation in the railway planning process : an assessment of the swedish transport administration's practices. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Boström, Julia, 2016. Cultural heritage in planning : urban transition in Hjorthagen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Braegelmann, Hannah Kit Kraynick, 2023. Can urban tree re-inventories inform future species selection? : diameter at breast height as an indicator for tree performance in Malmö municipality’s tree database. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brobeck, Jacob, 2018. Öppna dagvattensystem : som komponent för hållbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brodin, Annie, 2018. Landskapsarkitektur som dialog : att utveckla inkluderande planeringsprocesser genom fysiska interventioner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bunse, Simon, 2022. Stationen i stadsrummet : landskapet runt Stockholms tunnelbanestationer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bärg, Anna, 2019. Green spaces in urban environments as a human restoration resource. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Cartajenas, Alexis Ken, 2023. Fractal and entropy analysis of traditional and modernist building facades in street-level view : the case of Sweden’s growing cities. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Chojnowski, Kamil, 2020. Dowspuda and its broken heritage. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Classon, Sofia, 2015. Att rena mark med växter : en undersökning av fytoremediering som reningsmetod samt tillämpningsprinciper. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Danielsson, Moa, 2018. Att tillgängliggöra vattnet : ett gestaltningsförslag för ett stadsnära vattenrum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Davéus, Anna, 2016. Urbana mikroklimat i samband med förtätning : strategier för gestaltning av urbana miljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Denovan, Linnea, 2024. Crossing laws and lawns : exposing the site at sea, Öckerö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dieckhoff, Lisa Maria, 2015. Är det här ditt landskap? : en studie i att analysera ett landskap utifrån brukaren. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eckersten, Erik, 2022. Nästa station: Igelbäckens naturreservat : gestaltning av en övergiven tunnelbanestation till en naturreservatsentré. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Edström, Emelie, 2015. Termisk komfort i byggd miljö : mikroklimatanalyser med ENVI-met som analysverktyg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ek Mitchell, Ida, 2023. Krapperups köksträdgård : på spaning efter den moderna köksträdgården i det historiska landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Jonathan, 2022. Privatization of public space : Apple Piazza Liberty. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Fors, Lina, 2015. Urban regnskog, vatten & vegetation som designresurs. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fridberg, Pernilla, 2023. Managing diversity : the forest development types as a framework for management within mixed forest systems. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fröjd, Linnea and Wendel, Sofia, 2017. Vilse i paradoxen : en diskursanalytisk studie av planeringens arbete för minskad segregation genom projektet Culture Casbah. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Grudziecki, Justyna and Buachoom, Pitchayan, 2016. The landscape architect's guide to the world of solid waste. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gyllenbäck, Angelica, 2019. Approaching sustainable stormwater management : investigating the hydrologic cycle for sustainable landscape design. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Göransson, Julia, 2020. Friluftsliv och landskapets kulturarv : en tolkning av landskapet i Fulltofta strövområde. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gülener, Irem, 2023. Complexity - a dilemma for planning : research on complexity theory, complexity in planning practice, and emergent manifolds. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hadházi, Tamara, 2023. Clearcut tourism : a framework for a forest regeneration initiative based on sustainable forestry and public participation involvement. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hall, Oscar, 2015. Cykelplanering genom urban form : förväntade effekter på cyklande som resultat av flytten av Varbergs centralstation. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Halling, Elias, 2017. Skogsutvecklingstyper i urban skog : en fallstudie av skogsutvecklingstyper i Sverige. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Harrysson, Frida and Jarhage, Amanda, 2021. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hasan, Nizhuma and Selhorst, Rosalie, 2020. Landscaping for promoting biodiversity and recreation in land-based solar panel parks : a project for IKEA Industry in Poland. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedman, Julia, 2019. Kungsholms strandstig : ett gestaltningsförslag för en vattennära promenad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedman, Sofie and Pettersson, Hanna, 2021. Barn och ungas rätt till stadsrummet : en studie om barnkonventionens praktiska tillämpning i kommunal stadsplanering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Other

Heinkelmann, Anne Maren, 2020. Nature has no waste : how do European landscape architecture studios approach urban sustainability through resource management?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Johan, 2020. Vattnet stiger : ett gestaltningsförslag med fokus på att öka de biologiska värdena vid Tullkammarkajen i Halmstad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hilldetun, Isa, 2017. Växtanvändning för fluktuerande vattennivåer i Dagvattenparken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmqvist, Herman and Winsnes Sunnemark, Gustav, 2022. Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark : klimatanpassning, samverkan och reglering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Höglund, Sara, 2023. Halvvägs mellan dåtid och framtid : ett anslutande gestaltningsförslag för Gjuteriparken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hölbling, Markus, 2016. Multi layered landscape : add-ons to the post-industrial urban landscape of Nyhamnen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Iglesias Söderström, Nina, 2023. Glimpses of sustainability : four short stories to expand perceptions of the future. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jakobsson, Jens, 2020. Sparsamhetens estetik : en gestaltningsfilosofi för hållbar gestaltning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Katrin, 2019. Växter uppåt väggarna : myter och fakta om väggbunden växtlighet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Joelsson, Ida, 2017. Kognitiva funktionsvariationer i kollektivtrafiken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Julia, 2015. Stadsmiljöfrämjande parkering : mindre ytor för parkering genom ökat samutnyttjande. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Julia, 2019. Water plazas as innovative approaches for managing urban stormwater : a design proposal for Södervärnsplan, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kaneberg, Maria, 2017. Att gestalta med äng utifrån rekreation, naturpedagogik och biologisk mångfald : en studie i äng där olika sätt att gestalta testas i ett pedagogiskt och rekreativt landskap mellan Lomma och Alnarp. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kattach, Chadi, 2023. Wind energy and environmental impacts of wind turbine projects. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kemppainen, Kalle, 2015. Tättortsnära skogar i stadsutveckling och planering : en fallstudie i Uleåborg, norra Finland. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Kjellstrand, Malena, 2019. Gör plats åt en föränderlig kust : gestaltning av ett hållbart kustlandskap med naturanpassade metoder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Klang, Erika, 2018. Skateboard, staden och rätten till offentligheten : en studie av exkluderande och inkluderande design i det offentliga rummet med skateboardåkande som raster. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Landstedt, Moa and Ollinen, Carin, 2022. One City in Two Countries : regional identity and cultural heritage on the HaparandaTornio border during the COVID-19 pandemic. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lang, Philip and Skagerlind, Tove, 2022. Harboring public space : radicant design for Malmö as a resilient harbor city: the case of Hullkajen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Moa, 2022. Planera för bostadsgården : om planeringens roll i att skapa sociala värden för bostadsgården. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Pia, 2017. Rosendals nya trädgård : en komparativ studie mellan nutid och dåtid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lidman, Siri, 2018. Kulturarv i industrimiljö och framtida aspekter : ett gestaltningsförslag för Gjuteriet i linköping. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, Anders, 2017. Gränslandet mellan staden och den värdefulla naturen : ett gestaltningsförslag för Södra Ormesta parken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindblom, Hanna, 2019. Grönområdesplanering beaktande ett socialt perspektiv : förslag till åtgärdsplan för grönområden i Mariehamns stad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Linnersten, Ida, 2017. Att ge en plats ny mening : ett gestaltningsförslag för Kaj 24 i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ljunggren, Marcus and Renfro, Sebastian, 2018. Social Sustainability Depends : a Study on Urban Transformation and Social Inclusion in Norra Sorgenfri. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundgren, Emelie, 2018. Holistisk landskapsdesign för skolgård i centrala Brunnshög med öppen dagvattenhantering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Madsen, Julia, 2020. Urbana grönytors bidrag till välbefinnande och stadsklimat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mascareño Suarez, Diego, 2022. Sustainable development of on-shore wind power : integrated landscape character assessment as a tool to improve assessment of on-shore wind power in southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Michanek, Sonja, 2018. Planeringsteori och styrdokument i praktiken : genomförande av Stockholms cykelplan i Hjorthagen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mogensen, Petra, 2015. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster lokalt och globalt : med exempel från Ronneby kommuns grönstrukturplan. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Molander, Eva and Wennström, Mikaela, 2016. Förtätningens inverkan på grönområdena vid Skånes universitetssjukhus i Malmö : sjukt värdefulla grönytor att ta vara på. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nejsum, Andora, 2014. En utmaning för interkommunal och multifunktionell landskapsplanering : ett vattendrag i det skånska landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Camilla, 2014. Green structure planning in Transit-oriented Development (TOD) : a spatial analysis of Önnestad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Kajsa and Svensson, Elin, 2017. Framgångsrik parkförvaltning : inspirerande vägledning från små kommuner med stora ambitioner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nyawanga, Arnold Mwirumubi, 2022. Reading the water: understanding people-water relations : a case study of the Malmö canal. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Okinedo, Pamela, 2022. Promoting a better public health quality with urban green space in an informal settlement, Bogota, Colombia. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Haochun Xue, 2014. Activate Nyhamnen : a design proposal after Kongjian Yu's design approch . Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pantzar, Stina, 2016. Regionen ur ett kommunalt perspektiv : en diskursiv studie om regionförstoring och den regionala utvecklingens konstruktion i norska samfunnsplaner, med empiri från kommunerna kring Gjøvikbanen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Louice, 2016. Sport truck och dess inverkan på samhället : strategier för lansering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Wide, 2018. Transformera Nyhamnen : en studie av plats-specifika värden i en transformation av ett postindustriellt hamnområde i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Petersson, Anna, 2022. Are blue green solutions the future of school grounds? : a case study of blue green solutions providing play and learning opportunities at Strandängsskolans school ground. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Petersson, Emelie, 2013. Från cykelväg till cykelstråk : förslagna riktlinjer som bör beaktas vid cykelstråksutredningar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Petraki, Marianna, 2016. Climate change impacts and public perceptions : a study in Heraklion, Crete, Greece. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Petunina, Anastasija, 2013. Revivаl Оf the Jelgаvа Pаlасe Pаrk. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pudeck, Emilia, 2022. Design for green structures in densifying hospital areas : a design proposal for Skåne University Hospital Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Refsbäck, Maja-Lena, 2017. Tidevarv : hur man kan förändra en kyrkogård för framtiden i en stad som förtätas - exemplet S:t Pauli kyurkogårdar i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Riikonen, Juho-Atte, 2015. Playful public spaces : how can play change the way we think about public space design?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Roos, Jessica, 2019. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydsberg, Therése, 2016. Globaliserad snittblomsproduktion och svensk kyrkogårdsförvaltning ur ett hållbarhetsperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Saijyothi, Nathalie, 2021. Japanska trädgårdar som inspiration vid gestaltning av hälsofrämjande utemiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandqvist Wedin, Julia, 2023. Medborgardialog med barn : en fallstudie av tre skånska kommuners erfarenheter av dialogmetoden Arkitektur i skola. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandsjö, Carl, 2019. Vegetation för urbana takbiotoper : ståndortsanpassade buskar och träd för grunda växtbäddar på befintliga takterrasser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Schwarz, Sandra, 2019. Translating the theory into practice : the collating, comparing and synthesising of foundational recommendations and qualities for restorative garden design. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Seger, Hanna, 2014. Conceptions of the Swedish Landscape : how these have mediated values and thus influenced landscape protection through the 20th and 21st centuries. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Seppänen, Sara, 2019. Designed plant communities for challenging urban environments in southern Finland : based on the German mixed planting system. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sevelin, Göran, 2015. Skilda vägar : rumsliga statistiska analyser av kvinnors och mäns rörelsemönster. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sigmarsdóttir, Gudrún Birna, 2014. Searching for site-specific design : a case study of harbour transformations in Køge, Denmark and Reykjavík, Iceland. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Silow, Love, 2019. Mat som relationsbyggare mellan människor och platser : en studie om hur restaurangers och kockars potential som kunskapsalstrande aktörer kan bidra till mer hållbara städer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjetne, Caroline, 2018. Materialitetens betydelse för estetiska och restorativa vårdmiljöer : ett gestaltningsförslag. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smits, Christiaan, 2017. Under himlen, på gränssnittet till land och hav : arbete med gränssnittet mellan land och hav på Inre Hamnen i Helsingborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Souckova, Ivana, 2016. Introducing charging infrastructure for electric cars : suitable placement in Landskrona municipality. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stridsberg, Amanda, 2019. Aktivera rummen mellan rummen : ett gestaltningsförslag för mer fysisk aktivitet i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svedberg, Johanna, 2016. Anpassning till ett förändrat klimat : en fallstudie i miljonprogramsförorten Husby. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svendsen, Amalie and Andersson, Linnéa, 2022. Growing memories : a research-based design proposal for Björklunden dementia facility. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sverrisdóttir, Sigridur Duna, 2015. Planning for active living : resources at hand when making environments more walkable. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Szilassy, Boglárka, 2019. Urban sandy habitats : designing through nature conservation methods. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tingsmark, Jannike, 2016. Har den fysiska miljön ett inflytande på våldsbrott? : en fallstudie av Kungsgatan, Föreningsgatan och Drottninggatan. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Uppala, Ella, 2017. Aesthetic considerations in localization decisions of city entrances : the Southern approach to Greater Stockholm Region as an example. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Valerio Trujillo, Francisco Javier, 2020. Assessing the potential for vertical urban agriculture for multi-storey buildings : a case study of the proposed Culture Casbah development in Rosengård, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Vidner, Sofia, 2018. Innovativa metoder i stadsplanering och planerares syn på att använda dem. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wales, Mark, 2014. “Stuck in a place” : the independent mobility of children living in a city. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Weisend, Alexander Joseph, 2024. Playgrounds that communicate heritage : applying museological practices to playgrounds. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wenner Tångring, Ellen, 2019. ”Förtätning” : en studie över begreppets definition och tillämpning som stadsbyggnadsstrategi. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Will, Lilja, 2023. The urban cure : design with local landscape dynamics. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wilén, Felicia, 2019. Röster från Norra Grängesbergsgatan : en studie om narrativets roll i stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wirf, Simon and Arvidsson, Johanna, 2019. (In)formell tillfällig användning : en studie om potentialen i det tillfälliga och dess transformering från informell till formell. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Åberg, Anton, 2019. Den gråblå vägen till grönska : en undersökande studie över regnbäddars potential att göra plats för träd i gatumiljö med gestaltningsexempel från Västerport, Varberg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Åström, Linnéa, 2019. Saf(h)er cities : ett gestaltningsförslag för Östertunneln i Gävle. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Öhrström, Sanne, 2013. Planning for wind power as a basis for multifunctional landscape design. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Östergren, Sofie, 2019. Användningspotential av biokol i urban miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

This list was generated on Wed Jun 19 03:18:52 2024 CEST.