Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Å
Number of items: 54.

A

Ambjörnsson, Linn, 2023. Påverkas totalproteinnivåer i blodprov från kalvar av att blodprovet inte centrifugeras samt av hemolys?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Andersdotter, Emmie, 2023. Predicting Gastrointestinal Adverse Events in Dogs Treated with Chemotherapeutic Medication. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

B

Bergdal, Jessica, 2024. Movement patterns in horses with multiple limb lameness. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Berggren, Karin, 2023. Smittskydd på småskaliga och medelstora kommersiella äggproducerande gårdar i Sverige : med fokus på aviär influensa. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Björkholm, Clara, 2024. Seroprevalence of feline panleukopenia virus in domesticated cats in Maasai Mara, Kenya : a possible threat of transmission to wildlife?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Brånsgård, Viktoria, 2023. Acclimatisation of rats before scientific experiments. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Byström, Ronja, 2023. The seropositivity of Toxoplasma gondii in free-roaming domesticated cats in Masai Mara, Kenya : a zoonosis perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

C

Carlsson, Andrea, 2023. Kan möjligheten till rörelse i olika kalvhållningssystem påverka tjockleken på klövens elastiska puta? : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

D

Dahl, Christine, 2024. Kartläggning av krisberedskapen på nötkreatursgårdar i Uppland : en intervjustudie av lantbrukares uppfattningar om sårbarheter och styrkor i beredskapen på mjölk- och köttgårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

E

Edvardsson, Sandra, 2023. Rödklöverensilage till suggor : effekter på produktion, reproduktionsorgan, grisningsbeteende och grisningsförlopp. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Ellexelius, Andres, 2023. Påverkas anknytningsbeteende hos hund av ägarens personlighet och/eller vuxna anknytningsstil?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

F

Fahlroth, Nelly, 2023. Vad kännetecknar ett lämpligt foder för unga kastrerade katter? : foderval med fokus på den växande individen. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Fjällberg, Serina, 2023. Parasitära anmärkningar vid renslakt 2013–2022. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Fogelberg, Elin, 2023. Är mjölkprover en alternativ provtagningsmetod för diagnostik av lentivirus hos små idisslare?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Friberg Holm, Matilda, 2023. Tick-borne diseases in roe deer - seroprevalence, possible cut-off and effects on health. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Friman, Amanda, 2023. Serum TK1 activity and SAA concentration as biomarkers to differentiate lymphoma from gastrointestinal disease in cats. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

G

Gustafsson, Alice, 2024. P-glykoprotein-mutationen - ABCB1-1Δ hos collies i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Gustafsson, Malte, 2023. The potential of the microbiome and inflammatory markers in the faeces of dogs with GI disorders. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

H

Harlén, Ellinor, 2023. Objective assessment of drawer test in cruciate ligament rupture in dogs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Hentz, Andrea, 2023. Mapping the pig value chain in the Dominican Republic with emphasis on the risk of transmission of African swine fever. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Holmström, Elsa, 2023. Dog owner knowledge and attitudes towards oral vaccination : a field study on canine rabies in Lao PDR. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Huber, Sara, 2023. Diagnostisk användbarhet av vaginalcytologi hos tik. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Hägg, Pernilla, 2023. Fibroblasttillväxtfaktor-23 (FGF-23) – en möjlig biomarkör för osteoartrit hos katt?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

I

Isaksson, Sanna, 2023. Cystatin C i urin som markör för akut njurskada hos hundar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Ivarsson, Ida, 2023. Påverkar graden av insulindysreglering effekten av behandling med kanagliflozin hos hästar med ekvint metabolt syndrom?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

J

Jansson, Tina, 2023. Fysiologiska effekter vid stående och liggande immobilisering av asiatiska och afrikanska elefanter : praktisk utvärdering och litteraturstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

K

Karlsson, Frida, 2023. Acklimatisering av möss inför försök. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Klevestedt, Linda, 2023. How does different fresh gas flows affect stress in rats during anaesthesia induction with sevoflurane in a chamber?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Kontosic, Christopher, 2023. Risk- och skyddsfaktorer för skador i rörelseapparaten hos svenska agilityhundar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

L

Lang, Linnéa, 2023. Eye disorders in lesser white-fronted geese (Anser erythropus) in captivity. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Lernå, Jessica, 2023. Riskfaktorer för Strongylus vulgaris – en enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Leão Sjöblom, Eddie, 2023. Mitralisregurgitation hos australian kelpie : myxomatös mitralisklaffsjukdom eller annan orsak?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Lind af Hageby, Agnes, 2023. Serology as a diagnostic tool for Parascaris spp. in foals – A pilot study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

N

Nilsson Fuglsang, Ellinor, 2023. Common practices and knowledge about African swine fever amongst pig farmers in the Dominican Republic. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Nilsson Johansson, Johanna, 2023. Reproduktionsproblem hos border collie : en enkätstudie riktad till uppfödare av border collie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Nääs, Emma, 2023. Genetic characterization of a Ragdoll family affected by hypertrophic cardiomyopathy. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

O

Olsson, Elin, 2023. Dystoki hos sto : 138 fall vid tre djursjukhus i Sverige (2006-2022). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Orrenius, Alva, 2023. Synen på djur, veterinärens ansvar och moralisk stress hos veterinärstudenter : finns olikheter mellan årskurserna?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

P

Palm, Felicia, 2023. Viktminskning av katter : motivation, tillvägagångsätt och utmaningar bland kattägare i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Palmegren, Cecilia, 2023. Distansmätning av hästens rörelsemönster före och efter utredning/behandling av hälta : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

R

Rahkonen, Matleena, 2023. Jämförelse av synovitgrad mellan olika lokalisationer i ledkapseln hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Rooth, August, 2023. Anti-Müllerskt hormon hos hanhund. Samband mellan avvikande testikelmorfologi, hormonets distribution i testikelvävnaden och koncentration i serum. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

S

Schultz, Emilia, 2023. The occurrence of FeLV, FIV and FeCoV in free-roaming cats in Mara North Conservancy, Kenya : a possible threat to wild felids?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Skans, Elin, 2023. Råmjölkskvalité hos sugga – inverkan på smågrisdödlighet och tillväxt. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Stålhandske, Josefine, 2023. Private Rehoming of Pets in Sweden : a Study on the Rehoming of Dogs and Cats on the Swedish Online Marketplace Blocket.se. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Svärd, John, 2023. Hemtandvård hos hundar med parodontit. En uppföljande enkätstudie efter professionell tandrengöring (PTR). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Svärd, Nicole, 2023. Survival of foodborne bacteria on wooden and plastic cutting boards - A laboratory protocol. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

T

Thilén, Emma, 2024. Förekomst av rustrelavirus hos katter med vingelsjuka : en immunohistokemisk undersökning av arkiverat material från de senaste fem decennierna. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

V

Vermelin, Tilde, 2023. Kartläggning av dystoki hos katt och bedömning av APGAR för att utvärdera neonatal viabilitet hos kattungar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

von Schmalensée, Sofia, 2023. Samband mellan kroppsvikt och serumkreatinin hos friska privatägda hundar i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

W

Weisskopf Holmqvist, Andrea, 2023. Utvärdering av bikarbonat i serum vid syrabasrubbningar hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Wijk, Agnes, 2024. Uppväxtmiljöns påverkan på den unga värphönans stressnivå. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Z

Zachrisson, Jacob, 2023. A field study on rabies in dogs in Cambodia : potential antibody titers in non-vaccinated dogs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Å

Åkesson, Therése, 2023. The incidence of post-operative colic in adult equine patients undergoing elective non-abdominal surgery at SLU and potential risk factors. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

This list was generated on Sat Feb 24 07:34:02 2024 CET.