Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Level and depth descriptor
Number of items at this level: 132.

First cycle, G1E

Andersson, Marie, 2012. Skånska konsumenters köpargument för importerat nötkött : en kvalitativ undersökning i södra Skåne. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Arnesson, Adam, 2013. Gårdsslakteriers lönsamhet vid småskalig lammslakt. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Klausson, Helena, 2015. Går det att odla pepparmynta (Mentha piperita L) i Sverige, med syfte att framställa olja?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

First cycle, G2E

Ahtonen, Emma, 2014. De svenska djurskyddsbestämmelsernas inverkan för djurvälfärden : en studie med fokus på djurskyddsbestämmelsernas inverkan på klövhälsan i svenska mjölkkobesättningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Almqvist, Robert, 2017. A lab study of an iron-coated biochar as a phosphate mitigation tool. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Aulin, Gustav, 2010. BEMÖTAS-principen : sju tillvägagångssätt för att främja integration genom fysisk planering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Bengtsson, Torbjörn, 2015. Biological control of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) by the fungus Pochonia chlamydosporia : a review. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Berg, Philip, 2014. Analysis of oil content in the transgenic lines and wild-type of Lepidium campestre . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Bertholtz, Elinor , 2014. Antibiotics from the nature - culturing of genetically talented bacterial isolates. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Björling, Oskar, 2013. Plasmodiophora brassicae – host and environment interactions. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231)

Blom, Maja, 2013. Use of dogs as odour detectors : a review of the scientific literture. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Bylén, Beatrice, 2021. Vinst och förlust : en fylogenetisk studie av kloroperoxidas-liknande enzym hos jästsvampar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Cedergren, Malin, 2014. Djurvälfärdsaspekter i ekologisk och konventionell slaktgrisproduktion. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Danielsson, Olle, 2015. Preferences of the common garden ant (Lasius niger) in choice of aphid mutualist : Possibilities to increase biological control of the rosy apple aphid (Dysaphis plantaginea). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Digréus, Pernilla, 2011. Kontinuerlig kontroll av bakgrunds-DNA vid Statens Kriminaltekniska Laboratorium. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231)

Edqvist, Rakel, 2009. Berthåga kyrkogård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eidelöf, Matilda, 2013. Tsuga och Pseudotsuga : möjliga arter för svenskt klimat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Eklund, Jennie, 2009. Inventering av ladugårdskatter och deras levnadsförhållanden i Östergötland. First cycle, G2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Elmlund, Emelie and Ros, Mirjam, 2011. Reasons to believe - reasons to buy : factors influencing the consumers' choice when buying probiotic products. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Food Science

Ericsson, Sara, 2017. Evaluation of a biogas process co-digesting slaughterhouse waste and swine manure : impact of increased organic loading and addition of iron. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Fahlgren, David, 2014. In vitro germination and embryo rescue of Lepidium campestre hybrids. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Fransson, Therese, 2014. Almens vara eller icke vara : om almsjukan och resistens. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Grunander, Mattias, 2015. Induced defecation in honeybees. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Gustafsson, Erik, 2014. Lähäckar för minskad vinderosion och andra ekosystemtjänster. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hallqvist, Emilie, 2013. Radioktivt cesium (Cs-137) i vildsvin (Sus scrofa) från Tjernobyldrabbade områden i Sverige. First cycle, G2E. 2013: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Heikefelt, Catrin, 2009. Inverkan av transgena grundstammar på fruktkvaliteten hos icke-transgena äppelsorten ’Jonagold’. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

Hellström, Anja, 2014. Värdet av stadsodlingen i Rosengård : utifrån fastighetsägares perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Holmgren, Louise , 2014. Influence of the metabolic inhibitor sesamin on the fatty acid profile of the oleaginous yeast Rhodotorula glutinis. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Holmqvist, Lisa, 2010. Metabolism av mykotoxiner i våmmen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Hultenius, Stefan, 2014. Effekten av sockerbetsextrakt (SBE) och hormonreglering i sjukdomsutveckling av stjälkbakterios i potatis, Solanum tuberosum, orsakad av Dickeya solani. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hultman, Tove, 2013. The role of cell cycle control mechanisms in regulated and sustained cell proliferation. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Johansson, Linda, 2014. Salinity effects on cadmium concentrations in blue mussels in the Baltic Sea. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Karlsson, Malin, 2010. Planering av design och skötsel i ett fragmenterat naturreservat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlström, Amanda, 2013. Female mate choice and modulation of oviposition preference in the moth Spodoptera littoralis . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Kullberg, Rebecka, 2014. Den optimala markbördigheten : viktiga faktorer för att skapa och behålla en god markbördighet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Kyhlström Blomqvist, Josefine, 2020. Tillståndet för skogar med bombmurkla, Sarcosoma globosum, i Uppsala län. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Laestander, Caroline, 2013. The role of FGFs in the elicitation of different cellular responses. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Larsson, Sara, 2016. Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet : en karthistorisk studie över markanvändningen på Uppsala läns 5 artrikaste ängssvampsmarker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Lilja, Tua, 2013. Isolating microorganisms from marine and marine-associated samples : a targeted search for novel natural antibiotics. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Lindström, Ida, 2011. Host-pathogen interactions using Dictyostelium discoideum as host model. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Molecular Biology (until 131231)

Matsumoto, Saki, 2015. Fatal attraction : do virus-infected cadavers of Spodoptera littoralis larvae attract healthy conspecifics?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Meijer, Robin, 2015. Kommersiella takväxthus ur ett svenskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Moraes De Siqueira, Mychelly, 2016. Characterization of pERK expression in amygdala and its role in nociceptive behavior. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Nilsson, Madeleine, 2015. Matsvinn i primärproduktionen av jordgubbar : en studie med fokus på jordgubbar och den svenska marknaden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Nordenfjäll, Emma, 2014. Isolation of antibiotic producing microorganisms by screening for antibiotic resistance. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Olovsson, Hanna, 2014. Orkidépollinering : en litteraturstudie om växters belöning och bedrägeri av pollinerande insekter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Persson, Magnus, 2015. Äggsvinn i livsmedelsbutik : en fallstudie av svinn och effekten av en förlängd försäljningstid. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Rosdahl, Beatrice, 2015. Växtskydd i ekologisk humleodling : i samarbete med föreningen Humlebygget i Näsum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Samuelsson, Anton, 2015. Bioelectromagnetics for improved crop productivity : an introductory review with pilot study of pre-sowing treatment of tomato. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sandell, Lisa, 2014. Vermicompost for reduction of vegetable waste - and a possible means to produce fish feed in aquaponic systems?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Wallman, Dylan, 2015. Amount of spawn for hobby cultivation of Pleuratus ostreatus & potential new culinary mushrooms for the Swedish market. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Wickander, Niklas, 2016. Extracting fungal DNA from drill- and biofilm samples from wood in logs. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Åkesson, Olle, 2014. Blötläggning och aktivering av frön före sådd : ett sätt att förbättra frögroning och konkurrensförmåga. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Plant Biology (from 140101)

Öberg, Amanda, 2014. Hållbarhetsperspektiv inom kommunal parkverksamhet : en fallstudie av Stationsparken i Marks kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Second cycle, A1E

Baffoe, Kwabena, 2011. Importance of temperature for the willow bodyguard Perilitus brevicollis. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bellan, Patrick, 2014. Kinesiska träd och buskars potential för odling i södra Sverige : inventering och analys av Alnarps västra Kinafält. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Digre, Andreas, 2010. Mutational engineering, growth selection, expression, purification and crystallization of ligand bound endo-beta-N-acetylglucosaminidase T (Endo-T) from Hypocrea jecorina. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Molecular Biology (until 131231)

Enbom, Magnus, 2015. The effect of migratory fish on freshwater ecosystem nutrient dynamics. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Gustafsson, Josefin, 2009. Lilaköttig taggsvamp, Sárcodon fuligíneovioláceus : miljökrav i Sverige och en analys av vad som styr artens etablering . Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Jansson Matsson, Ida, 2015. Miljömärkningens betydelse för fiskkonsumtion : en intervjustudie. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Jernberg, Johanna, 2013. Microbial communities in a boreal forest podzol profile and responses to the presence of Pinus sylvestris seedling roots. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Juuso, Markus, 2015. The effect of stump extraction on the diversity of saproxylic insects in the roots of Norway spruce (Picea abies) stumps. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kancherla, Reddy Prakash, 2011. Identification of Somatic Mosaicism in the blood and uninvolved margin in breast cancer patients. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Khan, Zaid, 2016. Characterization of protein kinase D PKD in the regulation of Drosophila melanogaster homeostasis. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Khan, Zaid, 2016. Obesity-linked genes' regulation in Drosophila melanogaster. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Magalam , Raghavendra, 2014. Detection of IGF-1 and phosphorylated site in PDGFr using proximity ligation assay. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Olsson, Niklas, 2015. The mechanism of microalgal adhesion to fungal pellets and its applications. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ramezani, Mehrafarin, 2015. Orbitrap mass spectrometry as an antibody validation method. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Sondermann, Jana, 2020. Role of Potato mop-top virus RNA-TGB in pathogenesis and synergism with Colombian potato soil-borne virus. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Sowinska, Paulina , 2009. Plastid-to-nucleus communication. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology

Weimer, Robert, 2011. Resultat av tjugofem års mätningar av Cs-137-halter i älg i Uppsala län. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Second cycle, A2E

Ahmad, Tauseef, 2015. Amino acid deprivation of the hypothalamic cell-line N25/2 induces changes in regulation of numerous transporters from the SLC family. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Akele T., Seyoum, 2011. The practice and challenges of lake management in Ethiopia- the case of lake Koka. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Akhter, Shirin, 2014. Interactions between Rhizobium, antagonistic bacteria and fungal pathogens in faba bean. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Almqvist, Sanna, 2022. How does previous experience affect preference in an environment for outdoor recreation? : using the PSD model to identify environments for different outdoor recreation needs. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Awais, Hayder Muhammad, 2014. Effect of co-expression of Spodoptera olfactory receptors on Drosophila odour perception. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Boel, Jonathan, 2011. Structure-function study on the activation mechanism of Endo T : Crystallization and biochemical characterization of the intact Endo T from Trichoderma reesei (Hypocrea jecorina) . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Molecular Biology (until 131231)

Businge, Edward, 2009. Modification of the plant retinoblastoma-related protein (RBR1) by SUMO : structural and functional studies. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology

Chattington, Sophie, 2015. Effect of diet and density on larval immune response and larval and adult host-preference in Spodoptera littoralis. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Das, Anuj Kumer, 2012. Proteomics studies of neurotoxic amyloid β oligomers using size exclusion chromatography. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Molecular Biology (until 131231)

Flezar, Ursa, 2014. The secret role of elephants : mediators of habitat scale and within-habitat scale predation risk. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Hagblom, Robin, 2016. The effects of trace elements on the microbial communities of thermophilic biogas production. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Hayatgheibi, Haleh, 2013. Studies on the microflora associated with the seeds of European ash (Fraxinus excelsior) and the infection biology of the pathogen Hymenoscyphus pseudoalbidus causing ash dieback. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Hillerdal, Carl-Olof, 2009. Laminin motifs inserted into a recombinant spider drag-line silk protein increase the proliferation of human dermal fibroblasts. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Isimemen-Wealth, Felix, 2021. Lake Vättern Fish: From the Water to the Consumers : ecosystem-based fisheries management assessment, fish & fish products distribution channels of lake Vättern. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Jeppsson, Simon, 2015. Evaluation of two transformation protocols for Crambe hispanica subsp. abyssinica. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Johansson, Joakim, 2015. Laxens uppströmsvandring i den restaurerade och flödesreglerande Umeälvens nedre del. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Kancherla, Reddy Prakash, 2011. Copy number variations as potential biomarkers for disease development in Breast Cancer . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Kangas, Jonna, 2013. Studie av tarmflorans sammansättning och årstidsvariation i grovtarmen hos travhästar med grovfoderdiet. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Kanna, Charan Raju, 2016. Inactivation of viruses in water by chlorination using bacteriophages as model organisms. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Karimi, Shokoufeh, 2012. Role of promoter strength in gene regulation in Kcnq1 imprinted domain. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Karlsson, Anna, 2013. Effects of wolf occurrence on the number of sheep farms in Värmland and Örebro, south central Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Robert, 2013. Passage efficiency and migration behavior for adult Atlantic salmon at a Half-Ice Harbor fish ladder. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Karlström, Amanda, 2015. Evaluation of the effects of the waxy starch mutation and environment on yield and starch functional properties of cassava. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Kashif, Mohammad, 2010. Algorithms offering kinetic analysis of drug induced proteasome inhibition and cell clump formation from time lapsed microscopy. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Khajouei, Ehsan, 2013. Molecular characterization of the faecal fungal flora in healthy horses. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Khan, Fawad, 2011. Yeast biomass production from rest products for fish feed. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Kosawang, Chatchai, 2009. Comparative genomics : understanding regulation of hydrogenases in the nitrogen-fixing Frankia. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology

Krikorev, Michael, 2009. Stjälkröksvamp (Tulostoma brumale) : stora eller små individer?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Kuper, Esther, 2021. A molecular analysis of the interaction between the biocontrol fungus Clonostachys rosea and the cereal pathogen F. graminearum. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Kvastegård, Emma, 2013. Social and economic consequences of wolf (Canis lupus) establishments in Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Kyiashchenko, Iuliia, 2011. Taxonomic and phylogenetic study of rust fungi forming aecia on Berberis spp. in Sweden . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Larsson, Linnéa, 2021. Naturen som verktyg : naturens roll och användning i naturbaserade interventioner för personer med stressrelaterad ohälsa. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Leander, Johan, 2015. Evaluating lake charr (Salvelinus namaycush) temperature use in a mountain lake using acoustic telemetry. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lind, Olle, 2014. Evaluation of bokashi fermentation leachate as a biofertilizer in urban horticulture : inorganic plant nutrient content in bokashi leachate and its effect as a fertilizer on pak choi. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Magalam, Raghavendra, 2014. Interaction between dopamine and octopamine in Drosophila melanogaster brain. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Mohammad, Imran, 2015. Role of estrogen nuclear receptor (ER) in T helper cells. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Mujtaba, Tahir , 2013. A next generation sequencing approach to constructing a genetic map for Populus tremula. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology

Nilsson, Kei, 2022. Outdoor Recreational Activities in Bali, Indonesia : The Cultural Landscape Subak as a Respite. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Näsén, Linnéa, 2015. Synchronizing migration with birth: an exploration of migratory tactics in female moose. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Obaid, Aftab, 2010. Algorithmic analysis of drug induced apoptosis and proteasome inhibition in cancer cells based on time-lapse microscopy images. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Ohlsson, Jonas, 2016. Fodder yeast and biogas production: A fruitful symbiosis? : optimization of a single-cell protein process and examination of its impact on biogas output. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Olsson, Niklas, 2016. Lignin degradation and oxygen dependence. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Olsson, Victor, 2022. Functional analysis of effectors from Blumeria graminis and their effect on the plant microbiome. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Otto, Philipp, 2013. Winter feeding site choice of ungulates in relation to food quality. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Palmqvist, Martin, 2012. Biotic priming of growth and stress tolerance in cereals. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231)

Pernerstål, Jessica, 2012. Chromatin functions : the DNA repair connection. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Rahman, Mahafuzur, 2012. Proteomics studies of Alzheimer’s Aβ-oligomers to identify interactions with other proteins in human serum and cerebrospinal fluid.. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Molecular Biology (until 131231)

Rahman, Mahmudur, 2010. Biochemical analysis of type II Metacaspase ( mcII - Pa ). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Molecular Biology (until 131231)

Royan, Mansour, 2013. Manipulations of feed ration and rearing density : effects on river migration performance of Atlantic salmon smolt. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Samiappan, Rampradeep, 2013. Insertion of transmembrane 5-lipoxygenase activating protein (FLAP) into nanodiscs towards structure function studies of complex formation with soluble proteins. Second cycle, A2E. Uppsala, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Molecular Biology (until 131231)

Sandberg, Mikael, 2015. Life history trade-offs in Anadromous Burbot Lota lota (Linnaeus 1758) from Rickleån and Sävarån, Northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Sathees, Kanitha, 2015. Sequence characterization of Barley yellow dwarf virus – OYV. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Plant Biology (from 140101)

Sjöberg, Caroline, 2023. Anaerobic cellulose degrading bacteria isolated from biogas plants. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Stangl, Martina, 2022. Effects of plastic pollution on leaf litter decomposition in Swedish freshwater ecosystems : a field study addressing recently and globally emerging pollutants. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Varekamp, Linda, 2021. Symbolic coping in Canada’s coal phaseout : applying social representations dynamics to communities in transition. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Walander, Petra, 2015. Local stakeholders’ willingness to conduct actions enhancing a local population of Grey Partridge on Gotland – an exploratory interview study. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Wang, Xiaoyu, 2009. Identification of proteins expressed by the root-rot fungus Heterobasidion annosum when growing on lignocellulose. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Molecular Biology (until 131231)

Weber, Birgit, 2010. Test and application of a vegetation-based CO2 and CH4 flux estimate from three ombrogenic and topogenic peatlands in Southern Germany. Second cycle, A2E. Uppsala, Stuttgart-Hohenheim: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Zhang, Jing, 2009. Structure-function studies of biomass degrading enzymes : crystallization of EndoT from Hypocrea jecorina and Cel5H from Saccharophagus degradans, and enzyme hharacterization of Cel5H. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Molecular Biology (until 131231)

Åkerblom, Jonas, 2010. The role and genetic control of non-coding RNAs in bacterial infection. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Molecular Biology (until 131231)

Second cycle, A1N, A1F or AXX

Mohammad, Imran, 2012. Studies on the role of alpha enolase as a candidate autoantigen in pristane-induced arthritis and immunological tolerance of citrullinated type II collagen. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: (VH) > Dept. of Molecular Biosciences

This list was generated on Sat May 27 03:04:34 2023 CEST.