Home About Browse Search
Svenska


Hallqvist, Emilie, 2013. Radioktivt cesium (Cs-137) i vildsvin (Sus scrofa) från Tjernobyldrabbade områden i Sverige. First cycle, G2E. 2013: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In April 1986 an accident occurred at the nuclear power station in Chernobyl. Radionuclides were spread all over Europe including Sweden. Today there are still measurable
concentrations of 137Cs in the different ecosystems in the contaminated parts of Sweden. The wild boar is the second most popular game in Sweden and today the Swedish population
consumes more wild boar meat than ever. As the wild boar population increases the wild boars are moving further north towards the contaminated areas, which creates an interest to study the state of 137Cs in wild boars in these areas.

Muscle samples from wild boars collected during 2010-2013 were analyzed based on 137Cs content. Information about age, gender, weight, where and when the wild boars were killed and in some cases if it was killed at a feeding location was collected for each individual. The
aggregated transfer factor for the wild boar meat was also calculated.

The results only provide an overview of how the 137Cs content relates to the wild boar population in the investigated areas, because the samples are scattered in terms of where the wild boars were killed and during different seasons. The results demonstrate a difference
between the genders where the sows have a significant higher average concentration of 137Cs.

Out of 72 samples, 14 samples were above the threshold 1500 Bq/kg which is the marketed value for game in Sweden. The average concentration of 137Cs measured in wild boars was
789 Bq/kg and the 137Cs concentration varied between 1-4860 Bq/kg. The aggregated transfer factor (Tag) varied between 0.0004 – 0.492 m2/kg. The result of Tag showed that the
proportion of 137Cs per square meters soil that is transferred to every kilo wild boar is lower the higher the concentration is in the soil.

,

I april 1986 skedde en olycka vid kärnkraftverket i Tjernobyl. Olyckan resulterade i att en stor mängd radionuklider frigjordes och spreds med hjälp av vinden över Europa. I Sverige deponerades radionukliderna över mark och växtlighet och kontaminerade olika ekosystem.
Av de radionuklider som deponerades över vissa delar av Sverige finns det fortfarande relativt höga halter kvar av 137Cs i skogarnas ekosystem som via kontaminerade växter ger förhöjda halter i vilt och det köttet vi äter.
Vildsvin är idag det vilt som jagas mest näst efter älgen och vi äter allt mer vildsvinskött. I samband med att vildsvinen sprider sig norrut mot de Tjernobylkontaminerade områdena har det skapat ett intresse för att undersöka hur tillståndet av 137Cs är i vildsvin i dessa områden. I
denna studie analyserades muskelprover från vildsvin, som bland annat skickats in från jägare och livsmedelsverket, med avseende på halten 137Cs mellan 2010 och våren 2013. Ytterligare information för varje djur har varit skattad ålder, kön, vikt, var och när den är skjuten och i vissa fall om den är skjuten på åtelplats. Syftet med detta arbete var att undersöka tillståndet av radioaktivt cesium i vildsvin, undersöka om det finns skillnader mellan kön och ålder samt beräkna hur mycket av det 137Cs som finns i marken som överförs till vildsvinsköttet.

På grund av att proverna är så spridda vart vildsvinen är skjutna och under olika årstider, ger resultaten endast en överblick hur halten 137Cs förhåller sig i vildsvinspopulationen i de undersökta områdena. Resultaten visar att halten 137Cs skiljer sig mellan könen där suggor
visar en signifikant högre medelhalt. Av alla 72 framläggsprover var det 14 prover som låg över gränsvärdet som är 1500 Bq/kg, vilket gäller för salufört vilt i Sverige. Medelhalten för dessa 72 framläggsprover uppmättes till 789 Bq/kg och 137Cs-koncentrationen varierade från
under 5 till närmare 5000 Bq/kg. Den aggregerade transferfaktorn (Tag) varierade mellan 0,0004 – 0,492 m2/kg och resultatet av Tag visade att andelen 137Cs per kvadratmeter mark som förs över till varje kilo vildsvin är lägre ju högre halten av 137Cs är i marken.

Main title:Radioktivt cesium (Cs-137) i vildsvin (Sus scrofa) från Tjernobyldrabbade områden i Sverige
Authors:Hallqvist, Emilie
Supervisor:Weimer, Robert
Examiner:Rosén, Klas
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2013:22
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK002 Biology with specialisation in Biotechnology - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:Cs-137, vildsvin, vildsvinskött, Tjernobylolyckan, radioekologi, strålning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2920
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2920
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Pollution
Life sciences
Language:Swedish
Deposited On:25 Nov 2013 14:21
Metadata Last Modified:25 Nov 2013 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics