Home About Browse Search
Svenska


Hultman, Tove, 2013. The role of cell cycle control mechanisms in regulated and sustained cell proliferation. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
957kB

Abstract

The cell cycle is the time a cell spends between two cell divisions. The cell cycle includes several parallel processes, all of which must be completed before a cell is mature for dividing.

In the first place, all subcomponents (RNA, protein and membrane lipids) need to double in quantity and this occurs continuously through the cell cycle. Furthermore, the genome and some chromosomal proteins must double and this take place during a limited interval in the middle of the cell cycle (S-phase). On either side of the S-phase are two "gaps" which is called G1 and G2.

When the cell has passed a point in the G-phase they are irreversibly programmed to progress through the remaining of the cell cycle and will undergo the next cell division. When a cell have passed a point in the G1 phase, approximately four hours after mitosis, a normal cell is in a state of indecision. During this phase (G1pm), the cell is affected by external factors, such as presence of certain growth factors and proximity to other cells to make a decision whether to continue toward S-phase or exit the cell cycle and enter a reversible resting stage-G0.

G1pm phase is always of constant length (four hours), followed by a variable phase of G1 (G1ps) during which the cell builds its structural components with varying speed.
A small cell spend a relatively longer time in G1ps than a larger one. The idea is that any size differences between cells will be adjusted before S-phase is initiated. Unlike normal cells, the transformed cells lack the ability to withdraw the G0 under suboptimal conditions.

This article aims to summarize how normal and transformed cells relate to the G0-blocking and how individual factors determine the both cells relation to cell proliferation inhibition and "sustained proliferation."

,

Cellcykeln benämns den tid som en cell tillbringar mellan två celldelningar. Cellcykeln innefattar flera parallella processer som alla måste slutföras innan en cell är mogen för delning. För det första måste alla cellens strukturella komponenter (RNA, proteiner och membranlipider) fördubblas och detta sker kontinuerligt genom cellcykeln.

Dessutom måste arvsmassan och några av de kromosomala proteinerna fördubblas och detta sker under ett avgränsat intervall ungefär mitt i cellcykeln (S-fasen).

På ömse sidor om S-fasen finns två ”gaps” som brukar kallas G1 och G2. När celler har passerat en punkt i G1-fasen är de oåterkalleligen programmerade för att progrediera genom återstoden av cellcykeln och kommer genomgå nästa celldelning. Ungefär fyra timmar efter mitos befinner sig normalcellen i ett stadium av obeslutsamhet. Under denna fas (G1pm) påverkas cellen av yttre faktorer som exempelvis tillgång till tillväxtfaktorer och närhet till andra celler att fatta ett beslut om den skall fortsätta mot S-fas eller utträda ur cellcykeln och inträda i ett reversibelt vilostadium – G0. G1pm-fasen är alltid av konstant längd (fyra timmar) och åtföljs av en variabel del, G1ps, under vilken cellen bygger upp sina strukturkomponenter med varierande hastighet. En liten cell tillbringar en relativt längre tid i G1ps än en större. Tanken är att alla storleksskillnader mellan celler skall vara utjämnade när S-fasen initieras. Till skillnad från normala celler saknar transformerade celler förmågan att utträda i G0 under suboptimala förhållanden.

Denna artikel syftar till att sammanfatta hur normala och transformerade celler förhåller sig till G0-blockeringen samt hur enskilda faktorer styr de båda cellslagens förhållande till proliferationshämning och "sustained proliferation".

Main title:The role of cell cycle control mechanisms in regulated and sustained cell proliferation
Authors:Hultman, Tove
Supervisor:Engström, Wilhelm
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:76
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:sustained proliferation, cell cycle regulation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2376
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2376
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal physiology and biochemistry
Life sciences
Language:English
Deposited On:14 Jun 2013 09:16
Metadata Last Modified:14 Jun 2013 09:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics