Home About Browse Search
Svenska


Laestander, Caroline, 2013. The role of FGFs in the elicitation of different cellular responses. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
480kB

Abstract

Fibroblast growth factors are signaling peptides that controls important cellular processes such as proliferation, differentiation, migration, adhesion and survival. Through binding to different types of receptors on the cell surface, these peptides can have different effect on the target cell. Which effect that is achieved depends on many factors. Thus, each of the 24 known FGFs different biological responses. The FGF receptors (FGFR 1-4) initiates different intracellular pathways which in turn leads to different biological responses. The FGFs also binds different FGFs with different affinities. Finally, different types of cells express the FGFRs in different patterns and in altered extent which also affects the response. To summarize it, the response from a FGF depends on the combination of FGF, receptor and the type of cell that collaborate.

,

Fibroblastlika tillväxtfaktorer är proteinhormoner som styr viktiga cellulära processer som till exempel proliferation, differentiering, migration, adhesion och överlevnad. Genom att binda till olika typer av membranbundna receptorer kan dessa peptider utöva olika effekter på målcellen. Vilka effekter de ger upphov till har olika förklaringsgrunder. Sålunda ger var och en av de 24 hittills kända FGF-varianterna delvis olika biologiska svar. Dessutom initierar olika receptorer (ffa FGF-R 1-4) olika intracellulära signalvägar som i sin tur ger upphov till olika biologiska sluteffekter. Receptorerna binder olika FGF–ligander med olika affinitet. Slutligen har olika målceller olika receptoruppsättningar vilket i sin tur påverkar det slutliga svaret. Således samspelar själva tillväxtfaktorerna med olika receptorer, med olika affinitetsegenskaper, som uttrycks i olika relativa tal på olika cellslag. Vilket biologiskt svar som utlöses beror på vilken kombination av fibroblastlik tillväxtfaktor, receptor och celltyp som samverkar.

Main title:The role of FGFs in the elicitation of different cellular responses
Authors:Laestander, Caroline
Supervisor:Engström, Wilhelm
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:52
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:FGF, fibroblast growth factor, FGF receptor, cellular effects diversity, cellular responses, proliferation, migration
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2763
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2763
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Life sciences
Language:English
Deposited On:26 Sep 2013 11:09
Metadata Last Modified:26 Sep 2013 11:09

Repository Staff Only: item control page