Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | E | F | H | J | L | M | O | P | R | S | W | Å | Ö
Number of items: 24.

A

Anerud, Erik, 2003. Kalibrering av ståndortsindex i ett beståndsregister : en studie åt Holmen Skog AB. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

Axén, Charlotte, 2003. Smärtlindring i samband med vaccination av fisk. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

B

Björklund, Erik, 2003. Medlemmarnas syn på skogsägarna Norrskog. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

Bolin, Emilie Pernilla Kristina, 2003. Hundägares och kattägares relation till sitt djur. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

E

Eriksson, Björn, 2003. The effect of different disturbance treatments on tree production, competition, shortroot presence and ectomycorrhizal colonisation in Ericaceae-feathermoss boreal forests. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Eriksson, Per, 2003. Renskötseln i Skandinavien : förutsättningar för sambruk och konflikthantering. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

F

Friezen, Carlos Paz von, 2003. Inverkan av provytans storlek på regionala skattningar av skogstyper : en studie av konsekvenser för uppföljning av miljömålen. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

H

Hamilton, Anna, 2003. Effektivare samråd mellan rennäring och skogsbruk : förbättrad dialog via ett utvecklat samrådsförfarande . Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

Hansson, Johan, 2003. Vad tycker bilister om vägnära skogar : två enkätstudier. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

Hedman, Jenny, 2003. Heart rate response towards fear-eliciting stimuli in horses. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Hofisi, Fortunate, 2003. Farmer field schools as a learning process for resource-poor farmers : the AfFOResT experience in the Zambezi Valley, Zimbabwe. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmgren, Ola, 2003. Från gles skog och brokiga ungskogar till homogen produktionsskog : en skogshistorisk studie av Hällforsmarken under 1900-talet. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

J

Johansson, Erik, 2003. Food safety in the Swedish pork market : a transaction cost approach. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

L

Lidman, Linus, 2003. Urskogen med de stämpelbleckade gammeltallarna : en skogshistorisk tolkning av Brännlidens naturreservat. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Lomander, Hanna, 2003. Effekt av biotintillförsel på klövhälsan hos mjölkkor i lösdrift : ett kontrollerat fältförsök på tre gårdar. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

M

Muhonen, Sara and Lönn, Maria, 2003. The behaviour of foals before and after weaning in group. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

O

Otto, Lilja May, 2003. Hamburgers and coke or bread and roses? : learning responsible consumption. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

P

Pettersson, Lars, 2003. Skördarnavigering kring skyddsvärda objekt med GPS-stöd : en navigeringsstudie utförd vid Siljansfors försökspark. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

R

Rosbacke, Carina, 2003. Rörelsemönster och golvrenhet på två olika slags spaltgolv i lösdrift för mjölkkor. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

S

Salmonsson, Jonas, 2003. Human impact on the forest line : a pollen analytical study in connection to stalo dwellings in Vindelfjällen nature reserve, northern Sweden. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

W

Westin, Rebecka, 2003. Svansbitning hos gris relaterat till individuell tillväxt och ras. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Widengård, Marie, 2003. Intellectual property rights in common bean breeding : opportunities and constraints for local and participatory breeding in Nicaragua. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Å

Åkesson, Emil, 2003. Grisproducenters val av slakteri. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Ö

Östberg, Per-Anders, 2003. Försök med subjektiva metoder för datainsamling och analys av hur fel i data påverkar åtgärdsförslagen . Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

This list was generated on Wed Sep 20 01:01:41 2017 CEST.