Home About Browse Search
Svenska


Holmér, Ulrika, 2003. Indirekt blodtrycksmätning hos hund och katt. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
208kB

Abstract

The objective of this study was to study the agreement between two methods of indirect bloodpressure measurement in dogs and cats and to establish the within-method variation for the methods. The utility and practicality in the clinical setting were also evaluated for the both methods. The techniques evaluated were the oscillometric method and the Doppler ultrasonographic method. Thirtytwo dogs and 26 cats were used in the study and seven dogs and five cats out of these animals had diseases that may effect the bloodpressure. Bloodpressure was measured in both anesthetized and in conscious animals.

Based on the results of this study the oscillometric method obtained significantly lower measurement values compared to the Doppler technique in both species. The ocsillometric method underestimated the Doppler technique with a mean value of 10,9 mmHg in dogs and 26,5 mmHg in cats. For the cats the difference had a tendency to increase with increased pressures. Using linear regression the coefficients of correlation between the two methods were 0,63 for the dogs and 0,79 for the cats. The coefficients of variation were 4,2-7,4% for the oscillometric method and 2,0-6,4 % for the Doppler technique.

The Doppler technique can be recommended for indirect bloodpressure measurement in cats. In twelwe out of the twentysix cats used in this study the oscillometric method was not efficient in obtaining blood pressure values. Hence the oscillometric method cannot be recommended for use in cats. Both the oscillometric method and the Doppler technique can be recommended for indirect bloodpressure measurement in dogs, but it is important to use a mean of several pressure readings. In clinical practice the oscillometric method was the most practical and the easiest technique to use in dogs.

,

Syftet med föreliggande studie var att undersöka överensstämmelsen mellan två
olika metoder för indirekt blodtrycksmätning hos hund och katt samt att fastställa
inom-metodvariationen för respektive metod. Utöver detta ville vi utvärdera
metodernas praktiska användbarhet. Metoderna som studerades var flödesmätning
med ultraljudsdopplerteknik samt den oscillometriska metoden. 32 hundar och 26
katter användes i studien varav sju hundar och fem katter hade sjukdomar som
kan påverka blodtrycket. Blodtryck uppmättes både på vakna djur och på djur i
narkos.
Korrelationskoefficienterna mellan de två metoderna var 0,63 för hundarna och
0,79 för katterna. Variationskoefficienten var 4,2-7,4 % för den oscillometriska
metoden och 2,0-6,4 % för Dopplermetoden. Resultaten visade dock att det
förelåg en klar nivåskillnad mellan metoderna. Den oscillometriska metoden gav
signifikant lägre blodtrycksvärden för båda djurslagen jämfört med mätning med
Dopplerteknik. I medeltal gav den oscillometriska metoden 10,9 mmHg lägre
mätvärden än Dopplermetoden för hundarna. För katterna visade den
oscillometriska metoden i medeltal 26,5 mmHg lägre än Dopplermetoden och
skillnaden tenderade till att öka med ökande tryck.
Dopplermetoden rekommenderas för indirekt blodtrycksmätning hos katt. På 12
av de 26 katterna förelåg svårigheter att få fram mätvärden med den
oscillometriska metoden, varför den metoden bedömes som mindre användbar för
detta djurslag. För indirekt blodtrycksmätning hos hund kan både den
oscillometriska metoden och Dopplerteknik rekommenderas, men det är viktigt att
man använder ett medelvärde av flera mätningar. Med avseende på den praktiska
hanteringen under kliniska förhållanden visar studien att den oscillometriska
metoden var enklast att använda.

Main title:Indirekt blodtrycksmätning hos hund och katt
Authors:Holmér, Ulrika
Supervisor:Hoppe, Astrid
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2003:11
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:blodtryck, metod, mätning, blodtrycksmätning, indirekt blodtryck
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7305
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7305
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2017 11:14
Metadata Last Modified:29 Sep 2017 11:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics