Home About Browse Search
Svenska


Nordin, Henrik, 2003. Virkets formförändring och dess betydelse vid postning. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
914kB

Abstract

The purpose of this thesis was to create a saw pattern program for the sawmill industry. I have chosen to focus on the module that describes the shrinking on the wood. There are several theories about how the wood deforms by shrinking. Several hypotheses were simulated in the program and after testing them I decided to use only one of them (hypothesis C).

The program is written in Visual Basic .NET and I choused that program language because it
is easy to do changes in the layout. Another great advantage in Visual .Net is that you can mix different languages in the same program. For example you can use one language for
calculating a motion and another one for the design.

With the program you can simulate the shrinking of a plank when it's drying. The result is a picture of the plank with its new width and thickness.

The program has one disadvantage, which occurs when a plank is placed in the middle of the
log, the forces in the plank are then different and the hypothesis doesn't work for those cases.

The final part of the work was to make a sketch of how a saw pattern model should look like with the shrinking module.

,

Syftet med examensarbetet var att skapa en postningsmodell för sågverk, denna skulle kunna
utvecklas till ett färdigt program för kommersiellt bruk. Tyngdpunkten har lagts på att
konstruera den modul som beskriver träets krympning. Programutvecklingen försvårades av
att det finns flera teorier om hur träet krymper. För att hitta rätt teori provades olika hypoteser
innan den slutgiltiga hypotesen valdes. Jag valde programmeringsspråket Visual Basic.NET
eftersom utseendet på mitt program skulle vara lätt att ändra under dess utveckling. Visual
Basic .NET är lätt att ändra eftersom knappar och menyer ritas i en editor istället för att
skrivas i text.
Det utvecklade programmet kan köras i Pc-miljö och simulerar träets krympning vid torkning
och visar hur den valda brädan förändrar utseende.
Programmet har en svaghet, vid simulering av märgbitar ger den inte ett korrekt resultat på
grund av plasticiteten i träet. En utveckling av programmet skulle vara att implementera en
metod som kallas Finita Element Metoden. Arbetet har avslutats med att ta fram en fullständig
modell av ett postningsprogram där krympningsmodellen ingår.

Main title:Virkets formförändring och dess betydelse vid postning
Authors:Nordin, Henrik
Supervisor:Nylinder, Mats
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:23
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:virke, formförändring, postning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7578
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7578
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2017 08:29
Metadata Last Modified:06 Oct 2017 08:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics