Home About Browse Search
Svenska


Björklund, Erik, 2003. Medlemmarnas syn på skogsägarna Norrskog. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna undersökning skall ge en bild av hur medlemmarna ser på
skogsägareforeningen Norrskog. Undersökningen baseras på 228 st
slumpmässigt utvalda medlemmar som besvarat en enkät. Underlaget har
kompletterats med intervjuer av 5 st inspektorer.
Medlemmarna tenderar att bygga upp sitt virkesförråd. De likställer i
medeltal de ekonomiska värdena med andra värden med att äga skog. V ad
som avses med andra värden är främst boendet och ägandet av släktgård.
Medlemmarna har en positiv inställning till Norrskog och ger bra betyg på
de flesta av Norrskogs åtaganden. Det som får lägst betyg är den
näringspolitiska bevakningen, ekonomiska rådgivningen och fortbildningen.
Hälften av medlemmarna använder Internet, 40% anser att Norrskog bör
öka kommunikationen med dem över Internet. Detta skulle medfora en
uppdelning av medlemmarna eftersom många saknar möjligheten eller
kunskapen till IT-nyttjande. Därmed fårutsätts att Norrskog parallellt med
en modem nätverksuppbyggnad fortsätter med dagens informationssystem.
De flesta (80 %) besöker sällan eller aldrig Norrskogs arrangemang.
Majoriteten av medlemmarna tycker inte att skogsdagarna är särskilt viktiga
for dem. Författaren föreslår fårre arrangemang eller större
upptagningsområde. Därigenom kan mer resurser till va.Ije arrangemang
frigöras och då erhålla bättre arrangemang.
Drygt 60% anger att de saknar kunskap om vad skogsbruksområdets
fårtroendevalda gör och att de aldrig haft någon kontakt med någon i rådet,
något som talar for ett råd med behov av översyn. F örslag som ges är att
skogsbruksområdenås storlek ska öka och rådsmedlemmarna får ett ökat
ansvar. Ett annat är en minskning av antalet ledamöter med ett ökat ansvar.
Båda dessa fårslag fårutsätter att någon form av ersättning utgår till rådet.
De viktigaste uppgift erna får rådet uppges vara information till
medlemmarna och lokal näringspolitik.
För att vara det naturliga valet får skogsägarna på 2000-talet ska Norrskog
tillhandahålla bra virkespriser och en god personlig kontakt.

,

The purpose of this survey is to show what the members in the forest
owners association Norrskog think about Norrskog. This is presentedin the
following subjects:
-how does Norrskog cope with their commitments made in regulation
§ 2,
- the significance of the farestry area councils,
- what can Norrskog do to improve,
- is Norrskog the natural choice for the forest owners in the 21 :th century.
The report is based on a questionnaire answered by 228 members. As a
complement five inspectors were interviewed.
The members p ut man
y values on forest ownership and man
y of them
thinks that the money they get from their forest is equally important to other
softer values. Ofthese other values is housing and owning a generation
home the most important.
The members have a positive attitude towards Norrskog and most of
Norrskog commitments get good grades. The commitment that gets the
lowest grade is the commercial policy influence made by Norrsko g.
Economical guidance and Norrskogs extension courses gets a little bit lower
ranking by the members than other service provided. Part of the solution can
be to use Internet for easier economical guidance. Some farestry education
could also be provided via Internet.
The majority (64 %) of the members don't know what their farestry area
council works for, this is an indication that the council doesn't work the
way it should and needs some changes. Two proposals are presented, fewer
members in the council with more responsibility and some kind of
compensation. The other proposal is larger area councils with more
responsibility and some kind of compensation.

Main title:Medlemmarnas syn på skogsägarna Norrskog
Authors:Björklund, Erik
Supervisor:Wilhelmsson, Erik and Strömmer, P-G
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:119
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SIPGM BSc in Forest Engeneering 180 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Medlemmar, Förening, Norrskog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1683
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1683
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2012 08:30
Metadata Last Modified:28 Sep 2012 08:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics