Home About Browse Search
Svenska


Ahlner, Sara, 2003. Prevalence of sub-clinical mastitis in Uruguay. SLU, Dept. of Microbiology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Microbiology

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Uruguay is a major milk producer and exporter of dairy products in South America with 1,423.5 million litres of milk being produced annually. Thus, the dairy industry is of great economic importance to Uruguay. Mastitis is an inflammatory reaction of the mammary gland, which has significant health and economic implications. It is the major health problem among dairy cows in Uruguay. Sub-clinical mastitis is a condition in which there is no detectable inflammatory change in the udder and no observable abnormalities in the milk. However, it reduces milk production and adversely affects milk quality. It can also be seen as a reservoir for bacteria that can later cause clinical mastitis, which has an even greater effect on health and economy. It has been shown that sub-clinical mastitis is responsible for 70% of the losses in milk production in Uruguay.

The aim of this study was to determine the prevalence of sub-clinical mastitis in an area of Uruguay. By identifying these cases and the bacteria causing them, udder health can be markedly improved. Seven farms in the Paysandú area were selected. On each farm, samples were collected from each quarter and analysed; partly for somatic cell count (SCC) by the California mastitis test (CMT), and partly for bacteriology. Samples were also taken from the tank for five consecutive days and analysed partly for SCC by the Fossomatic method, and partly for bacteriology. Identification of Streptococci was made by the CAMP-test and SVA-strept. The catalase test was used to differentiate Streptococci from Corynebacterium bovis. Staphylococci was identified by the coagulase test.

The prevalence of sub-clinical mastitis was found to be high. On a cow-basis it was 42.2% and on a quarter-basis 21.8%. A number of various factors could be the reason for this and several measures could be taken by the farmers themselves to reduce these infections. The mean value for the total number of bacteria in the bulk tank was 24,227 cfu/ml. These results, however, are accounted for in the degree project: "Comparison between bulk tank milk samples and individual milk samples from dairy herds in Uruguay" written by Anneli Axelsson.

,

Uruguay är en stor mjölkproducent och exportör av mjölkprodukter i Sydamerika
och producerar 1 423,5 miljoner liter mjölk årligen. Mjölkindustrin är alltså av stor
ekonomisk betydelse för Uruguay. Mastit är en inflammatorisk reaktion i juvret och
har stor betydelse vad gäller ekonomi och hälsa. Det är det huvudsakliga
hälsoproblemet bland mjölkkor i Uruguay. Subklinisk mastit är ett tillstånd då man
inte ser några inflammatoriska förändringar på juvret eller några förändringar i
mjölken. Däremot ger det en minskning av mjölkproduktion och påverkar påtagligt
mjölkens kvalitet. Det kan också ses som en reservoar för bakterier som senare kan
orsaka klinisk mastit vilket har en ännu större effekt på hälsa och ekonomi. Det har
visats att subklinisk mastit står för 70% av förlusterna i Uruguays mjölkproduktion.
Målet med den här studien var att utreda prevalensen av subklinisk mastit i en
region i Uruguay. Genom att identifiera dessa fall och vilka bakterier som orsakat
dem kan juverhälsan förbättras betydligt. Sju gårdar runt Paysandù valdes ut. På varje gård togs prover från varje juverfjärdedel och analyserades sedan, delvis för
celltal m.h.a. California Mastitis Test (CMT) och delvis för bakteriologi. Prover
togs också från tanken fem dagar i rad och analyserades delvis för celltal m.h.a.
Fossomatic cell count och delvis för bakteriologi. Prevalensen subklinisk mastit
visade sig vara hög. På ko-basis var prevalensen 42,2% och gällande
juverfjärdedelar 21,8%. Flera olika faktorer kan vara orsakande och det finns ett
antal åtgärder bonden själv kan vidta för att reducera antalet infektioner.
Medelvärdet för totalantal bakterier i tankmjölken var 24 227 cfu/ml. Dessa resultat
redogörs i examensarbetet: "Jämförelse mellan tankmjölksprover och individuella
mjölkprover från mjölkkobesättningar i Uruguay", skrivet av Anneli Axelsson.

Main title:Prevalence of sub-clinical mastitis in Uruguay
Authors:Ahlner, Sara
Supervisor:Krovacek, Karel
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2004:12
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Microbiology
Keywords:sub-clinical mastitis, Uruguay, prevalence
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7199
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7199
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Faculties > Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Language:English
Deposited On:26 Sep 2017 10:45
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 10:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics