Home About Browse Search
Svenska


Lidholm, Charlotta, 2003. Feline Odontoclastic Resorptive Lesion (FORL) : en morfologisk beskrivning. SLU, Dept. of Animal Environment and Health, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
778kB

Abstract

Feline Odontoclastic Resorptive Lesions (FORL) is a painful disease that affects feline teeth and that is increasing in prevalence. The ethiology is still rather unknown. However, research on the ultra structure of the feline tooth may help us understand why FORL is so prevalent in cats and not in other species. Since the ethiology is still unknown, there is yet no profylaxis. The pathogenesis is rather well known; the hard structure of affected teeth gradually undergo odontoclastic resorption and resorptive lesions are often partly replaced with bone- or cementum-like tissue. FORL is classified into five stages where the tooth crown, in the last stage, is fractured off. Different therapies have been tried and used with more or less success. The most accepted treatment today is extraction of the whole tooth or crown amputation. A histopathological study of teeth from cats, diagnosed with FORL, is described in this work. Resorption of hard structure and repair with bone- or cementum-like tissue were frequently found, as well as inflammation of adjacent soft tissues in some cases. The findings in this investigation support observations made in earlier studies.

,

Feline Odontoclastic Resorptive Lesions (FORL) är en smärtsam och alltmer vanligt
förekommande tandsjukdom hos tamkatten och andra kattdjur. Etiologin är till stor del ännu
okänd men forskning pågår och bl.a. undersöks kattandens ultrastruktur för att finna svaret på
varför just katten drabbas. Eftersom etiologin inte är helt klarlagd, saknas profylax.
Patogenesen är relativt väl undersökt; tandens hårdvävnader resorberas gradvis av
odontoklaster och ersätts delvis med en ben- eller cementliknande hårdvävnad. Sjukdomen
kan indelas i olika klasser som i princip följer på varandra och där slutstadiet innebär en helt
eller delvis resorberad tand och ofta en bortfrakturerad tandkrona. Olika behandlingar har
provats men extraktion eller kronamputation är i dagsläget de mest accepterade terapierna. I
detta arbete har en histopatologisk studie gjorts av tänder från katter med diagnosticerad
FORL. De histologiska snitten visade tydliga tecken på resorption och delvis reparation med
ben- eller cementliknande hårdvävnad, samt i flera fall inflammation i omgivande
mjukvävnad. Resultatet stämmer väl överens med tidigare gjorda studier.

Main title:Feline Odontoclastic Resorptive Lesion (FORL)
Subtitle:en morfologisk beskrivning
Authors:Lidholm, Charlotta
Supervisor:Pettersson, Ann
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2003:31
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:FORL, feline, skada, katt, tänder, resorption, odontoklaster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7277
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7277
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2017 07:25
Metadata Last Modified:29 Sep 2017 07:25

Repository Staff Only: item control page