Home About Browse Search
Svenska


Risberg, Lotta, 2003. Goliatmusseron (Tricholoma matsutake) : kräver den en kontinuitet av träd?. SLU, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Modern forestry management may disadvantage some mykorrhiza forming fungi because; they are dependent on late successions and cannot survive the constantly recurring breaks in the continuity of their host tree. For this study the specie goliatmusseron (Tricholoma matsutake) was chosen to investigate this possibility. In Sweden T. matsutake is found in greatest amounts north of Örnsköldsvik on glacifluvial sandy soils in association with pine trees and reindeer lichens.

Seventy two forest stands where the specie previously had been found were studied; 62 in the northern part of Sweden and ten in the southern. Several indicators were studied to find out if these stands have had a continuity of living trees. It appeared that the mean age of the stands was 115 years (51-213 years) in the northern part and 148 years (105-178 years) in the southern part. The average value of the oldest trees in northern stands was 174 years (62-356 years) and 205 years (125-305 years) in the south.

For the 14 stands where the mean age and the oldest three in the stand was less than 100 years, the assessment of the history of the stand made in field was complemented with an examination of the oldest aerial photographs that exist over these areas. For 12 of these 14 stands it was possible to confirm that there has been a continuity of trees. This means that at least 70 of the 72 stands have had a continuity of trees. The variation of the age of the trees in the forests was also assessed. Twenty stands had almost no variation, 28 stands had little variation and 24 stands had much variation.

The amount of fruit bodies of T. matsutake does not appear to be dependent on the age of the forest. The occurrence of some other selected mycorrhizal fungi in these stands were studied, both species selected as indicators for valuable forests and some other more common ones. Several of the species in both groups were found in both the oldest and the youngest stands. The results of this study indicate that T. matsutake is a species that is found mainly in older forests, which have had a continuity of trees.

,

Det finns misstankar om att vissa mykorrhizasvampar missgynnas av dagens skogsbruk. De är beroende av sena successionsstadier och är dåligt anpassade för att klara brott i kontinuiteten av värdträd. I denna undersökning har jag valt att använda mykorrhizasvampen goliatmusseron (Tricholoma matsutake) som studieobjekt för att utreda om så kan vara fallet. I Sverige finns goliatmusseron framför allt från Örnsköldsvik och norröver, på tallhedar av lav- eller lavrik marktyp. En rad indikatorer på om området haft en kontinuitet av levande träd undersöktes i 72 skogsbestånd där arten tidigare hittats, 62 i norra Norrland och tio i Mälardalen. Det visade sig att medelåldern på bestånden var 115 år (51-213 år) i norr och 148 år (105-178 år) i söder. Medelvärdet på äldsta trädet i beståndet var 175 (62-356 år) i norr och 205 år (125-305 år) i söder. För de 14 bestånd där medelåldern och äldsta trädet i beståndet var under 100 år kompletterades fältbedömningen av skogshistorien med att granska de äldsta flygbilder som finns över området. För 12 av dessa bestånd går det med säkerhet att säga att de haft en kontinuitet av träd. Därmed har 70 av de 72 bestånden med säkerhet haft en kontinuitet av träd. Beståndens (o)likåldrighet bedömdes; 20 bestånd var likåldriga, 28 var något olikåldriga och 24 mycket olikåldriga. Spår från att träd har avverkats vid flera tillfällen var vanligt. Stubbarna hade olika form på grund av olika avverkningssätt och olika nedbrutenhetsgrad. Mängden fruktkroppar av goliatmusseron verkar inte bero på åldern på skogen. Samförekomsten med ett urval av andra mykorrhizasvampar, både signalarter och andra vanligare arter undersöktes. Flera av arterna i båda grupperna förekom både i de äldsta och i de yngsta skogarna. Resultaten i denna studie tyder på att goliatmusseron är en art som främst finns i äldre skogar som haft en kontinuitet av träd.

Main title:Goliatmusseron (Tricholoma matsutake)
Subtitle:kräver den en kontinuitet av träd?
Authors:Risberg, Lotta
Supervisor:Dahlberg, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Keywords:svamp, mykorrhiza, naturvård, kontinuitet, pinus sylvestris, kalavverkning, trädålder, skogshistoria, skogsbruk, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8991
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8991
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2017 10:40
Metadata Last Modified:21 Nov 2017 10:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics