Home About Browse Search
Svenska


Bolin, Emilie Pernilla Kristina, 2003. Hundägares och kattägares relation till sitt djur. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
897kB

Abstract

The relationship between the pet and it's owner is a very important and interesting
issue. Unfortunately there is not so much research on this and in addition to that
Swedish veterinarian education does not put much emphasis on pet's role in society
or their pattern of behaviour nor treatment. This thesis is based on an opinion poll
that 20 dog owners and 20 cat owners contributed. The main purpose of the thesis
was to compare the relationships that the pet (dog or cat) and its owner can have.
The issues such as the pet owner's attitude to his/her pet, how the pet owner
percieves and interprets the signals from the animal, and what they think about the
natural behaviours and needs that their pets (might) have.

The results show that dog- and cat owners are people who generally love animals,
that they used to have even other animal species in the past, but when it comes to
choice between a new dog or a new cat they choose the one that they previously
have had and that they are used to. Most of a dog owners choose the dog to be their
pet because of the company while the majority of a cat owners choose cat because
cats are independent and they are used to cats. Both dog- and cat owners have a
close and emotional relationship to their pet, but the results show that cat owners
find this issue even more important. Dogs influence their owners rather physically
while in the cats' case, the owners are influenced psychologically. A dog owners'
social life becomes richer since they meet new people thanks to their pet, while
owning a cat can lead both to positive and negative contacts with people.

,

Relationen mellan djurägare och deras djur är ett mycket viktigt och aktuellt ämne,
men tyvärr finns det inte mycket forskning om detta. Undervisningen om djurens
roll i samhället, djurs beteende, samt behandling av problembeteenden är också
mycket begränsad. Den här undersökningen är en enkätstudie som tjugo hundägare
och tjugo kattägare har deltagit i. Syftet med undersökningen var att jämföra hundoch
kattägare i deras relation till sitt djur, t.ex. deras attityd till sitt djur, hur de
tolkar sitt djurs signaler gentemot dem själva, samt hur de ser på djurets naturliga
beteende och behov. Av resultatet framgick att de flesta hundägarna väljer hund
som husdjur på grund av sällskapet och majoriteten av kattägarna väljer katt på
grund av att det är ett självständigt djur och för att de är vana vid katter. Både
hund- och kattägare har ett nära och känslomässigt förhållande till sitt djur, men
kattägare har enligt studien en ännu närmare relation till sitt djur än vad hundägare
har. Hundarna har vidare en större fysisk påverkan på sina ägare än katter, men
katterna har en större psykisk påverkan på sina ägare. Hundägarna får fler positiva
nya kontakter tack vare sin hund och ökar på så sätt sitt sociala nätverk, medan
kattägare får både positiva och negativa nya kontakter på grund av sin katt. Studien
visade också att hund- och kattägare är människor som generellt tycker om djur och
som över lag har haft flera olika djurslag, men när det gäller att skaffa ett nytt djur
så verkar djurägare föredra det djurslag (hund eller katt) som han eller hon har haft
förut och är vana vid.

Main title:Hundägares och kattägares relation till sitt djur
Authors:Bolin, Emilie Pernilla Kristina
Supervisor:Keeling, Linda
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2003:55
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:etologi, hundägare, kattägare, relation mellan människa och djur, enkät, undersökning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6821
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6821
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:44
Metadata Last Modified:12 Sep 2017 12:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics