Home About Browse Search
Svenska


Hedman, Jenny, 2003. Heart rate response towards fear-eliciting stimuli in horses. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
191kB

Abstract

Finding the right horse for each rider is a difficult task as it is just as important that the temperament of the horse fits the rider as it is that the horse is of the right size. Even though it is a commonly experienced problem, no objective method of easily measuring the horse's temperament has yet been developed. If it is possible to test horses and get an objective measure of how reactive (emotional) they are, it could be a big help in finding the right horse for each rider. It would be desirable to have a way of testing the horse's reaction in an unfamiliar (and potentially frightening) situation. In practice this test should be just as easy as it is getting a judgement of its conformation and gaits.

The aim of the present study was to measure individual variation in HR response to different novel objects in horses of the same age, breed and reared in the same environment. We wanted to see whether certain horses (i.e. more emotional horses) react more to novel stimuli, in general, than other horses (i.e. less emotional), irrespective of the type of stimulus. We also wanted to see if different novel stimuli elicited different responses within individuals. The hypothesis was that individuals will react in a similar way to various stimuli.

Twenty four Danish warmblood horses were included in this study. All horses were 2 year-old stallions, reared under similar environmental conditions. They had received a minimum of handling prior to the experimental period. Three different stimuli were used. They were chosen because they were novel to the horses and would elicit measurable fear-reactions in all horses, but not so much that the horses did not approach the feed within the duration of the test. The visual stimulus consisted of a 1meter high orange traffic cone with reflex stripes, placed 1 m in front of the tub, the olfactory stimulus was eucalyptus oil and the auditory stimulus was a radio tuned to white noise. The control was an empty arena.

The result was that only the HR response to the auditory and visual stimuli differed significantly from the control days. The olfactory stimulus did not seem to alarm the horses the way the other stimuli did. We found a tendency towards a correlation in reaction between the olfactory and auditory stimuli and between the auditory and visual stimuli within individuals. These results indicate that horses do not generalize completely in their reaction between different stimuli.

,

Att hitta rätt häst till rätt ryttare är en svår uppgift och det är lika viktigt att hästens temperament passar ryttaren som att den är lagom stor. Trots att det är ett vanligt problem, så finns det ännu inget bra objektivt sätt att bedöma hästens temperament. Det vore önskvärt att ha ett sätt att testa hästens reaktion i en okänd (och potentiellt skrämmande) situation och på det sättet få ett mått på hästens exteriör och gångarter. Om det vore möjligt att testa hästar och få en objektiv bedömning av hur reaktiva de är skulle det kunna vara en stor hjälp i jakten på rätt häst.
Syftet med den här studien var att mäta individuell variation i hjärtfrekvens som svar på nya stimuli hos hästar av samma ras, ålder och uppfödda i samma miljö. Vi ville se om vissa hästar (de mer emotionella) reagerade mer på nya stimuli generellt än andra (de mindre emotionella), oavsett typen av stimulus. Vi ville också se om olika nya stimuli utlöste olika svar hos samma individ. Hypotesen var att individen reagerar likadant på olika stimuli. I studien användes tjugofyra Danska varmblod. Alla hästarna var 2-åriga hingstar som växt upp i samma miljö. De hade hanterats minimalt innan experimentperioden.
Vi använde tre olika stimuli. De valdes ut så att de skulle vara helt nya för alla hästarna och med avsikten att de skulle utlösa mätbara rädsle-reaktioner hos alla hästarna, men inte så mycket att hästarna inte skulle gå fram till fodret under den två minuter långa testperioden. Som visuellt stimulus valdes en 1 meter hög, orange trafikkon med reflexränder, till luktstimulus valdes eukalyptusolja och det auditoriska stimulus var "white noise". Som kontroll användes den tomma arenan.
Resultatet var att bara vid ljudet och det visuella stimulus skiljde sig hjärtfrekvensen signifikant från kontrollen. Lukten tycktes inte skrämma hästarna som de andra stimuli gjorde. Vi fann också en tendens till korrelation i reaktion mellan ljud och lukt och mellan ljud och visuellt stimulus, på individnivå, men inte mellan lukt och visuellt. Resultatet indikerar att hästarna inte generaliserar mellan olika stimuli så som vi först hade trott.

Main title:Heart rate response towards fear-eliciting stimuli in horses
Authors:Hedman, Jenny
Supervisor:Keeling, Linda
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2004:40
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:horse, fear, heart-rate, novel stimuli
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6862
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6862
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Animal ecology
Language:English
Deposited On:11 Sep 2017 14:46
Metadata Last Modified:13 Sep 2017 11:40

Repository Staff Only: item control page