Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Level and depth descriptor
Number of items at this level: 137.

First cycle, G2E

Agrillo, Caroline and Jens Fölster, Jens Fölster, 2021. Framtidens vattenvård : en kvantifiering av internbelastningen av fosfor i Vansjön och Nordsjön i Norduppland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Andersson, Christian, 2012. Hur livshistoriekaraktärer hos Europeisk abborre (Perca fluviatilis L.) påverkas av cykliska förändringar i populationsstrukturen. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Andersson, Elin, 2014. Micro plastics in the oceans and their effect on the marine fauna. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Asklöf, Ylva, 2013. Hur kan ett varmare klimat påverka cyanobakteriers tillväxt?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Blomdahl, Camilla and Jonsson, Jeanette, 2020. Den vuxna laxens migration i Vindelälvens laxtrappa. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Boström, Viktor and Holm, Hjalmar, 2012. Bottensubstratets inverkan på föryngring av Flodpärlmussla. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Bäck, Jenny, 2010. Visar feta kiselalger på näringsrika vatten? : en undersökning om hur fosforhalt påverkar kroppsstorleken hos artkomplexet Fragilaria capucina . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Carlström, Ola and Dagman, Sebastian, 2022. Restaureringens effekt på öringpopulationen. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Cicek, Dilara, 2022. Besökare som naturvårdare - Fallstudie Nämdöskärgården : naturvägledning som verktyg. First cycle, G2E. Stockholm: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Clern, Rebecka, 2019. Hur plast påverkar valar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Edvinsson, Anna, 2009. Ekologisk dagvattenhantering med biodiken : teknik, utveckling och inspiration. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Lisa, 2010. Utgör miljöförekomsten av diklofenak och ibuprofen en risk för vattenlevande organismer?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Forsell, Kristin, 2014. Freshwater pearl mussel as indicators of Swedish streams - a comparison between freshwater pearl mussel and biological quality elements. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Fridén, Linnéa, 2019. Herbivores effect on coral reefs : relationships between sea urchins, coral health and algae cover. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Grape Engström, Frans, 2010. Ivermektins påverkan på organismer i vatten och sediment. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Grepp, Katarina, 2016. Hajfiske : påverkan på hajpopulationer, ekosystem och människa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hedenborg, Amanda, 2016. Zinc tolerance of freshwater diatoms isolated from sites with zinc pollution; and pH effect on zinc toxicity. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Hesselgren, Jenny and Ingesdotter, Linnea, 2012. Utvärdering av den nationella databasen över åtgärder i vatten i fem svenska huvudavrinningsområden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Hildén, Patrik, 2021. Satellitövervakning av cyanobakterieblomningar i sjöar : en jämförande studie för Mälaren. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Hiltunen, Evelina, 2018. Påverkar klimatförändringen trofisk fraktionering av C och N mellan växt och konsument i sötvattenekosystem?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Jan-Ers, Lina, 2009. Kiselalgernas missbildningar under toxiska förhållanden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Johansson, Amelie, 2015. Kan arbetet i 8-fjordar klassas som ekosystembaserad fiskförvaltning? : en bedömning utifrån EBFF-kriterier samt förslag på indikatorer för ekosystemets status. First cycle, G2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Johansson, Anders, 2015. Retention of nitrogen in beaver ponds depends on colonization history : use of Fontinalis antipyretica as an integrative sampler of nitrogen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Johansson, Angelica, 2019. Exogena östrogeners påverkan på fisk. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Johansson, Emmy, 2015. Antibiotikaresistensgener: förekomst och spridning i akvatisk miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Lagerström, Linn, 2020. Body condition assessment : as a welfare and management tool for radiated tortoises (Astrochelys radiata). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Larsson, Malin, 2010. Vegetation för öppna dagvattenanläggningar : användningsområden och utformning i en stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Ljung, Andreas, 2020. Invasive round goby, Neogobius melanostomus - suitable prey for native cod, Gadus morhua?. First cycle, G2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Lundqvist, Anders, 2016. Evaluating zinc content in aquatic ecosystem by estimating the responses of diatom biofilm to environmental and biological variables. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Mattsson, Emma, 2017. Spatial och temporal förändring i närvaro av vanlig tumlare (Phocoena phocoena) vid fiske med pingers i Skälderviken och Kullaberg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Nordell, Ossian, 2022. Restaureringsarbetets utbredning i Sverige : en utvärdering av databasen Åtgärder i Vatten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Nymans, Sofia, 2020. Fiskodlingens påverkan på fenskador och överlevnad hos utsatt lax – fokus på fisktäthet, fodertyp och foderregimer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Nyström, Jennifer, 2017. Frysning av vattenprover – effekt på vattenkemiska tidsserier. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Näslund, Jenny, 2017. Analys av varför sjöar klassats till dålig ekologisk status : rapporterade enligt vattendirektivet 2015. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Orvestedt, Sofie, 2013. Ut ur Östersjön genom vassen : beskrivning av övergödningsproblematiken samt optimering av en reningsmetod genom skörd av vattenväxter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Rakovic, Jelena , 2014. Effects of the carotenoid inhibiting herbicide diflufenican on the photosynthesis of benthic algae. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Rebhan, Cecilia, 2019. Humana ångestdämpande läkemedel orsakar beteendeförändringar hos fisk : Oxazepams påverkan på fiskars beteende. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Reimers C-Gyllenskiöld, Stefanie, 2011. Våtmarken som renare av dagvatten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjulgård, Hanna, 2018. Algblomning vid badplatser : kan dess provtagningar komplettera miljöövervakningen?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Strid, Bella, 2021. Fjädermyggspopulationer i Skandinaviska sjöar : övervakningsmetoder längs en eutrofieringsgradient. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Ström, Josabeth, 2016. The impact of phosphorus and temperature on the toxicity of zinc on benthic diatom. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Stålberg, Lisa, 2015. Morfologisk variation hos skrubbskädda (Platichthys flesus) : finns det en koppling till ekologi?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Södergren, Sebastian, 2014. Kan utbredningen av syrefattiga bottnar påverka Hanöbuktens ekosystemtjänster och dess värden? : vad kan göras för att motverka utbredningen?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Vásquez Guerrero, Alexandra , 2012. Förbättring av den svenska kiselalgsmetoden-hantering av sedimentering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Wahl, Scott, 2009. Stormwater best management practices : a first guide for landscape architects. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wallin, Adam, 2017. Harbour porpoise (Phocoena phocoena) predation on cod (Gadus morhua) in the Kattegat : a review of current knowledge and implications for stock assessments. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Welander, Victoria, 2022. Stress och beteende vid bedövning av öring. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Willebrand, Sofia, 2015. Habitat preference of Neogobius Melanostomus in the Baltic Sea : habitat modelling of an invasive species. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Åberg, Adam, 2014. Population i isolering : en inventeringsutvärdering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Öhnstedt, Emelie, 2015. Modellering av tånglakens, Zoarces viviparus, habitat i Östersjön. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Second cycle, A1E

Andersson, Susanna, 2016. Dispersal of young-of-the-year brown trout (Salmo trutta L.) from spawning beds : effects of parental contribution, body length and habitat. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Blass, Martina, 2014. Morphological variation in herring (Clupea harengus membras) : spring and autumn spawners in the Bothnian Sea. Second cycle, A1E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Enbom, Magnus, 2015. The effect of migratory fish on freshwater ecosystem nutrient dynamics. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Gustafsson, Stina, 2010. Migration losses of Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolts at a hydropower station area in River Åbyälven, Northern Sweden : passage fates at a reservoir, a power house and a bypass structure. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lindström, Carl-Johan, 2010. Influence of the habitat on the potential for cannibalism and population dynamics in stream-dwelling European grayling (Thymallus thymallus L.). Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Max, Astrid, 2019. Long-term trend of surface and bottom water temperature of Swedish lakes during 1979-2016 : changes in lake water stratification. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Soler, Teresa, 2015. Evolutionära effekter av fiske på gös?. Second cycle, A1E. Drottningholm: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Spade, Erik, 2011. Pre-spawning habitat selection of subarctic brown trout (Salmo trutta L.) in the river Vindelälven, Sweden. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Tellström, Olof, 2013. Effekt av habitat på täthetsdynamik mellan stensimpa och ung öring i svenska vattendrag. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Ågren, Stefan, 2010. Enumerating Atlantic salmon smolt production in River Vindelälven based on habitat availability and parr densities : consequences of using different density estimation methods. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Second cycle, A2E

Ahlgren, Maya, 2021. Algal toxins in the Baltic blue mussel (Baltic Mytilus trossulus edulis) : spatiotemporal variations in the Baltic Sea. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Ali, Maisam, 2015. Assessment of changes in algal biomass accrual and leaf decomposition along a gradient of increasing agricultural dis-turbance. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Anders, Johansson, 2016. Natural migration barriers for fish by hydropower plants : methods to assess historic passability. Case studies of migration barriers. Second cycle, A2E. Stockholm: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Arfwedson, Kimberly, 2021. Ecological Representativity of Marine Protected Areas along the Swedish West Coast : evaluating the effectiveness of the existing network and identifying expansion opportunities in the Skagerrak. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Ashworth, William Harry, 2020. Behaviour and morphology in wild guppies from populations with high and low predation pressure in Trinidad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Bell, Olivia, 2021. The effects of eutrophication and browning on prey availability and performance of the three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus). Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Berggren, Terese, 2019. Increased body growth rates of northern pike (Esox lucius) in the Baltic Sea : importance of size-selective mortality and warming waters. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Bouwmeester, René, 2018. Shedding light on alternative shrimp fishing : development of shrimp pots with a focus on selection, attraction and behaviour. Second cycle, A2E. Lysekil: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Byström, Frans, 2020. Downstream migration and survival of Atlantic salmon (Salmo salar L.) kelts and fallbacks when passing a hydropower plant. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Bäckström, Elin, 2021. Disease outbreaks and poorer body condition in salmon (Salmo salar L.) in rivers of northern Sweden : possible spatial shifts in spawning site distribution. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Carlström, Ola, 2023. Evaluating the effects of climate change on Arctic char : including impacts of brown trout competition. Second cycle, A2E. umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Dagman, Sebastian, 2023. Diet of Arctic char and brown trout in Northern Sweden : potential effects of burbot and lake area. Second cycle, A2E. umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Erikoinen, Matti, 2016. Intra and interhabitat migration in junvenile brown trout and Atlantic salmon in restored tributaries of the Vindelriver. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Gavell, Carolina, 2018. Impact of Great cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) on post-smolt survival of hatchery reared salmon (Salmo salar) and sea trout (Salmo trutta). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Grandy-Rashap, Raven, 2014. Full Circle: upstream and downstream migration of Atlantic salmon (Salmo salar) in the northern Swedish river Vindelälven . Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Granlund, Frida Michelle, 2021. Aspects of erosion of restored trout spawning beds in two streams in Northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Grunander, Mattias, 2018. Effects of global warming on Eurasian perch (Perca fluviatilis) in the Baltic Sea : does the growth response to increased temperatures differ along a latitudinal gradient?. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Gustafsson, Sara, 2020. Pearls as bycatch mitigation strategy for Harbour porpoise (Phoecena phoecena). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Haase, Kevin, 2018. Diet overlap between Cod (Gadus morhua) and European Flounder (Platichthys flesus) in the central Baltic Sea. Second cycle, A2E. Lysekil: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Hajizadeh Koupayeh, Nazila, 2020. Spatial and temporal variations in stable isotope signatures (δ13C and δ15N) of the gammarids and the common carp in the southern coast of the Caspian Sea. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Hansson Lillås, Peder, 2017. Seaweed on the plate : an analysis of the consumer willingness to improve the health of the Baltic sea. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hedgärde, Maria, 2016. Explaining catch efficiency of cod pots using in situ behavioural studies. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Holmsten, Anton, 2015. The impact of abiotic factors on daily spawning migration of Atlantic salmon (Salmo salar) in two north Swedish rivers. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Homes, Wiebke, 2021. Quantifying the state of the coral reef ecosystem in relation to biophysical benthic and pelagic indicators and biological drivers of change in the Saba National Marine Park, Dutch Caribbean. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Jaktén Langert, William, 2022. A predator´s diet : prey composition analysis of Atlantic bluefin tuna in Skagerrak and Kattegat. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Johansson, Joakim, 2015. Laxens uppströmsvandring i den restaurerade och flödesreglerande Umeälvens nedre del. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Karlsson, Malin, 2020. The effect of temperature on life history traits of perch (Perca fluviatilis) and its implications for population age- and size structure. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Khondoker, Shoumo, 2018. Why have the eggs in Baltic salmon (Salmo salar L.) become larger?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Koch, Stephanie, 2019. Fish community responses to water colour : results along a large gradient from clear to brown lakes in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Maioli, Federico, 2019. Stomach data from pelagic research survey bring new information in cod feeding pattern in the South-Western Baltic sea. Second cycle, A2E. Lysekil: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Mcneice, William, 2016. Monitoring dissolved organic carbon in Swedish forest streams after wildfire. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Mittl, Sabrina, 2017. Importance of sampling design using an eDNA monitoring approach for pond-living amphibians. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Muminovic, Muhamed, 2010. Domestic feed sources to farmed Arctic Charr (Salvelinus alpinus) : an investigation of nutritional implications and impact on the ecological footprint. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Myrenås, Elin, 2022. Effects of the invasive nematode Anguillicola crassus on condition and growth in the European eel Anguilla anguilla. Second cycle, A2E. Drottningholm: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Naghavian, Navid, 2012. Experimental zinc stress on benthic diatoms assemblage growth in Fyrisån water. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Negm, Nesrin, 2015. Bioaccumulation of poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) and mercury in European perch (Perca fluviatilis) : Spatial distribution and forest clear-cut (CC) effects in Swedish lakes. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Nordvander, Petter, 2014. Economic development versus biodiversity conservation : an argumentation analysis of the natural resource management of Lake Naivasha, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norkute, Milda, 2014. The effect of abiotic and landscape features on abundance of Anopheles larvae. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Näslund, Jenny, 2019. Lake biology as a function of catchment characteristics and water quality parameters – focus on phytoplankton. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Pree, Bernadette, 2011. Effects of food quantity, dietary fatty acids and temperature on fitness of Daphnia magna : a factorial experiment with Scenedesmus acutus and EPA amendments. Second cycle, A2E. SLU Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Rudnicki, Karla, 2018. Causes of trends in abundance of mesopredators in the Kattegat Sea. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Saltalamacchia, Francesco, 2018. Otolith morphology of sprat (Sprattus sprattus) along the Swedish west coast. Second cycle, A2E. Lysekil: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Sandberg, Mikael, 2015. Life history trade-offs in Anadromous Burbot Lota lota (Linnaeus 1758) from Rickleån and Sävarån, Northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Schröder, Solveig, 2015. Plasticization of the ocean : frame analysis of the marine litter discourse in German newspapers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Schröder, Susanna, 2010. Reintroduction of the noble crayfish in the lake Bornsjön. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Shry, Samuel, 2018. Effects of Body Condition on Facultative Anadromy in Brown Trout (Salmo trutta). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Sjölander, Frans, 2015. Social acceptability of marine protected areas : a case study of the Gålö no-fishing zone in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Spange, David, 2018. Defining habitat demands of Wels catfish (Silurus glanis) in a Swedish lake : a look into muddy waters. Second cycle, A2E. Drottningholm: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Stangl, Martina, 2022. Effects of plastic pollution on leaf litter decomposition in Swedish freshwater ecosystems : a field study addressing recently and globally emerging pollutants. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Stavenow, Jasmine, 2016. Attack behavior and presence of grey seals around pots : a search for seal-safe cod-pots in the Baltic sea. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Sundberg, Simon, 2019. Romsugning i Alterälven för att utreda sikens lekhabitatpreferenser. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Svensson, Jonas, 2012. Spawning site selection of brown trout in habitat restored streams. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Svensson, Rebecka, 2021. Development of northern pike (Esox lucius) populations in the Baltic Sea, and potential effects of grey seal (Halichoerus grypus) predation. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Tegenfeldt, Viktoria, 2014. Fysiska strukturer i Umeälvens gamla älvfåra och dess inverkan på laxsmoltens utvandringsframgång. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Tollerz Bratteby, Ulrika, 2019. Factors explaining variation in the fecundity of female Baltic salmon (Salmo salar) : the influence of length, body condition and growth rate at sea. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Tylstedt, Viktor, 2013. Predicting spawning bed erosion and longevity : a case study in tributaries to river Vindelälven, northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Vigren, Carl, 2018. Sexual dimorphism in the migratory dynamics of a land-locked population of brown trout (Salmo trutta) in central Sweden : a study at three temporal scales. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Vochezer, Klaus, 2010. Modelling of carbamazepine and diclofenac in a river network : photolytic degradation in Swiss rivers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Vullioud, Aline, 2016. Biodiversity assessment for coastal fish communities in the Baltic Sea. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Wastie, Joe, 2014. Assessing the importance of freshwater tributary systems for the recruitment of Eurasian Perch (Perca fluviatilis) in Baltic Sea Coastal Ecosystems. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Wentzky, Valerie, 2014. Humic matter and phytoplankton nutrient limitation in a changing environment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Westlund, Mari-Helen, 2020. European perch (Perca fluviatilis) as a possible predator of the invasive round goby (Neogobius melanostomus) in the Baltic Sea. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Zabalgoitia, Sabrina Noël Reaume, 2021. Evaluating the potential of microplastics and natural organic matter for sorption of hydrophobic organic contaminants based on selected properties. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Zielfeldt, Zanna, 2021. Essential young-of-the-year fish macrophyte habitats along the swedish east coast : Evaluation of representativity of marine protected areas and pressures on habitats in the Gulf of Bothnia. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

de Leitão Tomás, Mafalda, 2022. Assessment of fish welfare in trawl caught atlantic herring. Second cycle, A2E. Göteborg: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Östby, David, 2018. Sampling methods of the wels catfish (Silurus glanis) in freshwater lakes : management of a vulnerable species. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Second cycle, A1N, A1F or AXX

Maluping, Ramon, 2004. Potential aquatic bacterial pathogens in the Philippines and Thailand : studies on the occurrence, characterisation, detection of potential virulence determinants and antimicrobial susceptibility profile. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Martin, Jaclyn, 2014. Forest harvest effects on mercury in European perch. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Other

Andersson, Helena, 2008. Jordbrukets påverkan på Östersjön : en jämförelse av indikatorer för att beskriva näringsbelastningen. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

Arbjörk, Christina, 2004. Effects of the insecticide Deltamethrin on benthic macroinvertebrates – field and laboratory studies. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Axnér, Johan, 2005. Preliminär bedömning av den ekologiska statusen i Enköpingsån. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Björkelid, Lars, 2004. Invasiveness of brook charr (Salvelinus fontinalis) in small boreal headwater streams. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Eriksson, Marie and Lundström, Jonas, 2005. Flodkräftans biologi och status i fyra sjöar på Ulvöarna. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Lucci, Gina, 2007. Element balances and retention for wetlands in the forest environment : case study Bohyttan fen. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils

Nilsson, Per, 2006. Effects of refuge availability on growth and survival of YOY Arctic char (Salvelinus alpinus). UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Styffe, Johan, 2008. Flottledsåterställning i norra Sverige : effekter på habitatkvalitet och populationstätheter av juvenil öringar (Salmo trutta L.). UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Öhlund, Frida, 2007. Uran i dricksvatten : litteraturstudie om reningsmetoder samt pilotförsök med jonbytesteknik. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

This list was generated on Thu Jun 20 03:02:56 2024 CEST.