Home About Browse Search
Svenska


Stålberg, Lisa, 2015. Morfologisk variation hos skrubbskädda (Platichthys flesus) : finns det en koppling till ekologi?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. Of Aquatic Resources

[img]
Preview
PDF
740kB

Abstract

Fiskars morfologi, det vill säga dess utseende och form, kan variera beroende på hur de utvecklas och fortplantar sig. Morfometriska analyser används för olika typer av studier då det ger information om grupper av individer med samma reproduktions-takt, tillväxt och överlevnad samt fenotypiska grupper. Skrubbskädda, Platichthys flesus, delas in i två olika lektyper; utsjölekande och kustlekande, där de utsjöle-kande lägger pelagiska ägg och de kustlekande lägger demersala ägg. Morfomet-riska analyser kan vara en bra metod att skilja dessa lektyper åt i förvaltningen. I denna studie fotograferades skrubbskäddor och morfometriska analyser utfördes i samarbete med BONUS-INSPIRE för att avgöra om dessa två lektyper skiljer sig åt i morfologi. Skillnader mellan de olika lektyperna hittades för längden på stjärtfe-nan, bröstfenan och huvudet samt avståndet mellan anal- och bukfena och fiskens bredd. Skillnader kunde även ses mellan de olika könen samt mellan de olika fångst-områdena. De kustlekande skrubbskäddorna lägger mer energi på reproduktiv till-växt och har därför bredare buk pga. större gonader, de har kortare huvud, bröst- och stjärtfena vilket indikerar att lite energi läggs på kroppstillväxt. Utsjölekande skrubbskäddor lägger istället mer energi på somatisk tillväxt vilket förklarar att de är relativt längre men smalare kropp än de kustlekande. Honor har bredare buk än hanar då de har större gonader, tarmar och lever. Individerna klassades utifrån deras morfologi i en diskriminantanalys som visade att 76 av 85 individer klassades till rätt lektyp när man endast såg till deras morfologi, det ger en felmarginal på 10,5%.

,

The morphology of fishes could vary depending on how they develop and repro-duce. Morphometric analysis is used in many different types of studies because it gives information about groups of individuals with the same rate of development, growth and survival and phenotypic groups. The European flounder, Platichthys flesus, can be categorized into two different types of groups depending on their spawning strategies; deep water spawning (offshore spawning) with pelagic eggs and shallow water spawning (costal spawning) with demersal eggs. Morphometric analysis could be a good method to use when trying to separate these two spawning types apart in an efficient and economic way. In this study the flounder was photo-graphed and morphometric analysis was conducted in cooperation with BONUS INSPIRE to see if the two different spawning types differed in morphology. Differ-ences between the different spawning types was found on the length of the pectoral fin, the cadual fin and the head. Differences was also found for the distance between the insertion of the anal fin and the insertion of pelvic the fin, differences was also seen in body depth. There was also morphometric differences when looking at the different types of sex and the different catch areas. The costal spawning flounder focuses more on reproductive growth and has therefore a wider body depth because their gonads are larger. They have a shorter head, pectoral fin and cadual fin which indicate that more energy is used for body growth. Offshore spawning flounder fo-cuses more on somatic growth which explain their longer and slimmer body com-pared to the costal spawning flounder. Females have a larger abdomen than males because their gonads, liver and intestine are larger. With a discriminant analysis all the individuals where classified into spawning type based only on their morphology, 76 of 85 individuals where classified into correct spawning type which gives an error of 10,5 %.

Main title:Morfologisk variation hos skrubbskädda (Platichthys flesus)
Subtitle:finns det en koppling till ekologi?
Authors:Stålberg, Lisa
Supervisor:Florin, Ann-Britt
Examiner:Gårdmark, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources
Keywords:Platichthys flesus, skrubbskädda, morfologi, lektyp, Östersjön, principalkomponentanalys, diskriminantanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4453
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4453
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Aquatic ecology
Language:Swedish
Additional Information:The research leading to these results has also received funding from BONUS (IN-SPIRE project), the joint Baltic Sea research and development programme (Art 185), funded jointly from the European Union’s Seventh Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration, and from the Swe-dish Research Council Formas.
Deposited On:11 Jun 2015 14:29
Metadata Last Modified:11 Jun 2015 14:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics