Home About Browse Search
Svenska


Mattsson, Emma, 2017. Spatial och temporal förändring i närvaro av vanlig tumlare (Phocoena phocoena) vid fiske med pingers i Skälderviken och Kullaberg. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. Of Aquatic Resources

[img]
Preview
PDF
573kB

Abstract

Ett av de större hoten mot vanlig tumlare (Phocoena phocoena) är bifångst i samband med fiske. På grund av detta har effekten av akustiska kapslar (pingers) på fiskenät undersökts i flera studier för att avgöra om bifångsten av tumlare kan minimeras. Sex stycken hydrofoner (C-PODs) från Chelonia Limited har sedan 2015 varit utplacerade runtom Kullaberg och Skälderviken för att detektera tumlarnärvaron. I samma område har fisket med garn efter torsk och sjurygg övervakats. I fisket har pingers använts för att minska bifångster av tum-lare. Två utplacerade C-PODS var kontroller då de ansågs vara oberörda av fisket som på-gick i området. Fisket blev uppdelat i högt och lågt fisketryck beroende av hur många garn som var ute i området och under hur lång tid de låg ute. Data som samlats in mellan 2015 och 2016 från utplacerade C-PODS sammanställdes i en databas där variabeln DPM/timme (Detective Positive Minutes) angav om tumlare varit i närheten eller ej. Syftet med studien var att undersöka huruvida variationen av tumlare i området förändrades på grund av fisket med pingers i området. Både temporal och spatial variation i tumlarnärvaro kunde bekräftas mellan årstiderna under både år 2015 och 2016 samt mellan de olika C-PODSEN. Högst närvaro av tumlare återfanns söder om halvön Kullens spets samt vid de två C-PODS som utgjorde kontrollpositioner. Skillnad i närvaro mellan C-PODs på samma och motsatt sida om halvön Kullen kunde urskiljas. Lägst närvaro var vid två C-PODS som låg mycket nära utlagda fiskenät med pingers. Tumlarnärvaron var generellt lägre under de perioder då fiske pågick för att sedan öka när fisket var avslutat. Högsta tumlarnärvaron uppstod för båda åren under hösten. Inga tecken på varaktig habitatförlust upptäcktes då tumlarnärvaron återigen ökade efter avslutat fiske.

,

One of the biggest threats for the harbour porpoise (Phocoena phocoena) population is the risk of bycatch in gillnet fisheries. Because of this acoustic pingers to be used on gillnets have been developed that minimize the bycatch of harbour porpoise. Since 2015 there have been six hydrophones (C-PODs) developed by Chelonia Limited placed around Skälderviken and Kullaberg for detection of porpoise activity. The same area has also been exposed for gillnet fishing. Two C-PODs were controls since they were assumed not to be affected by the fishing in the area. The fishing was divided into high and low fishing pressure depending on the length of the fishing nets and how long they were placed in the water. Collected data between 2015 and 2016 were compiled in a database where the variable DPM/hour (Detective Positive Minutes) indicated if a porpoise had been close by. The aim of the study was to determine if and how the variation of porpoise activity changed due to the fishery using pingers. Temporal and spatial variance between the different seasons and C-PODs could be confirmed for both years. There was also a difference in activity between C-PODs, regardless if the C-PODs where placed on the same side of the peninsula or not. The highest activity was reached at the tip of the Kullen peninsula, at both control C-PODs and during autumn. The lowest activity was at two C-PODS close to the fishing nets using pingers. The harbour porpoise presence was in general lower during the periods with fishing and would thereafter increase after the fishing had ended. No signs of enduring habitat loss were detected because of the increase in presence of harbour porpoise after the fishing was finished.

Main title:Spatial och temporal förändring i närvaro av vanlig tumlare (Phocoena phocoena) vid fiske med pingers i Skälderviken och Kullaberg
Authors:Mattsson, Emma
Supervisor:Königson, Sara and Hedgärde, Maria
Examiner:Bryhn, Andreas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources
Keywords:vanlig tumlare, Phocoena phocoena, fiske, pingers, C-POD, bifångst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6420
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6420
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Aquatic ecology
Language:Swedish
Deposited On:09 Jun 2017 09:08
Metadata Last Modified:09 Jun 2017 09:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics