Home About Browse Search
Svenska


Södergren, Sebastian, 2014. Kan utbredningen av syrefattiga bottnar påverka Hanöbuktens ekosystemtjänster och dess värden? : vad kan göras för att motverka utbredningen?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. Of Aquatic Resources

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den ökande frekvensen av algblomningar i Egentliga Östersjön har resulterat i ökad utbredning av syrefattiga bottnar. Detta har fått till följd att flera ekosystemtjänster i regionen Hanöbukten har påverkats negativt. Utbredning har medfört försämrade möjligheter för yrkesfiskarnas huvudfångst torsken (Gadus morhua) att reproducera sig, och befolkningens vilja att resa till drabbade områden minskar i takt med algblomningarna vilket innebär mindre inkomster för turistnäringen. Undersökningar och beräkningar visar på att Sveriges befolkning är villiga att betala 7,5 miljarder SEK för att uppnå målen i Baltic Sea Action Plan, vilket innebär en motsvarande summa för Hanöbukten på 600 miljoner SEK. Flera alternativ av syresättning av djupvattnet har presenterats med syfte om att minska frekvensen återkommande algblomningar och därigenom förbättra den ekologiska statusen för området. Resultaten visar att syresättningen kan medföra återkolonisering av tidigare syrefattiga bottnar vilket skulle kunna gynna ekosystemtjänsterna i Hanöbukten. Dock med temperaturförändringar som följd vilket kan leda till missgynnande förhållanden på lång sikt.

,

The increasing prevalence of algal blooms in the Baltic Proper has resulted in an expansion of hypoxic seabed. This has resulted in that several ecosystem services within the region of Hanö Bay have been adversely affected. The expansion has brought less favourable reproduction opportunities for the cod (Gadus morhua), which is the main catch in commercial fishery in the area. Fewer people are willing to travel to areas that are affected by the algal bloom, which results in less revenue for the local tourism businesses. Studies and calculations show that the Swedish population is willing to pay 7.5 billion SEK to achieve the goals of the Baltic Sea Action Plan, which means an equivalent sum for the Hanö Bay amounting up to 600 million SEK. Several alternatives have been presented to counter the anoxic seabed including water-pumping devices from the surface of the sea down to the sea floor. By doing so the scientists are hoping to reduce the amount of algal bloom and at the same time enhance the ecological status in the region. The experiments indicated that the induced oxygen levels results in re-colonization of the seabed, which
possibly can support the ecosystem services of Hanö Bay. However the pumping of water also resulted in an increased temperature that might lead to less favourable conditions in the future.

Main title:Kan utbredningen av syrefattiga bottnar påverka Hanöbuktens ekosystemtjänster och dess värden?
Subtitle:vad kan göras för att motverka utbredningen?
Authors:Södergren, Sebastian
Supervisor:Bryhn, Andreas and Malmaeus, Mikael
Examiner:Florin, Ann-Britt
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources
Keywords:Hanöbukten, syrefattiga bottnar, ekosystemtjänster, värdering, vattenpumpar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4003
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4003
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Aquatic ecology
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:01 Dec 2014 11:46
Metadata Last Modified:01 Dec 2014 11:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics