Home About Browse Search
Svenska


Boström, Viktor and Holm, Hjalmar, 2012. Bottensubstratets inverkan på föryngring av Flodpärlmussla. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
762kB

Abstract

The freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) is threatened throughout its range. There has been a substantial decline of the species and one major reason is habitat degradation. We investigated how the substrate composition of the bottom floor affects the regeneration of the mussel by analyzing data from the Västerbotten County Board’s inventory of the freshwater pearl mussel. The results implied that fine material such as fine sediment and sand might be detrimental to regeneration whereas gravel and boulders and in particular stone seem to be beneficial. The reason for this is believed to be that more coarse materials offer a more stable environment and also have a smaller risk of getting the hyporheic zone clogged by siltation which threatens to cut off the supply of oxygen and food for the juvenile mussels. The results can be used in restoration and reintroduction programs.

,

Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) är hotad i större delen av sitt utbredningsområde och en viktig orsak är habitatdegradering. Vi undersökte hur bottens sammansättning påverkar föryngringen genom att analysera inventeringsdata från 19 vattendrag i Västerbottens län. Resultaten visade att finare substrat som sand kan verka negativt på föryngringen av flodpärlmussla, medan grövre substrat som sten kan gynna föryngringen. Detta beror sannolikt på att grova substrat ger en mer stabil livsmiljö som står emot olika kraftiga vattenflöden, och att risken för igenslamning blir betydligt mindre. Resultaten kan vara till nytta för restaurerings- och återplanteringsåtgärder.

Main title:Bottensubstratets inverkan på föryngring av Flodpärlmussla
Authors:Boström, Viktor and Holm, Hjalmar
Supervisor:Persson, Lo and Kagervall, Anders
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2012:7
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Margaritifera margaritifera, freshwater pearl mussel, regeneration, bottom substrates
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2177
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2177
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Aquatic ecology
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2013 10:19
Metadata Last Modified:22 Apr 2013 10:19

Repository Staff Only: item control page