Home About Browse Search
Svenska


Orvestedt, Sofie, 2013. Ut ur Östersjön genom vassen : beskrivning av övergödningsproblematiken samt optimering av en reningsmetod genom skörd av vattenväxter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This study is based on AgroSeas business idea from environmental problems to valuable resource, with the objective to optimize a method to purify the already eutrophicated Baltic Sea by harvesting water plants, mainly reed. The nutrients will then be recirculated to arable land through residues from biogas production. The amount of nutrients that can be removed by harvesting the biomass
depends on the amounts of biomass and the nutrient content of it, which in turn is strongly dependent on the nutrient concentration of the surrounding water. Vegetation suggested in the study for an effective nutrient uptake is helophytes: reed, cattails, reed canary grass, reed sweet
grass in shallower water and lemnoideaes: duckweed and nymphaeids in the deeper parts.
Competitive species has high purification ability but requires regular maintenance to avoid channeling and overgrowth. Regarding time and method of harvest, effectiveness may be improved by: harvesting plants above the water level and after flowering, a border is kept, harvesting twice a season, a bigger machine and a regular maintenance.

This literature has illuminated a major environmental problem and it has been suggested
optimizations for a method for cleaning the Baltic Sea through harvesting water plants, but to get a
definite answer for the optimal method for each site tests should be carried out, this because many
factors determine to what is suitable for each, specific environment.

,

Denna litteraturstudie är baserad på AgroSeas affärsidé Från miljöproblem till värdefull resurs, med målet att optimera en metod att rena den övergödda Östersjön genom skörda vattenväxter och därmed återföra näringen till åkermarken genom rötrest från biogasproduktion. Mängden
näringsämnen som kan föras bort genom skörd beror på biomassans storlek och dess halt av näringsämnen vilket är starkt knuten till näringstillgången i vattnet. Vegetation som föreslås i studien för ett effektivt näringsupptag är helofyter; vass, kaveldun, rörflen, jättegröe på grundare vatten och limnider; andmat samt nymphaeider i de djupare delarna. Konkurrenskraftiga arter har en hög reningsförmåga men kräver regelbunden skötsel för att undvika kanalisering och igenväxning. Angående skördetid och metod kan denna metod effektiviseras genom att; växterna slås ovanför
vattenytan och efter blomningen, en bård sparas, skörda två gånger per säsong, en efterhållande skötsel samt en större skördemaskin på större och djupare områden till skillnad från de som används intill den steniga kusten.

Denna litteraturstudie beskriver övergödningsproblemen och det har givits förslag på optimeringar för en metod för rengöra Östersjön genom vattenväxtskörd men för att få ett säkert svar på optimal metod för varje plats bör försök utföras då många faktorer avgör för vad som lämpar sig för varje, speciell miljö.

Main title:Ut ur Östersjön genom vassen
Subtitle:beskrivning av övergödningsproblematiken samt optimering av en reningsmetod genom skörd av vattenväxter
Authors:Orvestedt, Sofie
Supervisor:Aronsson, Helena
Examiner:Ulén, Barbro
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2013:18
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:vass, fosfor, kväve, övergödning, skörd, vattenväxter, näringsupptag, Östersjön, jättegröe, kaveldun, rörflen, andmat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2770
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2770
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant physiology - Nutrition
Aquatic ecology
Pollution
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2013 16:04
Metadata Last Modified:26 Sep 2013 16:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics