Home About Browse Search
Svenska


Ågren, Stefan, 2010. Enumerating Atlantic salmon smolt production in River Vindelälven based on habitat availability and parr densities : consequences of using different density estimation methods. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
619kB

Abstract

Habitat mapping was conducted in the main stem of River Vindelälven in the autumn of 2009 along the salmon distribution area. The aim was to estimate the quantity of potential reproduction areas, including spawning and juvenile rearing habitats. The mapping included 61 km of various stream sections along the river length of 269 km. The total area of stream habitats was estimated to 647 ha of which 396 ha (61%) were considered as either potential or optimal juvenile nursery habitats. The area of these two habitat classes were used to estimate the smolt production in the river by using electro fishing densities of juveniles (0+ per 100 m2). Data from the years 2001-2005 was used in four methods to estimate smolt production for the years 2005-2006. Method 1 was based on average 0+ density multiplied with the area of juvenile habitats. Method 2 was based on reach specific 0+ densities multiplied with reach specific juvenile areas. Method 3 was based on reach specific 0+ densities adjusted for flow conditions multiplied with specific juvenile areas and Method 4 was based on Method 1 using various hypothetical juvenile densities. All methods estimated the total no of 0+ salmons on the available habitats and these were used in an age structured Leslie matrix model to estimate the smolt production. Method 1 differed significant from both Method 2 and Method 3 however; there was no significant difference between Method 2 and Method 3. The smolt production was estimated to c. 30 000-60 000 where Method 1 estimated the highest smolt run. By using ArcGIS analyses of field based habitat mapping results (c. 600 ha) Method 1 estimated c. 91 000-94 000 smolt.

,

En biotopkartering av Vindelälvens huvudsakliga utbredningsområde för lax utfördes under hösten 2009. Syftet var att bestämma kvalitet och arealer på uppväxtområden för juvenila lax. Resultaten visade att Vindelälven har ca 61 km varierande strömsektioner (total längd ca 269 km). Den totala arealen av strömhabitat estimerades till 647 ha av vilka 396 ha gavs antingen goda, men inte optimala samt optimala uppväxtområden för lax. Dessa två klasser användes för att kunna estimera smoltproduktionen i älven. Elfisketätheter för 0+ lax (0+ per 100 m2) åren 2001-2005 användes i fyra olika metoder för att estimera smoltproduktionen 2005-2006. Metod 1 baserades på älvens medeltätheter av 0+ multiplicerat med arean av uppväxtområden. Metod 2 baserades på viktade tätheter av 0+ multiplicerat med platsspecifika arealer av uppväxtområden. Metod 3 baserades på viktade tätheter av 0+ korrelerat mot flödesvariationer multiplicerat med platsspecifika arealer av uppväxtområden och Metod 4 baserades på hypotetiska tätheter av 0+ med samma tillvägagångssätt som i Metod 1. Samtliga metoder användes för att estimera totala antalet 0+ lax på uppväxtområdena och dessa data användes i en åldersspecifik Leslie matrix modell för att skatta smoltproduktionen. Metod 1 skiljde sig signifikant mot både Metod 2 och Metod 3 men det var ingen signifikant skillnad mellan Metod 2 och Metod 3. Smoltproduktionen estimerades till ca 30.000-60.000 där Metod 1 skattade flest smolt. Vid skattningar med ArcGIS med grund från fältkarteringen (ca 600 ha) i kombination med Metod 1 estimerades smoltproduktionen till ca 91 000-94 000 smolt.

Main title:Enumerating Atlantic salmon smolt production in River Vindelälven based on habitat availability and parr densities
Subtitle:consequences of using different density estimation methods
Authors:Ågren, Stefan
Supervisor:Rivinoja, Peter and Palm, Daniel
Examiner:Brännäs, Eva
Series:Examensarbete i ämnet biologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2010:1
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:Salmo salar L., Mapping, Juvenile nursery areas, Electrofishing abundance, Flow correlation, Population model
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-340
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-340
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Aquatic ecology
Language:English
Deposited On:16 Mar 2010 07:59
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics