Home About Browse Search
Svenska


Lindström, Carl-Johan, 2010. Influence of the habitat on the potential for cannibalism and population dynamics in stream-dwelling European grayling (Thymallus thymallus L.). Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
761kB

Abstract

Cannibalism can have major influence on fish population dynamics. A prerequisite for cannibalism is that the cannibal and the potential victim meet, and besides density effects, the encounter rate between cannibals and their victims is therefore also largely dependent on habitat use and habitat heterogeneity. In this study I quantified and compared the potential for cannibalism in stream-dwelling European grayling populations in three rivers in Jämtland by means of habitat classifications. I also analyzed population dynamic consequences of varying the potential for cannibalism in terms of intensity, using a physiological structured population model. Findings based on habitat characteristics were that the potential for cannibalism is in general not favourable in these types of streams. However, some sections had optimal conditions for cannibalism. The population dynamic model predicted that cannibalism can regulate the dynamic if sufficiently intense. It might also induce population cycles, and a fishing mortality will increase the destabilizing effect. It is the younger cohorts that drive the cycles by delayed density regulation. Cannibalism can be important to take into consideration in management actions. Hence, sections with favorable conditions for cannibalism also has a capacity for high fish production, and can thus be important as a source to less productive areas of a watercourse. Cannibalism can therefore indirectly decrease the fish density in more sections than in the few sections with favorable conditions for cannibalism. Moreover, if a population has fluctuating dynamics, some years the population will be dominated by young individuals, which not is desirable for watercourses used for sportfishing.

,

Kannibalism har stor potential att påverka fiskpopulationers dynamik. En förutsättning för att kannibalismen skall kunna ha någon större betydelse är att lekområden, yngeluppväxtområden och vuxenhabitat antingen överlappar eller finns i nära anslutning till varandra. Syftet med denna studie var att undersöka och jämföra tre vattendrags förutsättningar för kannibalism hos strömlevande harr i Jämtland, baserat på yngel- kontra vuxenhabitatens lokalisering samt kvalitet med hjälp av fältbaserade habitatklassificeringar. För att undersöka hur dessa förutsättningar kan tänkas påverka populationsdynamiken gjordes även analyser med hjälp av en fysiologiskt strukturerad populationsmodell. Resultatet från habitatundersökningarna visade att även om det finns sektioner som har optimala egenskaper för kannibalism, så är goda förutsättningar för kannibalism inte vanligt förekommande i denna typ av vattendrag. Den populationsdynamiska modellen visade att kannibalism kan reglera dynamiken även om graden av kannibalism är låg och kan framkalla mer eller mindre regelbundna populationsfluktuationer. Ett uttag via fiske ökar den effekten ännu mer och det är de unga kohorterna som skapar cyklerna genom fördröjd täthetsregleringen. Kannibalism kan vara viktigt ur förvaltningssynpunkt även om det inte är så vanligt förekommande. Sträckor med goda förutsättningar för kannibalism har vanligen även kapacitet för hög fiskproduktion och kan således vara viktiga som källa till mindre produktiva områden av vattendraget. Kannibalism kan följaktligen minska fisktätheten på fler lokaler än på de få sektioner som har gynnsamma förutsättningar för kannibalism. Dessutom, om fluktuationer förekommer så kommer populationen vissa år att domineras av unga individer, vilket inte är önskvärt om vattendraget utnyttjas för sportfiske.

Main title:Influence of the habitat on the potential for cannibalism and population dynamics in stream-dwelling European grayling (Thymallus thymallus L.)
Authors:Lindström, Carl-Johan
Supervisor:Leonardsson, Kjell
Examiner:Eriksson, Lars-Ove
Series:Examensarbete i ämnet biologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2010:4
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:cannibalism, European grayling, Thymallus thymallus, habitat mapping, Jämtland, population dynamics, recruitment, size structured population model, stream environment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-430
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-430
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Aquatic ecology
Language:English
Deposited On:15 Jun 2010 11:53
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics