Home About Browse Search
Svenska


Hedgärde, Maria, 2016. Explaining catch efficiency of cod pots using in situ behavioural studies. Second cycle, A2E. Öregrund: SLU, Dept. Of Aquatic Resources

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The seal populations in the Baltic have been growing since the 1980s causing great eco-nomic losses for the fisheries since seals are using fishing gear as easy food sources. One solution to the seal and fishery conflict is the development of seal safe fishing gear. Pots are a possible solution in the cod (Gadus morhua) fishery. The success of pots depends on knowledge of the target species’ behaviour in relation to the gear. There are few previous studies of cod pots relating behaviour of cod to catches of pots by filming the whole catch process.
This thesis aimed to investigate how the behaviour of cod affects the catch per unit ef-fort (CPUE) of cod pots. Camera systems were used to record in situ behaviour of cod. The relationship between entries, exits and soak time was studied and predictors explaining entry rate were identified. Fishing trials were conducted of the east coast of Bornholm, Denmark.
Video analysis showed continuous entry and exit behaviour of cod during the soak time of a pot. A GAMM analysis was used to identify the predictors explaining CPUE and entry rate. Pot type was one important predictor and most fish entered large, round, bottom standing pots. When artificial light was used in pots, more fish were entering during night time than during the day, the artificial light being a possible explanation for this behaviour. When no light was used the entry rate decreased with soak time, possibly due to the bait loosing odour with time.

,

Populärvetenskaplig sammanfattning
Antalet sälar i Östersjön har ökat sedan 1980-talet. Detta innebär stora problem för det svenska kustfisket då sälarna skadar fångst och redskap vilket resulterar i stora ekonomiska förluster för fiskaren. För att lösa konflikten mellan sälen och fisket pågår en utveckling av sälsäkra redskap. Torskburar är ett alternativt och sälsäkert redskap under utveckling. För-utom att sälen har svårare för att komma åt fångsten i burar än i nät så är burar även mer selektiva och fångsten håller en bättre kvalité då den är levande vid vittjning. För att burar ska användas kommersiellt krävs en ökad fångsteffektivitet. Fångsteffektiviteten påverkas av en rad faktorer, exempelvis strömriktning, temperatur och födotillgång vilka i sin tur påverkar beteendet hos torsk. Tidigare studier har undersökt vilka faktorer som påverkar fångsteffektiviteten hos burar men få har relaterat fångsterna till beteende hos torsk. Målet med denna studie var därför att undersöka hur beteende hos torsk är relaterat till fångstef-fektiveteten hos burar.
Ett provfiske med burar betade med sill utfördes utanför Bornholms kust. Ett antal olika burtyper testades för att se vilka burar som fiskar bäst. I samband med provfisket placera-des kameror på burar för att filma beteendet hos torsk som simmade in i burarna. De speci-albyggda kamerasystem som användes gjorde det möjligt att filma upp till 36 timmar vil-ket ger ett unikt datamaterial av torskens beteende i relation till redskapet under lång tid. I en del burar användes lampor för att få mer analyserbart videomaterial. Videomaterialet tittades igenom och beteenden hos den torsk som sågs registrerades.
Analyser av fångstdata visade att en stor, rund bottenstående burmodell fiskade bäst av de modeller som testades. Analyser av videomaterialet visade att torsk går in och ut ur burarna under hela den tid som filmats. Videomaterialet användes också för att se vad som påverkar om torsk går in eller inte i en bur. Faktorer som tros påverka kan exempelvis vara burmodell, ståtid, antal fiskar i buren och tid på dygnet. Det visade sig att burmodell och vilken tid det är på dygnet avgör hur mycket fisk som går in i buren. Fler fiskar gick in på natten vilket skulle kunna bero på att burarna var upplysta vilket attraherade torsken. Fler studier behövs för att utreda ljusets inverkan på torskens beteende. Då det inte var ljus i burarna gick färre fiskar per tidsenhet in ju längre tid buren stått ute. Detta kan bero på att betesdoften minskar med tiden och buren därmed inte lockar lika till sig fisk. Kunskapen om vilka faktorer som gör att fisk går in i buren är viktig för att kunna optimera fisket med burar ytterligare.

Main title:Explaining catch efficiency of cod pots using in situ behavioural studies
Authors:Hedgärde, Maria
Supervisor:Königson, Sara and Kindt larsen, Lotte
Examiner:Casini, Michele
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources
Keywords:Grey seal,, cod, CPUE, Fish behaviour, Seals-fishery conflict, Fishing gear, cod pot
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5949
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5949
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fisheries and aquaculture - General aspects
Aquatic ecology
Water resources and management
Language:English
Deposited On:12 Oct 2016 15:00
Metadata Last Modified:12 Oct 2016 15:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics