Home About Browse Search
Svenska


Tellström, Olof, 2013. Effekt av habitat på täthetsdynamik mellan stensimpa och ung öring i svenska vattendrag. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Öring (Salmo trutta) och stensimpa (Cottus gobio) är två vanligt förekommande arter i Sverige. En fråga som lyfts allt mer frekvent i olika artiklar och publikationer är hur dessa två arter påverkar varandra och vilka faktorer som påverkar denna interaktion. (Gabler & Amundsen 1999, Holmen et al. 2003, Elliot 2006, Hesthagen et al. 2010). Öring är en art med hög socioekonomisk status bland annat för sitt rekreationsvärde (exempelvis sportfiske) och många miljövårdande åtgärder har som mål att skapa förbättrade villkor för öringen. Simpors socioekonomiska status är ringa, men för att skapa fler starka öringsbestånd i våra svenska vatten kan det vara viktigt att förstå vilken inverkan simpa har på öringen.

Ur ett ekologiskt restaureringsperspektiv anses öring och simpa likvärdiga och åtgärder ska vidtas som främjar båda arterna. Arterna återfinns ofta inom samma habitat i strömmande vattendrag. Det finns liten kunskap om hur dessa arter interagerar med varandra, exempelvis med avseende på konkurrens och predation.

Karaktären hos och effekten av interaktion mellan arter kan till stor del påverkas av det fysiska habitatet, det vill säga de abiotiska faktorerna som råder i vattendraget (Dunson and Travis 1991, Sanford 1999, Malenke 2011). Att förstå inverkan av de abiotiska faktorerna på dynamiken mellan simpa och öring kan öka kunskapen om arternas ekologiska roll och begränsningar, samt ge ett underlag till att bättre prediktera utfallet av miljövårdsåtgärder
till exempel vid flottningsåterställning i vattendrag.

Main title:Effekt av habitat på täthetsdynamik mellan stensimpa och ung öring i svenska vattendrag
Authors:Tellström, Olof
Supervisor:Hellström, Gustav and Alanärä, Anders
Examiner:Magnhagen, Carin
Series:Examensarbete i ämnet biologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2013:14
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:trout, sculpin, interaction, habitat, densities
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2662
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2662
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Aquatic ecology
Language:Swedish
Deposited On:27 Aug 2013 11:14
Metadata Last Modified:27 Aug 2013 11:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics