Home About Browse Search
Svenska


Asklöf, Ylva, 2013. Hur kan ett varmare klimat påverka cyanobakteriers tillväxt?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

[img]
Preview
PDF
575kB

Abstract

Klimatet kommer i framtiden bli varmare vilket även påverkar temperatursituationen i våra sjöar. Detta innebär en utmaning för vattenlevande organismer att anpassa sig till denna nya temperatur. Cyanobakterier är en organismgrupp som skulle kunna gynnas av denna utveckling då de anses tolerera högre temperaturer än andra växtplankton och modellsimuleringar visar en ökad dominans av cyanobakterier i ett framtida varmare klimat. I denna studie undersöks huruvida tillväxthastigheten vid olika temperaturer för cyanobakterier i svenska sjöar kan anses vara en anpassning till den miljö de kommer ifrån. En stark miljöanpassning skulle innebära att cyanobakterier från sydliga sjöar tillväxter snabbare vid varmare temperaturer än nordliga stammar samt att nordliga stammar är bättre på att tillväxa vid låga temperaturer än sydliga stammar. Detta undersöktes genom att odla cyanobakterier från fyra svenska sjöar varav två sydsvenska sjöar och två mer nordligt belägna. Stammarna odlades i 25 provrör vardera i en inkubator med temperaturgradient mellan 7 och 36 C. Tillväxthastigheten bestämdes utifrån dagliga mätningar av fluorescensen i provrören. Detta är ett mått på mängden pigment och antas motsvara tillväxten. Undersökningen visade att cyanobakteriernas tillväxt vid olika temperaturer inte speglar stammarnas geografiska ursprung. Exempelvis finns studiens högsta temperturoptimum på 28 C hos en av de nordliga stammarna. Det går inte heller att se några tydliga samband när det gäller tillväxthastighet vid olika temperaturer mellan stammarna från samma geografiska ursprung. Samtliga stammar har en optimumtemperatur över den nuvarande sommarmedeltemperaturen i sjöarna och bör ha en god förmåga att klara sig ett varmare klimat.

,

The global temperature is predicted to rise in the near future and this will influence water temperature in Swedish lakes. This is a challenge for organisms living in the lakes that will have to adapt to the new temperature situation. Cyanobacteria are an organism group that is predicted to be favored in a warmer climate since they often have higher optimum temperatures than other phytoplankton. In this study it was investigated whether cyanobacteria from Swedish lakes have a strong adaption to the environment where they come from regarding temperature. This was tested by growing four strains of cyanobacteria with different geographical origin, two from the southern parts of Sweden and two from more northern regions. A strong adaption to their original environment would mean that the strains from southern Sweden would have higher growth rates at warmer temperatures than the northern strains. The northern strains would grow better at lower temperatures than the strains from the southern parts. The strains where grown in 25 test tubes each under a temperature gradient from 7 C to 36 C. The growth rates were determined from daily measurements of the fluorescence in the test tubes. The study showed that differences in growth rate could not be attributed to the geographic origin of the strains of cyanobacteria. The highest optimum temperature of 28,3 C was observed in one of the strains from the northern region. There were no clear similarities between strains from the same region in the response to the different temperatures. All strains had optimum temperatures above the present summer mean temperature and they should all have good ability to grow in a warmer climate with higher lake temperatures.

Main title:Hur kan ett varmare klimat påverka cyanobakteriers tillväxt?
Authors:Asklöf, Ylva
Supervisor:Drakare, Stina
Examiner:Angeler, David
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Keywords:cyanobakterier, temperatur, tillväxt, temperaturoptimum, klimatförändring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2884
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2884
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Aquatic ecology
Language:Swedish
Deposited On:04 Nov 2013 14:45
Metadata Last Modified:04 Nov 2013 14:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics