Home About Browse Search
Svenska


Lindholm, Katarina and Wyke, Louise, 2011. Imidakloprid: påverkan på skadegörare och nyttodjur i växtens närhet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Användningen av bekämpningsmedel för privat bruk i Sverige är relativt liten i jämförelse med många andra länder och beror dels på den omfattande kemikalielagstiftningen men även på det tuffa klimatet som minskar antalet skadegörare. Men även här sker bekämpning med ämnen vars effekter på icke-målinsekter inte är helt klarlagda.
I denna studie har den systemiskt verkande insekticiden imidakloprid undersökts för att försöka klargöra hur ämnet, som främst används som bekämpning mot olika typer av löss, påverkar andra djur som kan komma i kontakt med det. De djur som valdes ut var pollinatören B. terrestris, fjärilslarven tillika växtätaren S. littoralis samt luspredatorn C. carnea. För att utföra studien odlades även en ansenlig mängd M. persicae upp för att kunna visa om imidakloprid verkligen var ett effektivt lusbekämpningsmedel.
Studien visade att imidakloprid inte kunde påvisas ha någon effekt, vare sig negativ eller positiv, på B. terrestris och S. littoralis. Däremot kunde testerna visa tendenser att C. carnea drabbades hårt av att leva av imidaklopridförgiftade bladlöss. C. carnea som levt i ogynnsam miljö hade signifikant lägre torrvikt än kontrollen och gaskromatografi utförd på en död individ bekräftade att C. carnea tagit upp ämnet. Studien har också bekräftat det som återförsäljare av imidakloprid påstår, att imidakloprid är ett synnerligen effektivt bekämpningsmedel mot M. persicae.

,

The use of pesticides for domestic use in Sweden is relatively small compared to many other countries and is partly due to the extensive chemical legislation but also to the harsh climate that reduces the number of pests. But even here pest control is achieved by means of compounds whose effects on non-target insects are not completely understood. In this study the systemic acting insecticide imidacloprid was examined in an attempt to clarify the effects of this compound, which is mainly used for management of various types of aphids, on other animals that may come into contact with it. The animals selected were the pollinator B. terrestris, the caterpillar and herbivore S. littoralis and aphid predator C. carnea. To perform the study considerable amount of M. persicae were grown to show whether imidacloprid was indeed an effective aphid insecticide. The study showed that imidacloprid could not be demonstrated to have an effect, either positive or negative, on B. terrestris and S. littoralis. However, the tests could show trends that C. carnea was affected by feeding on the imidakloprid poisoned aphids. The C. carnea, which survived in adverse environments had significantly lower dry weight than controls, and gas chromatography of a dead individual confirmed that C. carnea did contain the substance. The study has also confirmed that which the retailer of imidacloprid has claimed, that imidacloprid is an extremely effective pesticide against M. persicae.

Main title:Imidakloprid: påverkan på skadegörare och nyttodjur i växtens närhet
Authors:Lindholm, Katarina and Wyke, Louise
Supervisor:Larsson, Mattias
Examiner:Lindqvist, Hans
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:Bekämpningsmedel, Imidakloprid, Pollinatörer, Systemisk bekämpning, Nyttodjur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-573
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-573
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2011 11:51
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics