Home About Browse Search
Svenska


Anderson, Rana, 2009. Vivlar på prydnadsbuskar - nya arter eller förändringar i födopreferenser?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
627kB

Abstract

During the last couple of years leaf-edge-cuts, typical to Otiorhynchus wingless-weevils, have been discovered on ornamental shrubs, especially Syringa vulgaris lilac and Ligustrum vulgare privet. These plant species have not earlier been attacked by wingless-weevils and because of that, the aim of this study is to see if new species of weevils have been established in Sweden or if the domestic weevils have changed their food preferences. This work also includes a literature study of known weevil species in Sweden and their host plants, and of wingless-weevil species in Europe that could be invasive here.
Locations, where damage to previously named plants has been reported, have been examined. The extension and appearances of the damages have been documented in order to study if different weevil species make different types of edge-cuts. Weevils have been collected to be defined as species.
The results show that we in Sweden have a completely new species of wingless-weevil, Dodecastichus inflatus (former known as Otiorhynchus inflatus), which has not earlier been reported from our country or its immediate surroundings. The most northern location for this weevil in Europe was earlier Gdansk. In this study we have shown that D. inflatus is established in Helsingborg.
Further more, the weevil Otiorhynchus smreczynskii has in this study been shown to be established in a much larger geographic area than previously known. This species has occasionally been found in the region of Malmö, but now O. smreczynskii was found all along the west coast of Scania up to Helsingborg. This species was the most common on lilac and privet and caused the majority of the damage.
The wingless-weevils are causing extensive damage to plants, the adults attacking the leaves and the larvae attacking the roots, which negatively affects the condition of the plants. If massive attacks occur in a nursery, the economical consequences could be significant. To be able to give qualified advice in the future to both nurseries and private gardens, additional studies of weevils on ornamental shrubs should start immediately. The distribution of these weevil species in Sweden and their ability to establish and reproduce need further investigation.
------------------------------------------------------------------

,

Under de senaste åren har bladkantgnag, typiska för släktet Otiorhynchus öronvivlar,
uppmärksammats på prydnadsbuskar, framför allt på Syringa vulgaris syrén och Ligustrum
vulgare liguster. Dessa växtslag har inte tidigare varit angripna av öronvivlar och därför har
den här studien inriktat sig på att undersöka om vi har fått in nya vivelarter i Sverige eller om
de inhemska öronvivlarna har ändrat sina födopreferenser. Arbetet omfattar även
litteraturstudier över kända vivelarter i Sverige och dess värdväxter, samt över öronvivelarter
som förekommer i övriga Europa och kan förväntas sprida sig hit.
Ett urval av lokaler, där skador rapporterats på ovanstående växtslag, har inventerats.
Skadornas omfattning och utseende har dokumenterats för att studera om olika vivelarter gör
olika typer av kantgnag. Vivlar har samlats in och artbestämts.
Resultaten visar att vi har fått in en helt ny öronvivelart i Sverige, Dodecastichus inflatus
(tidigare Otiorhynchus inflatus), vilken tidigare inte rapporterats från landet eller dess
närområde. Den nordligaste lokal i Europa, där viveln tidigare har hittats, är Gdansk. I den här
studien har vi visat att D. inflatus är etablerad i Helsingborg.
Vidare har öronviveln Otiorhynchus smreczynskii kunnat konstateras som etablerad i ett
betydligt större geografiskt område än vad som tidigare varit känt. Enstaka fynd av den här
vivelarten har tidigare rapporterats från Malmöregionen, men nu har fynd gjorts längs hela
den Skånska västkusten upp till Helsingborg. O. smreczynskii är den art som varit talrikast
och som orsakat majoriteten av skadorna på syrén och liguster.
Medan de vuxna öronvivlarna orsakar stora skador på växternas ovanjordiska delar så
angriper larverna rötterna, vilket påverkar de angripna växternas kondition negativt. Vid
massiva angrepp i en plantskola kan de ekonomiska konsekvenserna bli betydande. För att i
framtiden kunna ge kvalificerad rådgivning till plantskolor, såväl som till privatträdgårdar,
bör ytterligare studier av öronvivlar på prydnadsbuskar påbörjas omgående. Vivelarternas
utbredning i övriga Sverige, främst O. smreczynskii och D. inflatus, samt deras förmåga att
etablera sig och föröka sig, behöver utredas ytterligare.

Main title:Vivlar på prydnadsbuskar - nya arter eller förändringar i födopreferenser?
Authors:Anderson, Rana
Supervisor:Kärnestam, Elisabeth
Examiner:Rämert, Birgitta
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY004 Horticultural Management Programme - Gardening & Horticultural Production 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:öronvivlar, vivlar, Curculionidae, Otiorhynchus, Dodecasticus, smreczynskii, inflatus, bladkantgnag , prydnadsbuskar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-167
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-167
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:03 Feb 2010 08:23
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics